· 

Gun je team een goede knokpartij!

Gun je team een goede knokpartij?

 

Carola is wat in paniek of verwarring!

 

"Ja maar we hebben een heel goed team. We zijn altijd positief, zetten samen de schouders eronder en bereiken goede resultaten. En we zijn steeds vernieuwend bezig. Maar ik snap er niks van! De energie en kracht zijn eruit. We hebben minder plezier en zijn minder bereid tot extra acties. Dat was 5 maanden geleden.

 

foto: attentie-attentie-ig7vN6OkGNE-unsplash

Groei in vijf maanden...

Laten we eens beginnen met wat vragen stellen....
Maar hoe ging het dan de afgelopen 5 maanden?

In ons team ging het jaren goed totdat zich tegenstellingen en daarmee spanningen manifesteren. Dit kenden we niet. De meeste schrokken. ‘Ik vind het niet meer veilig’,  ‘Ik heb er geen vertrouwen meer in’ was wat vele gedachten en soms uitspraken. We hadden niet geleerd hiermee om te gaan. Onze gezamenlijke ambitie en kracht sloegen in een mum van tijd om in heel andere gevoelens. Angst en jezelf beschermen werden opeens drijfveren voor het eigen handelen. We gingen oordelen in plaats van begrijpen, afstand nemen in plaats van verbinden, en wantrouwen in plaats van vertrouwen.

Aan de slag met een procesbegeleider!

Gelukkig kwam een van de teamleden op het idee om er iemand (Noem haar Ina;-) bij te halen die ervaring had met het begeleiden van teams.

Zij kreeg de opdracht om onze leidinggevende te helpen ons zo te coachen dat we weer in onze kracht kwamen. Zij liet ons al snel inzien dat we nooit echt geleerd hadden om met tegenstellingen en conflicten om te gaan.

We hadden veel energie gestoken In het vermijden ervan en waren daar inmiddels dan ook zeer creatief in. Onderhuids echter, ofwel In de onderstroom, speelden er regelmatig zaken die niet werden benoemd of uitgesproken. Die gingen een eigen leven leiden, maar zolang we deze onder de mat konden houden en hard werkten aan goede resultaten, dat de impact daarvan niet helder. Maar nu ging de onderstroom de bovenstroom dicteren en bleken wij niet in staat om creatief in te spelen op de tegenstellingen en spanningen.

Na 4 bijeenkomsten om de 3 weken hebben we al geleerd om meer accepterend, krachtiger en creatieve met tegenstellingen om te gaan en er via kleine stappen acties aan te verbinden.
Gas op de lolly!!!

We waren al effectief, maar nu zijn we steviger en succesvoller als team. We hebben leren omgaan met spanning en tegenstelling. We hebben geleerd hoe we ons daarbij effectief kunnen verhouden naar elkaar. We voelen ons als team nu veel steviger en autonomer, omdat we ook bij hobbels open communiceren en goed blijven presteren. En ja, soms knalt het weer even, maar dan komen we vrij snel uit.

 

foto: nguyen-thu-hoai-v0H-vn0BixI-unsplash

Leve het verschil. Hoe dan?!

Uitgangspunten die ons hebben geholpen om de tegenstellingen te hanteren:

 

  • We accepteren dat het met vallen en opstaan gaat. Het vertrouwen dat dit ons wat oplevert, is de succesfactor.
  • We gaan dit aan, we kunnen dit aan en we worden hier krachtiger van.
  • We accepteren tegenstellingen en spanningen. Dat opent de poort om daar creatief mee om te leren gaan.
  • We zijn ervan overtuigd dat een krachtig team spanningen niet uit de weg gaat maar juist meer leert om te gaan.
  • Er is geen goed of fout. Er zijn intense ervaringen. Dat is ons leermateriaal.
  • We laten ons leiden door gezamenlijke ambities (wat en hoe) . Niet door verdriet, angst of kwaadheid, hoewel we deze gevoelens wel serieus nemen.
  • We maken gebruik van elkaars kwaliteiten om uit de tegenstelling of impasse te komen.
  • We praten in (collectieve) wensen, niet in verwijten.
  • We willen begrijpen in plaats van oordelen.
  • We praten In de ik-vorm, voor onszelf, in plaats van In de derde persoon of in abstracties.

Samen de arena in stappen!

Gun je het team hun worsteling, hun leerproces.Niet het voorkomen van impasses, conflicten en tegenstellingen,

Maar het accepteren en leren hanteren ervan maakt het team sterker. Gun je team die worsteling. Toon compassie en kijkt Samen hoe jullie er effectief mee om kunnen gaan.

