· 

Praatjes vullen geen gaatjes

Niets is krachtiger dan samen ergens proactief de schouders eronder zetten en daarmee succes boeken. Niet lullen maar poetsen! Dat geeft bergen energie en voldoening. In deze blog lees je hoe je ervoor zorgt dat je team proactief in actie komt en blijft.

 

 

Proactieve grondhouding

 

Als het team werkt vanuit een proactieve grondhouding werkt, is het gericht op ambities en mogelijkheden: of wat het team wél wil en wél kan. De teamleden nemen het heft in eigen hand en doen wat binnen hun mogelijkheden ligt. Een proactieve houding genereert zelfvertrouwen, Energie en perspectief.

 

Een reactieve houding daarentegen blokkeert en haalt alle vitaliteit eruit. Het team is afwachtend en mobiliseert zichzelf niet. Het blijft zich richten op beperkingen en laat zich leiden door omgevingsfactoren en emoties. Wees geen speelbal van de omstandigheden, maar houdt zelf het heft in handen. Richt steeds opnieuw de aandacht en acties op jullie eigen mogelijkheden om de team ambities waar te maken.

 

foto:  jonathan-borba-W9YEY6G8LVM-unsplash (1)


Proactief en reactief taalgebruik

Ook je taalgebruik , je straalt (of lult) proactiviteit of reactiviteit uit. Wees alert op hoe je dingen zegt. Benoem reactieve taal en doorbreek het. Jullie zullen aan den lijve ervaren hoe krachtig taal doorwerkt, zowel in je hoofd als In de communicatie met anderen.

 

Reactieve taal Proactieve taal 

Aan de slag met het team!

Door samen een taak uit te voeren ervaart het  team al snel verbondenheid & gezamenlijke kracht. Zeker als er gerichte individuele en collectieve ambities aan ten grondslag liggen. Een lonkend perspectief werk zéér verbindend en draagt bij aan het vertrouwen en de actiekracht. Dat alles draagt veel bij aan de effectiviteit van het team.

 

Check het bij teams die maar blijven praten! Zonder dat er iets gebeurt, is actiegericht leren of leren wat te doen vaak de beste aanpak. Praatjes vullen geen gaatjes.

 

Gewoon samen doen, oppakken, bijstellen en weer doen. Doen met ook voor elkaars krachten en gebruikmakend van elkaars verschillen. Succes en signaleren en z'n vieren, hoe klein ook. Of het nu gaat om geboekte resultaten op inhoudelijk vlak of In de samenwerking. Niet de woorden maar de daden van het team zorgen voor verbinding, vertrouwen en geloofwaardigheid. Dat geldt niet alleen voor het team, maar ook voor de omgeving.

 

De succesvolste teams zetten zaken om in actie. Ze leren, innoveren en presteren door te doen. Af en toe staat ze even stil om te reflecteren en na te denken over de volgende stap, maar vervolgens gaan ze direct weer over tot doelpunt weinig woorden veel daden.

 

foto: yusuf-belek-gHdVUGAJYGo-unsplash

Zonder praatjes ook veel nieuwe gaatjes.

Te veel praten is een van de  opvallendste ineffectieve patronen bij teams. Maar te weinig praten ook. ‘Zullen we  het  maar gewoon doen/ proberen?’ Als veel teamleden zo'n 'doe' voorkeur hebben, bestaat het risico dat de team te snel en te veel in de actiestand schakelt en te weinig tijd neemt om te reflecteren en zaken te overdenken. Dat heeft consequenties.

 

Een eenzijdig actie gericht team maakt onnodige missers, stoot vaker zijn hoofd en verliest veel tijd en energie aan bijstellen en repareren. Alleen maar iets doen omdat je wilt dat er wat gebeurd is te beperkt. Het gaat erom dat je aanpak werkt voor de langere termijn. Dat het ook klopt en dat je 'het waarom' van je acties kunt onderbouwen. Niet alleen met zakelijke argumenten, maar vooral ook vanuit jullie waarden en visie. Praat Daarom als team over de hoofdzaak en de kernpunten op een manier die voor jullie werkt en ga vervolgens zo snel mogelijk aan de slag. Wachten en praten hoeft ook weer geen uren te duren;-)

 

Je verschuilen achter je team

Het gedrag van de individuele teamleden bepaalt het succes van een team. Maar hoe krachtig een team ook is, soms gaat de individuele kracht en het eigenaarschap verloren In het ‘wij’ -praten en ‘’ ‘wij’-doen individuele teamleden gebruiken het team dan bewust of onbewust als een excuus om niet in actie te komen.

