· 

Lullig fluitje van Leo

Leo zit wat verslagen op de slachtbank bij ondergetekende coach, hij is zo’n gestuurd type, moest van z’n vrouw. Dus daar zitten we dan. Hij is een teamlid , dat vooral gericht is op beperkingen. Na enig doorvragen blijkt dat hij in een team zit waar ze allemaal negatief zijn. Hun leidinggevende geeft eigenlijk alleen maar aan wat niet goed gaat en wat allemaal beter moet. De leidinggevende wordt door zijn directeur alleen afgerekend op resultaten en krijgt regelmatig te horen dat hij zijn team scherp moet houden, loyaal moet blijven en zich moet realiseren dat het consequenties heeft als hij zijn team niet onder controle heeft.

 

En dan hebben we het nog niet over de onduidelijke steeds wisselende structuren, systemen en strategieën in de organisatie.

 

 

Leo is wel klaar met al het gedoe.


Zo’n complexe kluwen van elkaar beïnvloedende krachten is geen uitzondering. Je hebt een gezonde dosis bescheidenheid en realiteitszin nodig om die situatie en dat gedrag te doorgronden en te veranderen.

Inzicht in hoe zaken elkaar beïnvloeden, kijken vanuit een breder, integraal perspectief, helpt om je eigen doen en laten meer te begrijpen en het minder persoonlijk te maken. Zo kun je gerichter kiezen wat je accepteert en wat je wilt beïnvloeden.

 

 

foto Unsplash: ameer-basheer

Grenzen aangeven

Soms is de omgeving te beïnvloeden, maar vaak ook niet. Je zult dus met je team bewust de mogelijkheden en de grenzen van je eigen invloed in kaart moeten brengen. Dan kun je doelbewust en strategische invloed uitoefenen. Daarvoor heb je een scherp analytisch vermogen nodig en omgevingssensitiviteit, zodat je contextsignalen sneller en beter aanvoelt, inziet en oppakt. Gebruik daarbij niet alleen je hoofd, maar ook je intuïtie.

Dat betekent dat professionals, om tot een goed resultaat of tot iets nieuws te komen, aan de slag moeten gaan zonder dat alles vooraf duidelijk is. Daarvoor is lef nodig.

Leo & Lef!

Het lef om te bewegen in onduidelijke situaties en het lef om daarbij jezelf en anderen te vertrouwen. Bij onduidelijke situaties kun je denken aan een uitgezette koers (visie), waarvan de invulling nog niet helder is, of een ingewikkeld vraagstuk waarvoor gezamenlijk een oplossing moet worden gevonden. Wanneer kom je in beweging?

 

Hoeveel duidelijkheid en zekerheid heb je nodig? Dankzij durf kom je tijdig vooruit en doorbreek je patronen. Dat is van belang voor wendbaarheid. Vertrouwen op jezelf en anderen is nodig omdat situaties en vraagstukken vaak zo complex zijn dat je ze niet alleen kunt oplossen. Je zult dus moeten vertrouwen op de expertise van de ander en de informatie die je krijgt.

 

Koppie vast of open?

 

foto Unsplash; dalton touchberry

  • Je begint ergens liever niet aan voordat alles duidelijk is.
  • Je wilt graag zekerheid voordat je een stap zet.
  • Je durft weinig aan een ander over te laten.

 

  • Je durft werk te doen waarvan de uitkomst vooraf niet vaststaat.
  • Je onderneemt stappen, ook al is (nog) niet alles duidelijk.
  • Je durft werk aan collega’s over te laten.

Het laat zich raden, met een wendbare mindset, zoals in de rechterkolom is beschreven, kom je een heel eind verder.


Resultaat door verbinding & lef

Een professional met deze kracht durft dus met een vraagstuk aan de slag te gaan, ook al is het proces of het resultaat op voorhand nog niet (geheel) duidelijk. Hij gaat bewust een gecalculeerd risico aan om een voordeel te behalen. Daarbij bouwt hij op zijn eigen oplossend vermogen en dat van anderen.

 

Lef! is niet alleen belangrijk om in het werk vooruitgang te boeken, maar ook om in je loopbaan stappen te zetten. Bij verandering van werk hoort het loslaten van het huidige werk, het omgaan met onzekerheden en verlies. Ook dan weet je niet precies waar je uitkomt, maar heb je lef nodig om los te laten en in beweging te komen naar ander werk.

Waarom is een beetje lef relevant voor de wendbaarheid van een team of individu?!

Het te lang afwegen van risico’s of het zoeken naar zekerheden kan tot gevolg hebben dat je überhaupt niet in beweging komt. Ook kun je plannen op voorhand zo dichttimmeren dat je in de toekomst kansen gaat missen. Gebrek aan lef leidt tot uitstel van verbetering of vernieuwing.

 

 

De hele dag met droef toeters samenwerken maakt dat jij het lullige fluitje gaat worden in het team.

 

 

En dat gun je geen enkele Leo!

 

 

 

foto Unsplash: wai-siew


Hoe wij u helpen deze doelen te bereiken?

Organisatiecoaching

Wij coachen organisaties om zich te ontwikkelen tot wendbare, doelgerichte samenwerkingsverbanden. Daartoe ondersteunen en adviseren we bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Onze focus is een gezamenlijke blik op zowel waarde creatie als op menselijke interactie en de samenhang daartussen.

 

Teamcoaching

Onze team coaching richt zich op het teams helpen optimaal bij te dragen aan de klantwaarde waar de organisatie voor (be)staat.

 

Training & opleiding

 

Wij bieden een palet aan trainingen en opleidingen met een voorkeur voor maatwerk. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar versterking van samenwerkingscompetentie of leiderschap? Zou u uw organisatie willen leren om Agile, Scrum of Lean toe te passen? 

Wij bespreken graag de mogelijkheden.

 

Dare! brengt graag mens én organisatie in beweging!

Vol gas gaan!

bron: wendkracht/ natasja wijnen/ Luca 2021 | Silenzio Bruno scene