· 

Boze priester

Je zal maar leidinggeven aan een stelletje prutsers. Wacht maar, ik doe het zelf wel. En weer is een noeste ondernemer/ leidinggevende op zaterdag 5 uur aan het ‘bij beunen’ op zaterdag om z’n werk af te krijgen. Beetje boos, dat wel want zijn medewerkers hebben vrij, en hij werkt zijn eigen achterstand weg in het weekend!

 

Ik wil een verhaal met je delen van Marshall Goldsmith, mijn coachopleider. Maar ook auteur van meer dan twintig boeken over leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Zijn laatste werk, Tot hier en nu verder is een aanrader om te lezen. Ik heb in 20198 een coachopleiding bij hem gevolgd, Marshall Goldsmith Stakeholder Centered coaching

 

Hij sprak over een prachtig onderzoek dat was gedaan aan de Universiteit of Oxford in Engeland. Zij hadden tientallen priesters, theologen en leraren uit het seminarium (katholieke internaat voor priesteropleiding) uitgenodigd om een lezing over barmhartigheid te geven op Oxford. Wat deze mensen echter niet wisten, was dat ze werden ‘gebruikt’ voor een test. De situatie was als volgt.

 

foto Unsplash:  mahdi-rezaei

Barmhartigheid

De kandidaatsprekers werden allen ontvangen met een bakje koffie ergens op de campus zo’n 300 meter van het auditorium waar ze uiteindelijk de lezing moesten gaan geven. Rustig en relaxed mochten ze genieten van een uitmuntend bakkie leut en een lekker koek. Maar vervolgens werd hun de rust ontnomen. Er werd een medewerker van het onderzoek naar binnen gestuurd om te melden dat de lezing eerder dan gepland moest beginnen. Met een smoes dat de vorige spreker eerder klaar was werd de kandidaat uit zijn serene koffiemoment gerukt en moest haast gaan maken. Met forse tred begaven de sprekers zich op weg naar hun wachtende publiek.

 

En nu komt het…op de route naar het auditorium werd een tweede medeplichtige (een acteur) geplaatst. Deze had als opdracht te spelen dat hij hulpbehoevend was. Hij moest zo goed mogelijk uitbeelden dat hij ziek, zwak, misselijk, verloren of ernstig in de war was. Nou moet je opletten wat er vervolgens gebeurt; meer dan negentig procent van de testkandidaten negeerde de in nood verkerende medemens.

Het goede voorbeeld!

En waarom? Omdat ze een lezing moesten gaan geven over ‘barmhartigheid’. De onderzoekers schrokken zo van dit gedrag dat ze ter plekke besloten om de test te verzwaren. De hulpbehoevende acteur kreeg de opdracht om zijn spel een tandje op te krikken. Hij moest zijn dramatische situatie nog forser aanzetten. Liggen op de grond, kreunend, kermend, bloedend en stikkend.

 

Hij mocht zelfs de benen van de kandidaten vastgrijpen pm de wanhoop en uitzichtloosheid meer kracht bij te zetten. Wat bleek? Meer dan 75% negeerde nog steeds de op sterven na dood verkerende medemens. Er was zelfs een aantal priesters bij dat zich lostrapte(!) van de desperate acteur. Niets mocht namelijk in de weg staan van hun lezing over … jawel… barmhartigheid

 

foto Unsplash: steve-mushero


Let op: als zelfs de meest vrome mensen op aarde, althans daar gaan we voor het gemak vanuit (laten we de Inquisitie voor dit voorbeeld maar even vergeten), niet in staat zijn om onder druk normaal te blijven reageren, geeft dat aan hoe moeilijk het is voor jou en mij. Als zelfs priesters en aanverwanten gaan schoppen wanneer de druk oploopt, hebben we hier een reëel probleem te pakken.


VERANDEREN, AANPASSEN, ACCEPTEREN OF WEGGAAN

Probeer bij een volgende stresssituatie het schema nog eens in te vullen. Bedenk dat, ook al is iets niet jouw schuld, je vaak alleen iets kan veranderen door je eigen gedrag aan te passen.

One day!

Matthew Paul Miller. Een joodse Amerikaanse Reggaezanger die het aandurfde om in Haifa, Israël, 3000 moslims en joden bij elkaar te brengen en hen samen het lied “One day” aan te leren en te zingen. In 3 talen: Engels, Arabisch en Hebreeuws.

 

Hoe leip is dit ! Hij kende die 3000 mensen niet en de meeste hem ook niet. Het is hem gelukt om mensen die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan bijeen te brengen met één boodschap: vrede en verdraagzaamheid 

Een symbool voor vele kleine en grote helden.

 

Daar kunnen zelfs de priesters nog iets van leren;-)

 

🧭INZICHT 🧭RICHTING 🧭RESULTAAT