· 

Everyday Heroes!

Tijdens een teamsessies met een aantal teamleden van een Gemeente Sociaal Domein had iemand een filmpje meegenomen, zie link in deze blog. Het raakte niet alleen mij maar ook andere collega’s uit het team.

 

De kunst is het dus om dat alledaagse heldendom te leren herkennen en waarderen. Een bekend voorbeeld is Rosa Parks, een zwarte naaister en burgerrechtenactiviste uit Alabama.

 

Op 1 december 1955 weigerde ze om haar zitplaats in een bus aan een blanke af te staan en achter in de bus plaats te nemen, zoals de wet in Alabama dat destijds voorschreef. De bus stopte prompt, de politie werd erbij geroepen en ze kreeg een boete van $ 10 (plus $ 4 griffiekosten). Toen ze weigerde te betalen, werd ze gearresteerd en in februari 1956 berecht voor verstoring van de openbare orde.

 

 

 

 

 

foto Unsplash: joey-nicotra

Elke golf begint als rimpel, maar maakt altijd het verschil

Wat begon als een kleine rimpel in het water, zette grootse en onweerstaanbare maatschappelijke golven in beweging. Martin Luther King hoorde van het incident, trok de zaak naar zich toe en begon de geweldloze ‘Montgomery-Busboycot’, waardoor het busbedrijf bijna failliet ging en zich genoodzaakt zag om de scheiding van blanken en zwarten in de bussen af te schaffen. Dit leidde tot steeds meer en heftiger protesten tegen de rassensegregatie. Ondertussen was de rechtszaak van Rosa Parks bij het Amerikaanse Hooggerechtshof beland, dat haar in het gelijk stelde en de scheiding tussen blanken en zwarten ongrondwettig verklaarde.

 

 

Veel mensen verklaarden haar tot een heldin, maar tegelijkertijd werd ze door haar actie ook ontslagen en met de dood bedreigd, waardoor ze begin jaren 60 verhuisde naar Detroit. Daar woonde ze tot haar dood in 2005. Als eerste vrouw in de geschiedenis van de Verenigde Staten werd haar lichaam opgebaard in het Capitool, een eer de normaal gesproken alleen aan presidenten en enkele oorlogshelden gegund is.


Maar hoe herken je nou de helden uit je team?

  • Richt je eerst op het verhelderen van de individuele kracht en kleur. En op het inzichtelijk maken van de verschillende kwaliteiten van de individuele teamleden. Sta met elkaar stil bij de noodzaak om eerst de eigen individuele interne balans te vinden, voordat je je goed kunt verbinden met de verschillen in het team.

  • Stel samen de voorkeurskwaliteiten van de individuele teamleden vast (bijvoorbeeld zwaar en serieus) en welke aanvullende kwaliteiten (bijvoorbeeld luchtig en speels) deze evenwichtiger en krachtiger maken. Bespreek hoe jullie elkaar ondersteunen in het beter balanceren tussen de eigen kantten, zodat de eigen individuele kleur en kracht het beste uit de verf kunnen komen.

  • Bespreek de waarde van het onderkennen en gebruiken van elkaars verschillen. Focus vooral op het ontwikkelen van hun manifeste en latente voorkeuren en kwaliteiten. Laat de zaken die ver van iemand af staan, bij voorkeur aan anderen over.

foto Unsplash: vlad-hilitanu

Samenwerken loont!

  • Ga met je team na wanneer de kracht van het gebruiken van elkaars verschillen naar voren kwam. Wat waren daarbij de succesfactoren en hoe kan het team deze in de toekomst meer inzetten?

  • Stel met de teamleden vast hoe ze elkaar ondersteunen en coachen in het krachtig gebruikmaken van de verschillen in het team.

  • Onderzoek met het team wat elk teamlid helpt om zijn eigen belang, zijn eigen kleur aanvullend en soms ondergeschikt te laten zijn aan het algemeen belang ( de teamkleur) Maak daar heldere afspraken over.

  • Stel met de teamleden vast welke modellen en methodieken ze kunnen gebruiken om de verschillen duidelijker te krijgen. Bespreek wat ze concreet gaan doen om de kracht van de verschillen meer uit te buiten.

  • Maak gebruik van tests en lijsten die zicht geven op individuele voorkeuren en stijlen. Laat teamleden hun zelfbeeld vergelijken met beelden die andere teamleden van hen hebben.

  • Laat teamleden de teamrolomschrijvingen van Belbin lezen en vraag in welke drie rollen ze zich het meest herkennen. Laat hen elkaar vertellen wat voor hen de top 3 is van de ander. Laat hen zo nodig ter aanvulling de Belbin-test invullen en ga weer in gesprek om elkaars manifeste en latente kwaliteiten te inventariseren. Stel vast welke verschuiving in teamrollen gewenst is en wat dit concreet zou moeten opleveren in termen van resultaten. Het verschil tussen nu en straks in resultaten moet daarbij helder zijn. Laat de teamleden vervolgens afspreken wat ze gaan doen om de teameffectiviteit, de teamkracht en het teamresultaat te versterken, en hoe ze dat gaan doen!

foto Unsplash Annie Spratt


Wilt u uw organisatie versterken op het gebied van wendbaarheid, waarde gedrevenheid of het realiseren van continu verbeterde teams, dan bent u bij ons aan het juiste adres

Organisatiecoaching Teamcoaching Training en opleiding

 

Wij coachen organisaties om zich te ontwikkelen tot wendbare, doelgerichte samenwerkingsverbanden. Daartoe ondersteunen en adviseren we bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Onze focus is een gezamenlijke blik op zowel waarde creatie als op menselijke interactie en de samenhang daartussen.

 

Onze team coaching richt zich op het teams helpen optimaal bij te dragen aan de klantwaarde waar de organisatie voor (be)staat.

 

Wij bieden een palet aan trainingen en opleidingen met een voorkeur voor maatwerk. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar versterking van samenwerkingscompetentie of leiderschap? Zou u uw organisatie willen leren om Agile, Scrum of Lean toe te passen? 

Wij bespreken graag de mogelijkheden.