· 

Tevreden zijn versus ambitie

Nog op zoek naar een prachtige kerstfilm die ‘raakt’?! Een film over een jonge buschauffeur die geniet van de kleine dingen in het leven.

 

 

Tevreden zijn versus ambitie. Hoe verhouden die twee zich naast elkaar. In een relatie, een organisatie of een team?!

 

 

 

foto Unsplash: ant-rozetsky

Tevreden zijn versus ambitie?!

Veel organisaties weten dat wendbaarheid een onmisbare eigenschap is om succesvol te zijn. Ze richten zich vol goede moed op nieuwe structuren en processen, digitaliseringstrajecten en agile werken. Maar vergeten daarbij iets essentieels: het zijn uiteindelijk de mensen die de wendkracht van je organisatie bepalen.

Wil je van toegevoegde waarde blijven? Dan moet je leren anticiperen op veranderingen: ze zien aankomen, angsten overwinnen en nieuwe wegen kiezen. Kortom, highly adaptive zijn.

 

Dus ‘aan’ zijn

 

Dat vraagt een specifieke mindset en ambitie van professionals en teams!

Topprestaties kunnen geleverd worden door een enkel individu of door een team van individuen. In dit team zitten onze collega-sporters of collega-werknemers. In De Cirkels van Invloed op Succes onderscheiden we het individu, het team van collega’s en het team van ondersteuners, deze laatste noemen we de support-staf. 

 

In de sport zien we, meer dan in het bedrijfsleven, topprestaties die behaald worden op individuele basis. Denk aan de hardloper, de tennisser en de snowboarder. Zij doen het echter niet helemaal alleen. Zij worden hierin ondersteund door de support-staf, waarover later meer in dit hoofdstuk. Is succes behalen een kwestie van samenwerken of samen werken? Welke vorm leidt denk je tot het grootste succes? 

Ego’s binnen een team

Binnen het bedrijfsleven zien we minder topprestaties die louter door een individu worden geleverd. Wanneer dat wel zo is, wordt dat vaak geassocieerd met een eenzaam individu aan de top of deze personen worden betiteld als ego’s, ofwel ‘ik-georiënteerd’. De ik-georiënteerde manier van presteren kan belemmerend werken binnen een team.

 

Er ligt namelijk meer nadruk op eigen gewin dan op de effort van het team en de winst hiervan. Toch hebben we in ons werk, in ons team, met de ik-georiënteerde speler of werknemer te maken. 

 

In het team moeten we samen alert zijn op de mogelijkheid van het ontstaan van een agressieve, competitieve subcultuur. Teamsuccessen worden namelijk niet behaald door het verslaan van teamleden. Het is een frustrerende aangelegenheid: een zeer competitieve collega die er met je idee vandoor gaat of een speler die gaat voor eigen succes.

 

foto Unsplash: orkun-azap

Omdenken

Het ego heeft een meedogenloze wil om te winnen en is berekenend. Door deze drive ligt er een duidelijk (aanvals)plan. Ondanks de negatief geadresseerde eigenschappen van het ego kunnen we ook van hem of haar leren. Door bijzaken van hoofdzaken te kunnen scheiden, zal het ego alleen hard werken als het nodig is en bespaart daarmee de nodige energie. Het ego viert zijn succes, geniet van de topprestatie en laat zich graag bewonderen. 

Vragen aan onszelf: “Zijn wij af en toe niet te bescheiden? Willen wij eerder de ander ‘pleasen’ dan onszelf? Wat brengt een positie op de achtergrond ons?

Optimalisatie van het team 

Om iedereen binnen het team tot zijn recht te laten komen moet de leider van het team werken aan de team- en taakcohesie. Deze leider noemen we in het bedrijfsleven de manager en in de topsport de coach.

 

 Laat je niet uit het veld slaan maar zet een 

stap voorwaarts 

Naast de team- en taakcohesie zijn de volgende zaken van belang/een voorwaarde: 

  • Een helder omschreven doel waar alle teamleden zich verantwoordelijk voor voelen. 
  • Per teamlid duidelijke taken, aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden (een passende rolverdeling)
  • Teamleden met de juiste kennis en vaardigheden om hun taak te verrichten.
  • Gebruikmaken van ondersteuning van specialisten en het hebben van de juiste ondersteunende middelen.
  • Effectieve communicatie, eerlijkheid en veiligheid.
  • Positief coachen, benoemen van elkaars kwaliteiten en hier gebruik van maken.
  • Wederzijds respect en ruimte voor reflectie. 

 

“Succes is altijd afhankelijk van een 

nauwkeurige voorbereiding en zonder die

 voorbereiding is falen een feit” 

Confucius 

Samenwerken

Om een topprestatie te leveren moeten alle teamleden samenwerken. Ze zijn, als het goed is, door het doel met elkaar verbonden. Elk lid van het team heeft zijn eigen taak, kwaliteit en expertise. 

 

Als één onderdeel van het team hapert, heeft dit direct en indirect invloed op de andere teamleden en op de prestatie. Als de één verzaakt, moet de ander harder werken om het gestelde doel te behalen. 

