· 

Van wie is de worst?

Bij een organisatie besloot men het aantal leidinggevenden fors te verminderen. Aanleiding was het probleem dat veel leidinggevenden zich tot dan toe in de praktijk te veel met de inhoud bezig hielden.

 

De inhoud moest meer terechtkomen bij de medewerkers zelf en dus moesten de teams niet te klein zijn.


Aan de andere kant moesten ze ook weer groot zijn. Want dan konden de leidinggevende mensen niet meer echt kennen en ondersteunen. Een oplossing was om overal in de organisatie steeds een leidinggevende te koppelen aan 20 medewerkers.

Ik noem dat Excel shit. Kolom A delen door kolom B. Heb het nog nooit geprobeerd maar ik pas echt niet in een Excel vakje!!

 

Impulsief zei ik dat dat een domme oplossing leek. Daar werd wat verbaasd op gereageerd en dat vroeg Natuurlijk ook om uitleg. Het punt is dat in leidinggeven per 20 medewerkers

 

Misschien als een prima oplossing klinkt voor de leidinggevende en het team want als je kijkt naar de afzonderlijke situatie kan het nooit in al die verschillende gevallen goed en passende oplossing zijn.

 

Ik heb de aanwezige leidinggevende toen uitgenodigd om hun concrete eigen team of afdeling voor de geest halen. En ik vroeg hen na te gaan waar ze in hun eigen situatie op uit zouden komen als zij zelf op zoek zouden gaan naar een passend leiderschap vanuit de twee sleutel principes: zoveel mensen dat er geen neiging meer is de inhoud over te nemen en niet zoveel dat het kennen en goed ondersteunende lastig wordt. Ook hier benader ik het vraagstuk dus niet vanuit een gesloten Excel sheet maar vanuit de sleutelpositie om tot een goede oplossing te komen. 

 

 foto: yasin-aribuga-y_qw9oGznUg-unsplash

Ikke zelf doen!

Peuters van 2 zijn er gedreven in: Ikke zelf doen!

 

Nu moesten de leidinggevenden er dus opeens zelf wat van vinden. Ik gaf ze aan in gedachten het gesprek aan te gaan met de mensen uit een team en met de directeur, om het goed uit te kunnen leggen.

Er was een leidinggevende die uitkwam op een op 12. Een leidinggevende die op een op 65 uitkwam en alle andere zaten er ergens tussenin.

 

Maar helemaal niemand noemde een of 20. De schijnbaar goede oplossing voor de abstracte situatie bleek voor geen enkel concreet team werkelijk een goede oplossing te zijn.

Optimaal aantal voor samenwerking

Jos de blok heeft met Buurtzorg Nederland een fantastische organisatie neergezet vanuit het principe dat een groep van 12 medewerkers de optimale eenheid is.

 

Eckart Wintzen, ondernemer en auteur van het boek Eckart's notes is beroemd geworden met zijn celdeling waarin hij de maximale grootte van een eenheid op 50 zette.

 

Wie van hen had gelijk?

 

Dat is natuurlijk een bullshit vraag, want het hangt van de context af.

 

Belangstelling

Jaren geleden zat ik bij een congres en daar werd het woord belangstelling uitgelegd aan mij.

 

Ik heb daar nooit bij stilgestaan, voor mij was belangstelling een woord.

 

Maar dat wordt anders.

 

Je kan het namelijk opsplitsen in twee woorden.

1. Als je er belang bij hebt,

2. Dan neem je stelling in

 

 

Dat kan soms heel lastig zijn. De vraag is dan dus: Hoe belangrijk vind je het werkelijk? 

 

 foto: amirhossein-azandarian-malayeri-T8aV3cJ1vvE-unsplash

Ervoor willen vechten!


 

Onlangs werd ik getroffen door een gedicht dat leiderschap filosoof en management trainer Manfred van Doorn prachtig uit het hoofd - of liever zoals de Engelsen dat noemen: ‘by heart’- voordroeg.

 

Het was het gedicht Invictus van een negentiende-eeuwse Engelse schrijver William Ernest Henley. Een gedicht waar Winston Churchill naar verwees in een speech in het Huis van Afgevaardigden, dat Nelson Mandela voordroeg aan zijn medegevangenen om daar weinig ruimte leek zijn toch ruimte te blijven voelen.  En dat Barack Obama voordroeg op Mandela's begrafenis:

 

It matters not how straight the gate.

How charged with punishment de scroll,

I am the master of my fate:

I  am the captain of my soul.

 

(Vertaling: Het doet er niet toe hoe smal de poort is, 

Hoe beladen met straf de toekomst ook is, 

Ik ben een meester over mijn lot: 

Ik ben een gezagvoerder van mijn ziel.)

 

Zoek een trainer/ coach die je kan helpen om het verleden bloot te leggen komen je groei uit de oude ellende te filteren en je ego te vrijwaren van schuld. Cees van Zijtveld zei altijd:

 

‘Vergeven is de hoop op een beter verleden opgeven.’

 

Laat je helpen en schud de shit van je af. Zolang je gebukt blijft onder de fouten die je vroeger hebt gemaakt of de puinhoop die andere in jouw leven hebben gecreëerd, zal je geen stap vooruit komen.

 

Een goede coach laat je inzien dat vader slechts een gebeurtenis is en niet een persoon! Pas wanneer de angsthaar is weggejaagd, kan je door naar de toekomst!

Wil je je organisatie versterken op het gebied van wendbaarheid, waarde gedrevenheid of het realiseren van continu verbeterde teams, dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Hoe wij je helpen deze doelen te bereiken?

 

 

Wij coachen organisaties om zich te ontwikkelen tot wendbare, doelgerichte samenwerkingsverbanden. Daartoe ondersteunen en adviseren we bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Onze focus is een gezamenlijke blik op zowel waarde creatie als op menselijke interactie en de samenhang daartussen.

 

Onze team coaching richt zich op het teams helpen optimaal bij te dragen aan de klantwaarde waar de organisatie voor (be)staat.

 

Wij bieden een palet aan trainingen en opleidingen met een voorkeur voor maatwerk. Bent je bijvoorbeeld op zoek naar versterking van samenwerkingscompetentie of leiderschap? Zou je jouw organisatie willen leren om Agile, Scrum of Lean toe te passen? 

 

Wij bespreken graag de mogelijkheden.

 

Dare! brengt graag mens én organisatie in beweging!

Bron: ANders vasthouden, Wouter Hartm, Factor Moed Remco Claassen, you tube Invictus