 

Natuurlijk is het handig Als je zelf conflict vaardig band en goed voorbeeldgedrag laat zien. Wees open over jouw (leer) ervaringen als ze bij jou een keer niet zo lekker gaat tijdens een conflict. Schep ook voorwaarden die het mogelijk maken om te werken aan een conflict-accepterende en conflict-lerende omgeving en werkt doelgericht met je teamleden aan het ontwikkelen van hun conflict vaardigheid.

Bij voorkeur neem je de leiding niet over op momenten van tegenstellingen en weerstand. hoe spannend en heftig de situatie ook is, blijf uitstralen dat je er het volste vertrouwen in hebt dat het team er sterker uitkomt. Wat gebeurt, gebeurt en magazijn. Jij faciliteert en coacht je team in dit leerproces. Dit vraagt veel zelfvertrouwen en deskundigheid van jou.

 

Soms zul je zelfs doelbewust aansturen op een tegenstelling, impasse of weerstand. De provocatieve variant! Omdat je ervan overtuigd bent dat dit het leren zal versterken.

 

Bijvoorbeeld via een confrontatie, een tegenstrijdige boodschap of door juist niet te reageren. Je hoeft het alleen maar te doen!

foto: jesse-orrico-mse1vdzZXjA-unsplash

De draak in de bek kijken als collega's

Leer je team om niet weg te lopen van tegenstellingen en weerstand, maar er juist op af te stappen en er creatief en constructief mee om te gaan. Die vaardigheden en dat zelfvertrouwen leert je team alleen door het vaak te doen. De belangrijkste vragen op momenten van tegenstellingen en weerstand luiden:

‘Wat kunnen we hiervan leren?'  En ‘wat kan ons helpen, om hier In de toekomst creatiever mee om te gaan?’ ( bijvoorbeeld: accepteren dat het even mag polariseren, uit elkaar mag gaan en spannend nog zijn, als je daarna maar weer de verbinding zoekt.)

Ikke zelf doen

 

👉Bespreek met je team wat de waarde kan zijn van tegenstelling, weerstand en het voordeel van het conflict.

👉Inventariseer met je team wanneer jullie creatief met tegenstellingen en weerstand zijn omgegaan en zo energie wisten te mobiliseren.

👉Wat waren de effectieve gedachten en gedragingen in die situatie? Hoe kan het team deze in de toekomst meer inzetten?

 

👉Stel met elkaar vast waar het team nu soms nog vastloopt. Onderzoek wat daaraan ten grondslag ligt en wat kan helpen ( overtuigingen, vaardigheden, methodieken, voorwaarden) om hier In het vervolg effectiever mee om te gaan.

 

👉Oefen met relatie(conflict) coaching. Stel vast hoe jullie elkaar kunnen helpen als zich relatie conflicten voordoen.

 

👉Stel met elkaar vast wat jullie norm overschrijdend gedrag vinden tijdens tegenstellingen. wat moet er gebeuren als dat gedrag zich voordoet.

foto: jesse-orrico-mse1vdzZXjA-unsplash


In veel (zorg)organisaties verdwijnt er energie en tijd in gebrekkige communicatie en strijdige belangen. Er is sprake van eilandjes en wij-zij denken. Dat gaat direct ten koste van de klant en de te behalen resultaten. Bovendien heeft het een negatieve impact op ieders werkplezier en motivatie.

Goede samenwerking is daarom cruciaal. Ook al zijn ieders persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent nog niet dat het resultaat of de kwaliteit optimaal is. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen is nodig. Net als goede communicatie, heldere taakverdeling en het managen van verwachtingen.


Met teamcoaching kan een groep professionals transformeren in een echt team. Een team dat in staat is om constructief om te gaan met conflicten en verschillende belangen.

Een team dat elkaar op een positieve manier aanspreekt. Een team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het beoogde resultaat en daar met energie en bevlogenheid aan werkt.

Bent u op zoek naar een programma dat zich uitsluitend richt op individuele en samenwerkende medewerkers?

 

FOTO Joshua sai Ramos

Sinds ruim vijftien jaar begeleid ik specialisten en leiders op het gebied van persoonlijk leiderschap en samenwerking.

Wat mij drijft is de overtuiging dat gezonde, gelukkige en goed functionerende medewerkers cruciaal zijn voor onze organisaties. En dat aandacht voor de mens in daarom heel hard nodig is. 

Ben je als leider of specialist op zoek naar meer innerlijke rust,
meer energie en werkplezier? 


bron: hoe coach ik mijn team en het team zichzelf