· 

Balans momentje

WEEGSCHAAL MOMENTJE! 

Vind dat zo lastig, kreeg in augustus van Microsoft een maandoverzicht. De terugblik op samenwerking. Of zoals Bill het zelf omschrijft:  'Kan de tijd die u besteedt aan samenwerken met anderen, productiever zijn?'

'Nou Bill, ik doe m’n best.' Ja, ja denkt ie en hij geeft met stof tot nadenken. 'Afgelopen week hebt u op het laatste moment nog verschillende uitnodigingen verzonden naar de agenda's van uw collega's.'

Geef deelnemers voldoende tijd om zich voor te bereiden op vergaderingen. #damn…. Vergeet Bill ook nog eens dat ik soms ook bij sommige 'samenwerkers' mijn energie verlies. En jij? Heb jij het altijd leuk met de mensen om je heen.

 

Wanneer hang jij eens lekker op de weegschaal?

foto Unsplash, Alexander Kaunas


Balans tussen jouw energievreters, energiegevers en rustbrengers...

1 Schrijf in de linker kolom alle dingen op die je energie kosten: jouw energievreters. Wat kost je energie? Wat ervaar je als last op je schouders? Welke mensen in je leven vreten energie?

 

2 In de middelste kolom schrijf je alle dingen die je energie geven: je energiegevers.

Wat geeft je energie? Waar word jij vrolijk van? Waar laad jij jezelf mee op?

 

3 In de rechterkolom vul je de dingen in die je tot rust brengen: je rustbrengers.


Met een beetje moed, wijsheid en inzicht kom je een heel stuk verder.

“Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien”

– Reinhold Niebuhr

 

Wanneer we zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze gedachten, gevoelens en gedrag, zijn we in staat om veranderingen aan te brengen wanneer ons leven daarom vraagt. We zijn niet overgeleverd, we hebben de regie. Daar is echter wel moed voor nodig. Bepaalde omstandigheden en situaties zijn echter niet maakbaar en/of te sturen. 

 

Net zomin als dat wij de ander kunnen sturen. Het is dan de kunst om dit in te zien, te erkennen om het vervolgens te accepteren en leren los te laten. Wijsheid is leren inzien wanneer we zelf veranderingen aan dienen te brengen in ons leven en wanneer we ons juist dienen te overgeven aan ons leven.

 

Eerlijk kijken naar jezelf

Het is niet altijd makkelijk om oprecht en eerlijk naar jezelf te kijken. Met coaching ga je eerlijk kijken naar jezelf krijg je oefeningen om jezelf te leren kennen, en om je ego en je zintuigen als het ware opnieuw op te voeden.

 

Bovendien leer je ook nog eens je eigen karma op het spoor te komen, en zodoende inzicht te krijgen in de diepere en verborgen achtergronden van je leven. Ook leer je eerlijk waar te nemen, wanneer je je eigen onvolkomenheden op een ander projecteert en leer je hoe je die projecties terug kunt nemen.

 

Durf jij met jezelf op de weegschaal te staan?!

 

Bron, Anita Rogier van uitgeblust naar energiek