· 

U lijkt mij een vrij hopeloos geval!

Vincent vindt het op dit moment maar kakzooi. Het runnen van een bedrijf samen met zijn broer, het geeft enorm veel uitdagingen. Want zo doen we het al jaren, een familiebedrijf met onuitgesproken verwachtingen na de overdracht van de 2e op de 3e generatie.

Het vreet aan hem maar hoe gaat ie hier nou uitkomen. Hij heeft ergens online een lijstje ingevuld en is geschrokken van zijn eigen antwoorden.

foto Unsplash: Geran de Klerk

6 vragen die je leven als ondernemer en mens veranderen

1. Wil je meer resultaat, voldoening en vrijheid uit je ondernemerschap halen?

2. Heb je een andere mindset nodig om je bedrijf te vernieuwen, te laten groeien, financieren of verkopen?

3. Wil je meer focus, creativiteit, daadkracht, veerkracht en volharding ontwikkelen?

4. Wil je beter om kunnen gaan met tegenslagen (zoals nu bij corona)?

5. Heb je behoefte aan een positieve persoonlijke transformatie?

6. Heb je begeleiding nodig om patronen bij jezelf te doorbreken?

 

Bij Vincent viel kwartje al na 2x een ‘ja’ antwoord. Er is werk aan de winkel. Tijd voor wat leiderschap en een goede spiegel om in te kijken. Wat is zijn rol in deze systeem dynamiek, het familiebedrijf en de geschreven en ongeschreven regels.

En jij? Heb je tweemaal of vaker de bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord, plan vrijblijvend een adviesgesprek in.


Verandermanagement

Taken werden complexer en minder grijpbaar, en het coördineren, synchroniseren en communiceren van een breed palet van taken vergt management.

 

Mijn hond trainer noemt het in hondentaal altijd KIJKEN DENKEN DOEN.

Volgens hoogleraar Peter Drucker gaat het om DOEN BESLISSEN VERHOUDEN.

 

Alles beter dan verkouden op dit moment

DOEN

Goede leiders helpen organisatiemissies te realiseren door het stellen van doelen, door werk en bedrijfsmiddelen te plannen en door processen te organiseren, informatie te verkrijgen en te communiceren, prestaties te monitoren en medewerkers te motiveren. Dit is een hoop, dus het moet duidelijk zijn wat de manager managet. Overigens zijn managers idealiter ‘meewerkende bazen ’in plaats van coördinatoren van andermans werk, ze mogen de band met het uitvoerende werk niet verliezen.

Foto Unsplash Nghia Le 

BESLISSEN

In dit alles draait het om beslissingen nemen. Hiervan telt de kwaliteit, niet de kwantiteit. Overdenk de aard van de uitdaging: is deze standaard of uniek, kwantitatief of kwalitatief, et cetera. Kijk ‘door’ de situatie heen: wat is van belang op bedrijfsniveau? Neem zorgvuldige beslissingen: regelmatig dingen wijzigen ondermijnt je draagvlak voor acceptatie, zorg dat degenen die ermee aan de slag moeten zich ‘eigenaar’ voelen van de uitdaging, zorg voor continuïteit in de vorm van concrete actie en monitor dat het gebeurt.

VERHOUDEN

Manager verhouden zich even goed tot bazen, ondergeschikten en gelijken. Het managen van eigen bazen is kritiek voor het succes van een manager – die zelf immers ook beoordeeld wordt. Meer in het algemeen moet het netwerk gemanaged worden: stel een lijst op met bazen en anderen van wie je afhankelijk bent, vraag hun periodiek hoe jij hen helpt en hindert en wat hieraan te verbeteren is. Stel ook het omgekeerde voor. Laat de verbetering zien, help anderen en zeker bazen succesvol te functioneren, sluit aan op hun managementvoorkeuren (bijvoorbeeld vaste of ad hoc tijden, schriftelijke of mondelingen communicatie, communicatiestijl), houd hen op de hoogte van waar je mee bezig bent. En onderschat en verwaarloos niemand van je lijst.

 

Zo heb je in één klap een aantal praktische handvatten om je managementkwaliteiten aan te scherpen.

 

 

En weet dat verandering lastig is en gaat gepaard met vallen en opstaan. Schrijf daarom vooraf op wat je wilt veranderen, waarom je dat wilt doen, wat je dit gaat opleveren en hoe je de verandering wilt aanpakken. Maak je plannen en resultaten meetbaar.

 

Dat is niet altijd even makkelijk maar ik weet dat als je goed zoekt, alles meetbaar is. Wil je meer tijd nemen voor ondernemerschap en doel stellen? Turf dan de komende weken hoeveel minuten je besteedt aan je doelen en bekijk de verandering. Onthoud:

 

Het beste moment om te veranderen was gisteren, het op één na beste moment is nu

 

En Vincent, of wie zich geroepen voelt bij deze letters, uiteindelijk draait het om meer dan je onderneming. Bibian Mentel kon me er zondag enorm mee inspireren en ontroeren.
Ze laat zien hoe betrekkelijk het leven is. Hoe belangrijk de kleine dingen zijn. Wat liefde om je heen betekent.

 

„Laten we met zijn allen een beetje lief voor elkaar zijn."