 

Zorg dan altijd voor heldere individuele actie afspraken om te voorkomen dat iemand zich gaat verschuilen achter het’ wij’. 

Juist de individuele teamleden maken het verschil doordat ze geven wat ze te geven hebben en doen wat ze te doen hebben. Maak je teamleden daar bewust van. Zorg dat ze zich realiseren dat zij persoonlijk het verschil maken mag dat ze volharden in een bijdrage en daarbij niet wachten op andere punten wat ze doen wat ze moeten doen voor een hoger doel waar zij en anderen op zijn tijd vleugels kan krijgen.

 

foto:  annie-spratt-sySclyGGJv4-unsplash

Met je team aan de slag

Om je team meer In de actiestand te krijgen kun je bijvoorbeeld vragen stellen. Maar ben je eenmaal de trotse leider van een pro actief team, dan is het zaak om die grond te houden te koesteren. Breng de proactiviteit van je team af en toe ter sprake.

 

DOEN!  Ga met het team in gesprek over de kracht en waarde van proactiviteit en actie gerichtheid (van het team als collectief én van de individuele teamleden).

 

Signaleer en waardeer het als jullie proactief zijn. Stel vast waar je dat aan kunt zien/ merken, wat het effect is en hoe jullie deze proactieve houding kunnen vasthouden.

Als het team vanuit een reactieve houding opereert ( veel ‘ja, maar', focussen op de beperkingen, energieverlies). Stel vervolgens met elkaar vast wat er nodig is om weer proactief te kunnen zijn en verbindt dat direct acties aan.

 

Stel samen vast welke vragen jullie kunnen stimuleren tot meer proactiviteit en actie gerichtheid.

👉 Actie bevorderende vragen

Om je team meer in de actiestand te krijgen kun je vragen stellen als:

 

  • Wat is hierbij een goede actie?
  • Wat kan wel gedaan worden?
  • Wat kan die nu doen?
  • Hoe dragen jullie acties bij aan de gewenste resultaten?
  • Wat gaan jullie nu anders willen, denken, doen, voelen om vanuit de belemmering weer in lijn met jullie ambities acties uit te voeren?

 

foto:  jakob-owens-CiUR8zISX60-unsplash (2)

👉Proactief blijven

Breng de pro-activiteit van je team af en toe ter sprake met vragen als:

 

  • Hoe maakt het team het verschil en wat doen jullie dan
  • Wat en wie gaat dit team daarbij helpen
  • Wat doen jullie om beweging, energie en gezamenlijke kracht te creëren
  • Hoe ligt het team van missers en hoe tonen jullie daar compassie voor
  • Hoe voelen en gedragen jullie je als je pro actief bent? Hoe vaak is het team pro actief

 

De vuilnisbak manager

Uiteindelijk kan je altijd nog besluiten om vuilnisbak manager te worden. Delegeer ik om van een vervelende klus af te komen of delegeer ik om medewerkers te laten groeien?

 

Kortom van vuilnisbakmanager naar mentor manager!

Hoe wij u helpen deze doelen te bereiken?

Organisatiecoaching Teamcoaching Training & opleiding

 

Wij coachen organisaties om zich te ontwikkelen tot wendbare, doelgerichte samenwerkingsverbanden. Daartoe ondersteunen en adviseren we bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Onze focus is een gezamenlijke blik op zowel waarde creatie als op menselijke interactie en de samenhang daartussen.

 

Onze team coaching richt zich op het teams helpen optimaal bij te dragen aan de klantwaarde waar de organisatie voor (be)staat.

 

Wij bieden een palet aan trainingen en opleidingen met een voorkeur voor maatwerk. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar versterking van samenwerkingscompetentie of leiderschap? Zou u uw organisatie willen leren om Agile, Scrum of Lean toe te passen? 

Wij bespreken graag de mogelijkheden.

 

Dare! brengt graag mens én organisatie in beweging!


bron: Hoe coach ik mijn team en het team zichzelf, Joost Crsaborn, you tube: Friends Furever. Be Together. Not the Same