· 

Werk maken van werk

WAAROM ZOU JE DAAR ÜBERHAUPT WERK VAN MAKEN?

Mensen beschikken over het algemeen over een goede logica, een redelijk tot goede sensor en een gemiddeld tot goed stel hersens. Verkwisting van talent en energie gaat tegen elke logica in. Net als keuzes die, hoewel keurig aangekleed, niet overeenkomen met de waargenomen realiteit.

 

Kortom: irritatiebronnen te over als de besluitvorming vaag, vermijdend en onlogisch is.

 

Een andere goede reden is dat mensen beter presteren als ze begrijpen waarom ze doen wat ze doen. Ze zijn proactiever, energieker en effectiever. Organisaties die slagen in het uitzetten en faciliteren van een heldere koers, motiveren dus hun medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.

 

Gemotiveerde medewerkers zijn gelukkigs dan ongemotiveerde medewerkers. Een open deur van jewelste. Gelukkige mensen zijn effectiever en stralen dat uit. Negativisme is besmettelijk. Positivisme ook. De kans dat medewerkers zich net dat tandje extra voor het bedrijf inzetten, is hoger als ze het idee hebben dat er op een goede en logische manier wordt gewerkt.

 

foto Unsplash: Dayne Topkin

Inzicht Richting Resultaat

Kortom: we worden niet graag onderschat, we zijn gevoelig voor logica en zetten graag onze talenten in. Du moment dat een team die slag kan maken, gaat er een andere dynamiek spelen. Agile, scrum, zelforganisaties, Lean- het zijn enkele voorbeelden van antwoorden op deze inzichten. Wat we in de praktijk merken , is dat het model alleen niet voldoende is. De competenties om op deze manier te werken vragen ontwikkeling.

Je zult je bewust moeten zijn van onderliggende onzekerheden, kwetsbaarheden, drijfveren, voorkeuren en talenten. Organisaties zullen zich er ook bewust van moeten zijn dat met name het management niet vanzelf op een goede manier zal loslaten. Zeker als zij nog steeds worden aangesproken op resultaten. Dus hoe combineer je de oude neiging tot control met de nieuwe structuren van agility?

Moed & Geluk

De moed opbrengen echt te luisteren en te kijken, keuzes te maken voor wat belangrijk is (ook als die voorbij het comfort-argument gaan).

 

Onbewuste jeuk oplossen – het is geen onlogische gedachte dat dat de weg vrij maakt tot echt geluk.

 

Geluk heeft iets te maken met voelen dat je leeft, de trillingen ervaren die bestaan, geraakt kunnen worden en intens kunnen lachen (en huilen)  samen met anderen, tot je recht komen. Geluk heeft te maken met het samenvallen van passie en talent, met een interne beheersingsorientatie*, met waarde toevoegen. Als je passie, je talent en je kompas goed staan uitgelijnd, kun je spreken van congruentie. Het is de kortste route naar geluk.

 

Comfort en veiligheid zijn dienstbaar aan geluk, maar kunnen een knellende jas worden als ze steeds veranderende werkelijkheid ontkennen. Onze systemen zijn goed in staat te detecteren wanneer de balans eruit gaat. De vraag is: luisteren we en durven we de zeilen bij te stellen?

 

De vraag is: durf ik de zeilen bij te stellen?

 

foto Unsplash: miguel-bruna

De praktijk

Terug naar de werkvloer. Want bovenstaande klinkt natuurlijk heel mooi, maar hoe zorg je ervoor dat de relatie met degenen met wie je samenwerkt goed is en blijft? Hier enkele tips:

 • Deel wat er in je omgaat
We vinden het heel normaal dat we ons werk mee naar huis nemen. ’s Avonds nog even bellen of mailen, wie van ons doet het niet? Maar ons ‘huis’ meenemen naar het werk doen we minder. Toch hebben privésituaties vaak grote invloed op ons functioneren op het werk. Positieve zaken delen we nog wel eens, maar een ruzie met onze partner, een overleden huisdier of een andere rotsituatie houden we vaak voor onszelf. Door te delen wat er in je omgaat laat je zien dat je een mens bent. Andere mensen zullen zich herkennen in de voorbeelden en mogelijk ook zelf delen. Bij vergaderingen kun je bijvoorbeeld starten door te vragen of mensen nog niet-werk gerelateerde zaken willen delen. Wanneer we bereid zijn ons open te stellen neemt de kwaliteit van onze relatie vaak toe.

