· 

GRATIS persoonlijk ontwikkeladvies

 update 7-9-2020

Wat is het GRATIS ontwikkeladvies?

Werkgevers die de NOW 2.0 en NOW 3.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, introduceerde het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is in 2020 € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies en (online) scholing. Dit pakket is uitgebreid tot en met voor 2021, hiervoor is € 67 miljoen beschikbaar gesteld.

 

De regeling NL leert door is er voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt: werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben. Bekijk de mogelijkheden op hoewerktnederland.nl.

 

Tijdelijke Subsidie NL leert door - Ontwikkeladvies

Het loket voor de ontwikkeladviezen wordt 1 december 2020 opnieuw geopend. Vanaf dat moment kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

 

Ik help je hiermee graag vanuit mijn expertise als loopbaancoach en zorg ook voor de administratieve rompslomp (aanvragen subsidiecode, opstellen prestatieverklaring en definitieve aanvraag)!

Waar gaat het Ontwikkeladvies over?

Over jouw toekomst in je werk. Denk bijvoorbeeld aan je verdere ontwikkeling in je werk en als persoonlijkheid, hoe je nog meer uit je baan kunt halen, nieuwe dingen kunt leren, maar ook over vraagstukken voor de toekomst. Wil je dit werk blijven doen of zijn er misschien nog andere mogelijkheden? Het is een persoonlijk advies, dus jij mag kiezen waar je op inzet. 

 

Voor wie?

  • werkenden en werkzoekenden waaronder flexwerkers
  • zzp’ers
  • Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
  • JOU!

Aan de slag met een gekwalificeerde loopbaanadviseur en daarnaast is er de mogelijkheid online scholingsactiviteiten te volgen. Werkgevers stimuleren hun werknemers van deze regeling gebruik te maken en gaan actief het gesprek over leren en ontwikkelen met hun werknemers aan.

 

Concreet

Je ontvangt binnen het Ontwikkeladvies:

  • 4 uur loopbaan coaching
  • een digitaal werkboek voor meer rust, minder stress en meer energie!
  • leuke opdrachten die je gelijk in de 'AAN' modus zetten, actie in de taxi!
  • een arbeidsmarktscan waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt inzichtelijk krijgt. 

Dat kan gaan over competentieontwikkeling, over omgaan met veranderingen, over toekomstvragen t.a.v. je werk et cetera. Jij bepaalt de agenda!

Hoe kom ik aan zo'n advies?

Jouw stappen zijn op dit moment de volgende:

 

1. Je vult het digitale intakeformulier voor het Ontwikkeladvies in.

2. Je maakt een digitale kopie van de voor- en achterkant van een geldig ID. (Tip om deze te maken)

3. Je print dit document vult deze in, ondertekent hem en scant hem weer in.

4. De documenten uit stap 2 en 3 stuur je via deze link terug naar mij.

 

Daarna ontvang je van mij een code en een link naar  een arbeidsmarktscan. Vul deze in voor ons eerste gesprek.

 

Maak  digitaal een afspraak voor onze gesprekken. 

 

Dat is alles! 

FAQ's van klanten tot nu toe

Q - Kan ik dit organiseren zonder dat mijn werkgever erachter komt?

A - Dat hoeft ook niet. Alles kan zonder kennisgeving aan je werkgever

Q - Ik volg al een coachtraject. Mag ik dit uitbreiden met deze subsidie?

A - Dat kan in elk geval als het gaat om loopbaanadvies. Is het een ander traject, neem dan even contact met me op. 

Q - Moet ik zelf betalen?

A - Als je binnen de voorwaarden van de regeling blijft: niets. Wil je het traject uitbreiden, bijvoorbeeld met bepaalde tools, dan brengen we die separaat in rekening. 

Q - k ben zzp’er, geldt de regeling ook voor mij?

A - Jazeker!

Q - Ik heb een andere vraag...

A - Bel me even: 06-23 92 09 84


UPDATE 07-09-20

De regeling NL leert door is een groot succes. Zelfs zo groot, dat de ‘subsidiepot’ inmiddels leeg is. Er kunnen geen gratis ontwikkeladviezen meer aangevraagd worden. Er komt in 2021 een nieuwe regeling. Dat wil minister Koolmees in principe best naar voren halen. Meer informatie volgt a.s.a.p.

 


 

Meer weten:

 

Neem dan even contact met me op.

 

Graag tot ziens,

 

 

 

Groeten,

Ina Mennegat

06- 23 92 09 84 

Lees meer over: