· 

Groei naar je doel!

Groei naar je doel!

Zo, de verkiezingen en al het onweer is weer wat voorbij. Hoe dan, denk ik dan vaak bij mezelf. Ondanks de uitslag een ome Trump (s)Tumpert die dan weer wat rebelsheid laat zien?!

 

Men vroeg een andere president Eisenhower eens op een persconferentie, waarom hij zo vaak korte vakanties van enkele dagen nam.


Zijn antwoordt en  een goed advies voor ieder mens dat wil groeien: : ‘Ik geloof niet dat iemand, of hij nu aan het hoofd staat van General motors of van de Verenigde Staten, de beste prestaties levert door alleen maar aan een bureau te zitten en zijn neus in stapels papieren te steken.

Of in zijn taal:

'Veeleer moet hij zijn geest vrij trachten te houden van onbelangrijke kleinigheden en zich erop toeleggen zelfstandig te denken over de hoofdzaken, de principes, zodat hij beter kan oordelen.

 

Loop je bij het oplossen van een probleem of het overwinnen van gedoe vast, meen dan niet dat het ongebonden werk is er nog langer iets aan te doen. Laat het hele probleem liever een tijdje rusten; verzet je gedachten door een stukje te wandelen, naar muziek te luisteren of een dutje te doen. Als je je dan daarna weer op het probleem concentreert vindt je de oplossing vaak voordat je er zelf erg in hebt.

 

 


Een doel is geen droom maar een voornemen. Anders gezegd: het is een droom die werkelijk wordt gemaakt

Zonder doel komt niets tot stand. Een mens zonder doel zwerft door het leven, strompelt en struikelt, weet niet waar hij naar toe gaat en bereikt daardoor ook niets. Wat lucht is voor het leven, dat is een doel voor succes: zonder lucht geen leven en zonder doel geen succes.

 

1. Kies je droom
Een inspirerend (toekomst)beeld zorgt voor de emotionele intensiteit die je nodig hebt om in beweging te komen. Emoties brengen mensen immers in beweging. Zorg dus dat het echt iets is waar je je door geïnspireerd voelt. Volg je hart!

2. Droom GROOT
Door groot te dromen creëer je een omgeving die je letterlijk in staat stelt grotere prestaties te bereiken. Je trekt je denken en doen naar een hoger niveau en gaat kansen signaleren die je in staat stellen je dromen ook echt waar te maken.

Het leven is tekort om klein te blijven!

3. Maak je droom concreet
Om echt in beweging te komen is het belangrijk je dromen concreet te maken, anders blijven het dromen. Wat wil je concreet bereiken en voor wanneer? Hoe kun je nu concreet bepalen wanneer de champagne open kan? Stel jezelf dus concrete doelen. Doelen zijn dromen met een deadline. Volg je hart, en gebruik je verstand.

Weet waar je heen wilt voordat je op weg gaat

4. Maak het belangrijk

 

‘Goed is de grootste vijand van geweldig’.

Eigenlijk hebben we het allemaal best goed, en is de noodzaak tot echte ontwikkeling niet zo groot. Wat kun jij nu doen om deze noodzaak groter te maken? Om het bereiken van je doelen zo belangrijk te maken dat je er ook bij een beetje tegenslag voor blijft gaan? Toen je na 10x nog niet kon lopen hebben je ouders toch ook niet besloten je dan maar niet te leren lopen? Lopen was een ‘must’. Hoe wordt het waarmaken van jouw droom een ‘must’?

Foto Unsplash, Arie Wubben


5. Focus op wat je wél wilt

Focus zorgt voor de benodigde aandacht, en wat je aandacht geeft groeit. Zorg dus dat je je focus richt op zaken die je wel wilt in plaats van op zaken die je niet wilt. Focus dus bijvoorbeeld op gezonder leven, in plaats van op stoppen met roken. Vermijd denken in termen van ‘niet’, je brein herkent dit woord namelijk niet. Denk nu maar eens niet aan een roze olifant….precies!

6. Zie angst als je vriend
Je gaat je dromen waar maken! Dit betekent dat je andere dingen gaat doen dan je deed en je je buiten je comfortzone gaat begeven. Een geheel natuurlijke reactie hierop is een gevoel van spanning of angst. Zie dit als een aanmoediging in plaats van een signaal om op te geven. Angst voor het onbekende is geheel natuurlijk. Succes is angst voelen en toch doen.

7. Neem klakkeloos mee, niet aan Ongetwijfeld ga je op je weg te maken krijgen met meningen, oordelen en advies van anderen. Bemoedigend of misschien wel ontmoedigend. Hoe goed bedoeld ook, deze meningen zeggen vaak meer over de behoefte van de persoon zelf, dan over wat jij nodig hebt. Blijf daarom vooral afstemmen op je eigen behoefte en gevoel en laat je niet leiden door de mening van anderen. Neem klakkeloos mee, niet aan. 

 

 

8. Begin klein
Veel dromen zijn zo groot dat ze voor de meesten van ons te ver weg en zelfs onbereikbaar (b-)lijken. De angst om te falen maakt dat we überhaupt maar niet beginnen. Toch, de langste reis begint met een eerste stap. Maak het jezelf gemakkelijk en zorg dat je eerste stap een hele kleine is. Als je maar onderweg gaat.

Foto Unsplash, Aaren Burden


9. Begin nu
Dromen, doelen en plannen zijn mooi maar het gaat er uiteindelijk om wat je doet. Sterker nog, het gaat erom wat je nu doet, want in principe is het nu het enige dat er is. Het verleden heb je immers in het nu (van toen) beleefd en ook de toekomst ga je in het nu (van dan) beleven. Zet dus nu je eerste stap op jouw weg naar je droom.