 

 • Luister meer en praat minder
De meeste mensen zijn geen goede luisteraars. Ze halen de verhalen van anderen langs hun eigen filters. Ze grijpen de haakjes in een verhaal aan om te vertellen wat zij hebben meegemaakt. Goed kunnen luisteren is een geweldige eigenschap. Zodra we beter worden in luisteren, worden we direct een betere vriend, partner of collega. Luisteren is niet altijd makkelijk maar het helpt ons de kwaliteit van al onze relaties te verbeteren. Dat is ontzettend waardevol.

 

 • Geef vaker een compliment
Een oprechte blijk van waardering is de smeerolie van een goede samenwerking. We vinden het vaak maar heel gewoon als een collega een bijzondere prestatie heeft neergezet. Of we vergeten het simpelweg te vertellen. Dat is zonde, want het geven van complimenten zorgt voor veel werkgeluk. Niet alleen voor de ontvanger maar ook voor de gever. Bij partijen komt namelijk het gelukshormoon dopamine vrij. Dubbel werkgeluk dus.

 

Van oprechte waardering wordt iedereen blij. Voetbaltrainer Foppe de Haan zei over waardering:

Geluksbrengers

Volgens de Dikke van Dale zijn collega’s ‘personen die uitsluitend zijn verenigd om een gezamenlijk doel te bereiken’. Wij weten echter nu dat de mensen met wie we samenwerken veel meer zijn dan dat.

 

Werkgeluk zit namelijk voor een groot deel in de relaties die we tijdens het werk hebben. Laten we deze mensen dan ook minimaal zien als samenwerkingspartners.

 

Of beter nog: als werkvrienden en geluksbrengers!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allec-gomes

In veel zorgorganisaties verdwijnt er energie en tijd in gebrekkige communicatie en strijdige belangen. Er is sprake van eilandjes en wij-zij denken. Dat gaat direct ten koste van de klant/ patiënt en de te behalen resultaten. Bovendien heeft het een negatieve impact op ieders werkplezier en motivatie.

 

Goede samenwerking is daarom cruciaal. Ook al zijn ieders persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent nog niet dat het resultaat of de kwaliteit optimaal is. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen is nodig. Net als goede communicatie, heldere taakverdeling en het managen van verwachtingen.

 

Met teamcoaching kan een groep professionals transformeren in een echt team. Een team dat in staat is om constructief om te gaan met conflicten en verschillende belangen. Een team dat elkaar op een positieve manier aanspreekt. Een team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het beoogde resultaat en daar met energie en bevlogenheid aan werkt.

 

Bent u op zoek naar een programma dat zich uitsluitend richt op individuele en samenwerkende medewerkers?

Sinds ruim vijftien jaar begeleid ik specialisten en leiders op het gebied van persoonlijk leiderschap en samenwerking. Wat mij drijft is de overtuiging dat gezonde, gelukkige en goed functionerende mensen cruciaal zijn voor onze organisaties.
En dat aandacht voor de mens in de functie daarom heel hard nodig is. 

 

Ben je als leider of specialist op zoek naar meer innerlijke rust, meer energie en werkplezier?

Mens, wat ben je mooi als je doorgaat

*beheersorientatie is een term uit de psychologie, ook wel locus i control genoemd. Iemand met een interne beheersingsorientatie (internal focus of control) gaat uit van eigen regie. Iemand met een externe beheersingsorientatie (external locus of control) gaat ervan uit dat alles hem overkomt of wordt aangedaan. We gebruiken in deze blog vooral het woord regie, aldus regiseusse Ina.

Menzis Commercial Mens, wat ben je mooi als je doorgaat (2014) - YouTube

Bron: factor moed Marinka lipsius