Geweldloze Communicatie

Hoe breng ik mijn verhaal neutraal over

Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en leidt wereldwijd

tot het oplossen en voorkomen van conflicten, concrete verheldering van communicatie

en heling van relaties. Het is een dynamische taal van overvloed en gelijkwaardigheid. 

 

Geweldloze Communicatie richt zich op:

Waarneming:  wat we zuiver waarnemen (niet hoe we daarover oordelen)

Gevoel:  hoe we ons voelen bij die waarneming (niet hoe we erover denken)

Behoefte:  als basis van wat we voelen (verantwoordelijkheid nemen)

Verzoek:  concrete actie voorstellen om het leven te verrijken (geen eis)

 

Intentie

Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. De intentie van Geweldloze Communicatie is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met & respect voor eigen en andermans behoeften.

 

 

 

 

 

"I define connection as the energy that exists between people when they feel

seen, heard and valued: when they can give and receive without judgement.

And when they derive sustenance and strength from the relationship" 

Brene Brown 

Geweldloze communicatie, hoe doe je dat?

Je bereidt je voor op een moeilijk gesprek met je baas. Het hoofd van de school belt je over het gedrag van je kind. Je hebt ruzie met je partner en het is een uur voor bedtijd. Je weet dat je volgende stap van grote invloed zal zijn op je relatie met deze personen. Dus wat doe je?

 

We komen allemaal weleens in situaties als deze terecht en maar al te vaak vallen we dan terug op dezelfde oude gedragspatronen: we willen gelijk krijgen, weigeren werkelijk te luisteren, gebruiken grove taal uit angst en frustratie, of erger. Maar er is een andere weg. Dit boek geeft lezers praktische training in het toepassen van principes van Geweldloze Communicatie, niet alleen op het persoonlijke vlak maar ook op maatschappelijk niveau. Het is een bijzonder effectieve manier om conflicten op te lossen, met woede om te gaan en naar verzoening te streven.

 

Geweldloze Communicatie bloeit al vier decennia in vijfendertig landen om een simpele reden: het werkt. 

 

 

 

 

"Deze dynamische communicatietechnieken transformeren potentiële conflicten tot vreedzame dialogen. Je leert simpele technieken om onenigheid op te lossen en liefdevol om te gaan met uw gezin, vrienden en andere mensen in je omgeving."

"Nooit meer ruzie, leer geweldloos communiceren"

 

"Dit is één van de nuttigste workshops die je ooit zult meemaken"


Stoppen met aardig zijn!

Waarom doen we ons anders voor dan we zijn? Meestal zo aardig en vriendelijk? Waarom doen we zo ons best om aan de verwachtingen van anderen te voldoen? Dit maakt dit ons alleen maar ongelukkig. We geven niet aan wat we voelen of willen en krijgen dus ook niet wat we nodig hebben. Zo spelen we een rol en zetten we een masker op waarmee we onszelf en onze omgeving misleiden.
We willen je graag 
helpen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Laten we zeggen wat we denken, voelen en nodig hebben. We laten stap voor stap zien hoe we dit kunnen aanpakken.

- het is voor onszelf, en ook voor onze partner, vrienden en familie beter als we duidelijk zijn

- een efficiënt hulpmiddel om te zijn wie we zijn, en om zo gehoord en gezien te worden

- gebaseerd op het model voor geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg)

- onze trainers gaan met humor te werk en geven veel voorbeelden

Lezingen en workshops

Effectief communiceren

 

Verder lezen

Lezingen en workshops

Grensoverschrijdend gedrag en weerstand

 

Verder lezen

Blog

Woorden zijn vensters

 

Verder lezen

Blog

Waarnemen zonder te oordelen

 

Verder lezenDare! voor leiders en teams

Dare! is er er voor leiders, medewerkers, teams én organisaties. Vanuit inzicht in de 'onderstroom' en drijfveren ontwikkelen wij leiderschapsprogramma's en bouwen wij mee aan sterke teams en aan de ontwikkeling van individuen. Wij zijn energiek, ondernemend, creatief en bieden externe inspiratie voor interne motivatie. Wij helpen inzichten om te zetten in acties en écht leren": van weten en denken naar doen!

Met betekenisvolle impact en positieve energie stimuleren.

 

Onze missie: Organisatie in beweging brengen, succesvolle mensen nog succesvoller maken!

Bedrijfs gegevens

 

 

Dare!

Muldershof 21

7468 GR Enter

 

Contactgegevens

T: 06-23 92 09 84

@: info@darebeweegt.nl

 

BTW-id: NL001582678B33

Bank: NL54RBRB0706478967

KvK:70578877