Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling zit diep in ons DNA verankerd. De behoeftepiramide van Abraham Maslow toont dat de wens om onszelf te ontwikkelen aangeboren is. Dat blijkt ook wel uit de grote hoeveelheid onderzoeken die op dit vlak is uitgevoerd. En toch krijgen we het binnen onze bedrijven vaak niet voor elkaar om effectief te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Waarom niet?

Van Maslow tot de realiteit

Maslow omschrijft de aangeboren behoeftes van ons als mens, zowel privé als zakelijk.

• Lichamelijke facetten, zoals slaap, eten, drinken maar ook seks en bewegen. 

• Veiligheid en zekerheid, die we vinden binnen kleine of grote groepen: huisvesting, werk en relaties.

• Sociaal contact: vriendschappen, liefde en positieve sociale interacties.

• Waardering en erkenning van anderen in je omgeving, om je zelfvertrouwen te versterken.

• Zelfrealisatie. Persoonlijke groei. Persoonlijke ontwikkeling dus!

 

Verdiepen

Uit onderzoek van Cubiks, uitgevoerd in 33 landen, blijkt dat werknemers de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen zelfs belangrijker achten dan een loonsverhoging of extra vakantiedagen. Een onverwachte uitkomst? Niet volgens Maslow. Werknemers (45%) gaven aan dat verdiepen van kennis op nummer 1 staat. Dit werd gevolgd door het verbeteren van competenties, met 28%. We duiken dus liever de (veilige), dan dat we ons kwetsbaar opstellen en werken aan persoonlijke verbeterpunten. Er is dus lef! nodig! ‘Slechts’ 27% van de werknemers vindt een carrièrestap de belangrijkste motivatie voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Uit onderzoek van Groupon uitgevoerd onder meer dan 1.000 Nederlanders, bleek dat maar liefst 90% van de Nederlanders persoonlijke ontwikkeling als zeer belangrijk omschrijft. Met name jongeren zijn erg bezig met hun ontwikkeling, getuige de 100% score binnen deze leeftijdsgroep. Opvallend feitje: jongeren vinden persoonlijke ontwikkeling zelfs belangrijker dan hun uiterlijk.

 


En toch lukt het vaak niet

Toch slagen we er vaak niet in effectief om te gaan met persoonlijke ontwikkeling. Uit hetzelfde onderzoek van Groupon blijkt dat voor 42% van de respondenten geld een afweging is om minder aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Tijdgebrek staat met 40% op een tweede plek. We vinden dus dat we te weinig tijd hebben om onszelf optimaal te ontwikkelen, of vinden de investeringen te hoog. Of ontbreekt het ons aan lef?....

Ken jezelf!

In onze ogen is er echter nog een heel belangrijke reden waarom we vaak niet slagen in effectieve persoonlijke ontwikkeling: zelfkennis! We doen vrijwel nooit een gedegen persoonlijkheidsonderzoek, terwijl dat toch de basis vormt voor het ontwikkelen van je eigen persoon. Het onderzoek kan best confronterend zijn. Daar is lef! voor nodig. Daag jezelf uit! En je komt tot verrassende inzichten.

Profile Dynamics is een veelgebruikte methode om inzicht te krijgen in je eigen drijfveren én die van een ander. Boeiend en herkenbaar, vertalen we deze naar praktische handvatten. Zo ontstaat ruimte voor gesprek en feedback. En vooral: voor verbinding en een veilige werkomgeving. 

 

Leer jezelf kennen

Jezelf kennen is een zeldzaam, maar enorm belangrijk facet van persoonlijke ontwikkeling. De Chinese krijgsheer Sun Tzu zei het al: ‘Ken jezelf en je tegenstander, dan win je elke strijd’