 

Er zijn veel overeenkomsten maar ook nog wel wat verschillen tussen de topsport en het bedrijfsleven qua individuele ondersteuning en helderheid in taak(verdeling) en doelstelling. 

 

“Great things in business are never done by one person. 

 They’re done by a team of people” 

Steve Jobs 

De support-staf 

Topsporters hebben een uitgebreide support-staf. Dit is een team van specialisten en experts dat hen adviseert en ondersteunt bij het zo goed mogelijk uitvoeren van hun taak en behalen van hun doel. Persoonlijke ontwikkeling en verbetering en focus op het doel staan hierbij voorop. 

De support-staf staat in dienst van je ontwikkeling .

De support-staf in de topsport bestaat uit: 

• De trainer (begeleidt het team voor, tijdens en na de trainingen) 

• Een kracht- en conditietrainer

• Een voedingsdeskundige/diëtist 

• Een fysiotherapeut 

• Een leefstijlcoach 

• Een sportpsycholoog

• Een sportarts 

• Een materiaaldeskundige 

• Een innovatiespecialist 

• Een data-analist 

foto Unsplash: allen-taylor


Topsport in organisaties

De multidisciplinaire support-staf van de sporter is zichtbaar en over het algemeen goed op elkaar ingespeeld. Tip: hier en daar kan het soms nog effectiever, door verbetering in onderlinge communicatie, door bij elkaar aan te sluiten in onderlinge afstemming van activiteiten en verslaglegging te delen. Het regelmatig beleggen en bijwonen van een multidisciplinair overleg (MDO) is een must. Ook hier geldt:

 

“Het geheel is meer dan de som van de delen.” 

 

De support-staf in het bedrijfsleven bestaat uit: 

• Human Resource: personeelsadviseur, re-integratieadviseur, verzuimbegeleider, opleidingsadviseur

• ICT- en facilitaire dienstverlening 

• Een arbodienst: bedrijfsverpleegkundige, bedrijfsarts 

• Een vertrouwenspersoon, in sommige gevallen 

• Juridisch advies • Loon- en salarisadministratie 

• Marketing en communicatie

 • Financiële administratie

 

We merken vaak dat de support-staf binnen het bedrijfsleven een stuk diffuser is dan in de topsport. Wellicht komt dit door de, vaak voorkomende, centrale dienstenstructuur in plaats van een meer persoonlijke aanpak. “Wie moet je benaderen?” of “Waar moet je zijn als je als werkende professional ondersteuning wilt?”

 

Deze zoektocht naar de juiste specialist of afdeling kost vaak veel tijd en dat is echt zonde. 

 

Ook zien we in het bedrijfsleven dat de manager een grote sturende rol heeft bij het inzetten van persoon specifieke ondersteuning. Als de manager vasthoudt aan het standaard beleid of geen budget wil vrijmaken en daarmee de specifieke ondersteuning onthoudt, werkt dit mogelijk belemmerend op het succes van de professional. 

Duurzame inzetbaarheid

We zien wel een trendverschuiving binnen bedrijven: er is meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Een aanpak die meer van het individu uit gaat. Duurzame inzetbaarheid heeft verscheidene focus gebieden: vitaliteit, gezondheid (fysiek en mentaal), persoonlijke en professionele ontwikkeling, fysieke belasting, werk/privé-balans, betrokkenheid en tevredenheid. Steeds meer bedrijven zetten duurzame inzetbaarheid als speerpunt hoog op de agenda. 

 

Op maat gemaakt 

Wij zien een mooie ambitie voor bedrijven om de werkende professional zélf zijn of haar support-staf samen te laten stellen. Een bijkomend voordeel voor de manager is dat deze, geleefd door ‘de waan van de dag’, meer tijd heeft voor zijn eigen (kern)taken. 

 

foto Unsplash: sarah-dorweiler


 

Verzamel de mensen om je heen die jou het beste kunnen ondersteunen en adviseren.

Stel vragen, wees proactief en maak je successen en topprestaties zichtbaar!

Wilt u uw organisatie versterken op het gebied van wendbaarheid, waarde gedrevenheid of het realiseren van continu verbeterde teams, dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Organisatiecoaching Teamcoaching Training en opleiding

 

Wij coachen organisaties om zich te ontwikkelen tot wendbare, doelgerichte samenwerkingsverbanden. Daartoe ondersteunen en adviseren we bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Onze focus is een gezamenlijke blik op zowel waarde creatie als op menselijke interactie en de samenhang daartussen.

 

Onze team coaching richt zich op het teams helpen optimaal bij te dragen aan de klantwaarde waar de organisatie voor (be)staat.

 

Wij bieden een palet aan trainingen en opleidingen met een voorkeur voor maatwerk. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar versterking van samenwerkingscompetentie of leiderschap? Zou u uw organisatie willen leren om Agile, Scrum of Lean toe te passen? 

 

Dare! brengt graag mens én organisatie in beweging!

bron: You tube/ ICM topprestaties lever je samen