· 

Manager, ken jezelf!

Bewust en onbewust gedrag!

 

In hoeverre zijn we ons bewust van ons gedrag en de impact daarvan?!

Je zal als manager maar op zoek gaan naar wat alchemie om de ander te bewegen...

 

Om op een provocatieve manier te kunnen interveniëren met de ander. Noem het een lef! gesprek, een prikkelbaar onderhoud.

 

Dat is in wezen een alchemistisch proces. Alchemie is een oude wetenschap waarbij met 'de steen der wijzen'  goud en levenselixer worden geproduceerd. Eeuwenoude kennis, bijeengebracht in meestal mondeling doorgegeven verhalen, wordt ingezet om het ongedachte te scheppen.

 

Werken met onorthodoxe interventies beweegt zich binnen wat Carl Jung ‘het collectief onbewuste’ noemt . Jung (1921) schrijft: ’het collectief onbewuste is de geweldige geestelijke

erfmassa der ontwikkeling van het mensdom vele geboren in iedere individuele structuur.’

 

foto: andre-mouton-GBEHjsPQbEQ-unsplash (2)

Manager blijf leren en word wijs!

Wie toegang wil krijgen tot inzichten die het alledaagse overstijgen, heeft een absolute en toegewijde bereidheid tot leren nodig. Bovendien is iemand die op een alchemistische manier wil leren, bereid om de eigen levens werkelijkheid onder ogen te zien en daarna te leven. Dat vraagt bereidheid om te leven met onzekerheid als leidraad.

 

Sputterpoep mentaliteit!

Ieder mens ontwikkelt zich in een combinatie van aangeboren talent, opvoeding én de ontwikkeling waarvoor je als volwassene zelf kiest. De invloed van aanleg en opvoeding zijn duurzaam en levenslang. Het hangt van de ontwikkeling als volwassenen af hoe de duurzame effecten van die invloed uitwerken (Cleese en skynner, 1994).

 

Om te achterhalen wat je aanleg is en wie je zelf geworden bent, is er één manier om dat te ontdekken. Je kiest een weg waarop je jezelf leert kennen, waarop je leert jezelf onder ogen te zien, te corrigeren, te respecteren én van jezelf te houden.

 

Wie van leiderschap zijn beroep maakt, heeft geen keuze en volg die weg.

Vanwege die noodzaak tot zelfinzicht volgen nu de 10 persoonlijke geboden van een leider.

Manager blijf leren en wordt wijs!

1. Ken jezelf

2 Ontwikkel je interne feedback systeem

3 Houd van jezelf

4. Neem risico's

5. Wees geïnteresseerd

6. Wordt 'onwetend’

7. Laat oordeel los

8. Wees gedisciplineerd

9. Neem verantwoordelijkheid

10. Zoek een mentor/ coach

 

foto: mathias-jensen-5x4U6InVXpc-unsplash

Regel 3: Ik hou van mij...

Om dan maar met regel 3 te beginnen. Ooit heeft Harry jekkers er een liedje over gezongen: 'Ik hou van mij!' en in zo'n oud stoffig boek staat weer iets anders. Heb je naaste lief zoals jezelf.

 

Dit is een Bijbelse wet en een lastige opgave: jezelf liefhebber zoals je een andere liefhebber. We hebben geleerd om niet aan onszelf te denken als het over de liefde gaat. Houden doe je van een ander. De uitdrukking ‘jezelf liefhebben' kent in onze cultuur verwarrende bijbetekenissen. Als wij aan onszelf denken dan wordt dat ‘egoïsme’ genoemd, of’ narcisme’. 

 

De waarheid is anders. Het vermogen tot liefde voor jezelf is aangeboren en nodig. Het brengt de noodzakelijke aandacht voor jezelf. Je weet zelf het beste wat goed voor je is en de aandacht die je daarvoor nodig hebt. Wie van zichzelf houdt, stop met zelfafwijzing en gaat zichzelf tonen.

 

Nelson  Mandela zegt als president van Zuid-Afrika is zijn inaugurele rede:

 

‘Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlicht aan je klein maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. Als we ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen. Als wij van onze eigen angst bevrijdt zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.’

Coaching is een persoonlijke begeleiding in een gelijkwaardige relatie. Dit kan zowel éen-op-één, als met meerdere mensen (bv bij conflicten) of met een team. Onze ervaren coaches ondersteunen en begeleiden jouw leerproces en zorgen dat je je ontwikkeldoelen behaald. Het doel van coaching is het vergroten van de mentale vitaliteit en daarmee de persoonlijke effectiviteit van de coachee. 

 

Wij  bieden verschillende vormen van coaching aan zoals TMA/ Profile Dynamics coaching, Personal coaching, Interventie coaching en Teamcoaching.

 

Voor iedereen een passende coaching

Wij werken met verschillende vormen van coaching, afhankelijk van de vraag en het doel. Op onderliggende pagina’s omschrijven we zo goed mogelijk de verschillende coachingsvormen. Neem vooral persoonlijk contact met ons op om de mogelijkheden en vormen van coaching te bespreken.

 

 

Neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of telefonisch 06-23 92 09 84

bron: onorthodoxe interventies bij coachen