· 

Leer van anderen of van Bertus de stier

Mensen en organisaties in beweging krijgen. Dat is en blijft mijn motto!

 

Weg van de gebaande paden en je eigen pad vormen is spannend. Een mooi citaat van neef & filosoof S. Kierkegaard: “Risico’s nemen brengt angst met zich mee, maar geen risico’s nemen betekent jezelf verliezen en risico’s nemen in de meest verheven vorm, betekent juist je bewust zijn van jezelf”.

 

Leer van anderen

We doen het ons hele leven al: modelleren, ofwel het leren van anderen. Toen we onze eerste stapjes zetten, gebruikten we onze ouders of anderen in onze nabije omgeving als voorbeeld. Op school modelleerden we onze leerkrachten, maar ook onze klasgenoten. Vaak onbewust. Ook iets simpels als recepten uitwisselen is een duidelijke vorm van modelleren: bij het juiste gebruik van exact deze ingrediënten, krijgen we dezelfde heerlijke chocoladetaart. 

 

Modelleren is eigenlijk het bestuderen van iemands succesvolle strategie en deze input toepassen op onze eigen manier. Dit kan ons uitstekend van pas komen bij het ontwikkelen van onze talenten. 

 

Modelleren is niet het nadoen van de ander. Want zoals we al eerder beschreven, is het belangrijk om onze uniciteit mee te brengen. Echter, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar we kunnen het wiel wel bestuderen, innoveren en verrijken met onze eigen input.

 

foto Unsplash: anand-thakur

Succes zit in details

Stel, je moet vanaf dit punt in je leven letterlijk alles zelf uitzoeken. Dat brengt een enorme hoeveelheid werk en tijd met zich mee. En het is helemaal niet nodig. Er zijn namelijk mensen in onze nabije omgeving die het pad al voor ons hebben bewandeld. Hun verhalen, levenslessen, visie en dwalingen kunnen ons helpen om ons pad met succes af te leggen. We kunnen deze waardevolle voorbeelden dus zinvol en met respect gebruiken om het beste uit onszelf te halen!

 

Voordat we op zoek gaan naar voorbeelden is het belangrijk dat we voor onszelf weten wat we willen bereiken. Het geeft ons een vertrekpunt van waaruit we onze vragen kunnen stellen en het geeft richting als we aan het leren zijn. 

 

Het is mooi om een voorbeeld te hebben dat wereldwijd bekend is. Dit duidt vaak op een hoge ambitie, maar heeft ook een grote mate van onbereikbaarheid in zich. Want juist bij het modelleren zit het succes in de details. Deze details zijn moeilijk te vinden, als we deze persoon nooit persoonlijk kunnen spreken. Maar we kunnen een beroemd persoon zeker als bron van inspiratie gebruiken. 

 

Om een beter zicht op alle details te krijgen, is het verstandig om iemand te zoeken die je wel persoonlijk kunt ontmoeten. Want hoe specifieker onze vragen worden beantwoord, hoe beter we kunnen achterhalen welke stappen we dienen te zetten in de ontwikkeling van ons eigen talent.

 

Denk maar zo: als er in het recept van de heerlijke chocoladetaart een essentieel ingrediënt mist, dan proef je dat in het eindresultaat. Het is dus van belang om de kleinste details scherp op het netvlies te krijgen.

 

 

We kunnen het wiel wel bestuderen, 

innoveren en verrijken


Onze oude Bertus de stier

Verhalen zijn een eeuwenoude manier om boodschappen over te brengen en om van elkaar te leren. Zo bestaat er een leuk verhaal over een jonge stier die een belangrijke les leert van een ervaren, oude stier.

 

Een oude en een jonge stier zijn samen aan de wandel. Ze puffen even uit op een heuvelrug en zien beneden in de vallei een groene weide liggen, die net begraasd wordt door een groep uiterst aantrekkelijke koeien. 

 

‘Hey!’ zegt die jonge stier vol enthousiasme.

‘Kijk eens hoe knap en mooi die koeien daarginds zijn! 

