Stress- en Burn-out

Stress- en Burn-out · 17. december 2020
Even tot hier…Durf Nee te zeggen
Door bewust ja en nee te zeggen maak je nieuwe spelregels voor je leven. Maar waarom doen we dat niet altijd? Waarom zeggen we soms ja als we nee bedoelen?
Stress- en Burn-out · 05. december 2020
Wat is fight flight freeze? Fight, flight en freeze zijn universele reacties op gevaar. Fight flight freeze kan vertaald worden als vechten, vluchten en verstoppen. Niet alleen dieren doen aan fight flight freeze. Ook wij mensen doen aan fight fight freeze. En ons vechten vluchten en verstoppen maakt ons leven er niet beter op.