Laten we snel naar beneden rennen, dan versieren we er eentje!

Waarop de ervaren, oude stier op zijn beurt de jonge stier aankijkt en op kalme toon zegt:

‘Nee, nee jongen, laten we de tijd nemen, dan versieren we ze allemaal!’

 

 

 

 

 

 

foto Unsplash: richard-gatley

De wei in

De wei in en wat veldwerk doen!

De meesten van ons vragen weinig tot geen hulp bij hun talentontwikkeling. Laat staan om zelf een coach in de hand te nemen. Onthoud echter, bij iedereen die succes heeft, is er ooit een begin geweest. Er is een punt aan de start van hun carrière geweest, waar ze ook opkeken naar hun voorbeelden en vervolgens de nodige hulp hebben gekregen of zelfs zonder omweg hebben gevraagd. En zeg nu eerlijk: wat is er mooier dan je talent willen ontwikkelen samen met anderen? 

 

Ga dan bij voorkeur op zoek naar leraren, die zelf succes hebben gehad in hun vakgebied én bereid zijn om hun ervaringen met jou te delen. Om jou te laten groeien.

 

’s Werelds beste tennisprofs

Zoals gezegd, vragen leiden tot antwoorden. Wat wil jij graag leren van de ander? Welke acties hebben zij ondernomen en hoe? Wat is zijn of haar succesformule? En wat deed hij of zij anders dan diegenen die minder succesvol bleken?

Veel inspiratie ligt voor het oprapen; van voorbeelden die meer dan werk van hun talent hebben gemaakt. Zo is het bekend dat Djokoviç, een van ’s werelds beste tennisprofs, aan het prille begin van zijn tenniscarrière urenlang langs de tennisbaan heeft doorgebracht. Kijkend naar andere spelers met veel ervaring, om zo het tennisspel beter te leren begrijpen. En dit heeft er mede voor gezorgd dat hij vele jaren later een uitblinker is geworden op de tennisbaan!

 

Verhalen zijn een eeuwenoude manier om boodschappen over te brengen

Dus als we ons talent willen ontwikkelen, dienen we van alle hulpbronnen gebruik te maken; onze innerlijke hulpbronnen zoals zelfvertrouwen, focus en drijfveren; én de externe hulpbronnen zoals de omgeving die ons leert, ondersteunt en ons de nodige ervaring kan doorgeven.


En blijven vragen stellen

Het stellen van waarom-vragen (why) helpt voorkomen dat bij het oplossen van problemen symptomen worden bestreden in plaats van echte oorzaken onderzocht. Je kan de waarom-vragen net zo lang stellen tot de werkelijke (grond)oorzaken van een probleem boven water komen.


Hoe dan?

✅Kijk samen met je team eens naar onderstaand filmpje. Het gaat over de problemen met vogelpoep bij het Jeffrey Memorial in Washingon. Maar ook het voorbeeld van een lekke band (ga je telkens je band plakken, telkens het glas opruimen of zorgen dat er geen glasscherven liggen) kkan het al verhelderen.

✅Leg uit dat het niet gaat om strikt 5x de waarom vraag te stellen, maar dat de ervaring leert dat dit een goed aantal is.

 

  • Benoem het probleem of de issue.
  • Stimuleer teamleden om elkaar waarom-vragen te stellen.
  • Stimuleer het om varianten op ‘waarom’ te bedenken. Want meerdere keren ‘waarom’ kan beschuldigend overkomen. Dus bijvoorbeeld ‘waartoe’ of ‘vanwege wat?’ et cetera.
  • Laat doorvragen totdat de werkelijke oorzaken van het probleem helder zijn.

 

Door deze werkvorm regelmatig toe te passen, worden waarom-vragen voor het team op den duur vanzelfsprekend.

 

Kan jij mooi weer verder met je eigen talent, het leren van de stier en af en toe een huppelend kalf zijn in dit weiland vol mogelijkheden!


Bron:

you tube , Five Whys Jefferson Memorial Example

ICM, 10 talent tips

Agile-lean teamcoaching