· 

Zes verschillende manieren om je zelfvertrouwen terug te vinden

 Niemand is geboren met twijfels over zichzelf en wetenschap van wat hij niet kan. Een heel fijn uitgangspunt om te ontwikkelen en experimenteren. Om diverse redenen is je zelfvertrouwen kleiner geworden of ben je het misschien kwijtgeraakt.

 

Kwijt betekent echter niet weg: het radertje werkt alleen niet meer of je kunt de ‘aan/uit’-knop niet meer vinden. Het is dus een kwestie van zoeken waar het is gebleven. Er zijn zes verschillende manieren om je zelfvertrouwen terug te vinden of te laten groeien.

 

foto: alena-jarrett-aOm1qcNc6Lw-unsplash

🪢1: Belemmerende gedachten doorbreken

De grootste hobbel bij het starten van iets nieuws is het afstoten van oude, vaak onbewust gewortelde gewoontes en overtuigingen, aldus Tichelaar (2003). Hierbij zijn vaak selffulfilling prophecy’s actief. Vooral de belemmerende versies hebben grote invloed op het verkleinen van je zelfvertrouwen.

 

Je doorbreekt deze negatieve spiraal van steeds minder vertrouwen in jezelf met een andere, positieve gedachte, selffulfilling prophecy of affirmatie. In welke vorm of hevigheid je het ook formuleert: het moet een positieve gedachte zijn waar je volledig in gelooft, die jou stimuleert en kracht geeft. Ter inspiratie kun je het beste

putten uit eerdere prestaties en successen, want daar bouw je grotendeels je zelfvertrouwen mee op.

 

🪢2: Niet te ambitieuze doelen stellen

Zelfvertrouwen bouw je ook op door je doelen niet te ambitieus te stellen, maar steeds op te rekken na een succes. Door minimaal risico te nemen en heel kleine stapjes te zetten, is de kans op falen miniem en de kans van slagen groot. Hoe vaker je uit je comfortzone komt, hoe meer je gewend raakt aan de onzekerheden die daar

gelden, de valkuilen die op de loer liggen. Ook zie je zelf meer hoe duidelijk je doel zal zijn, nog voordat je de veiligheid verlaat.

 

🪢3: Besef dat je waardevol bent

Zelfvertrouwen begint bij het geloof in jezelf, het besef dat jij op jouw manier waardevol bent en dat je anderen wat hebt te bieden. Daarvoor maak je

zogenaamde sociale koppelingen aan. Je koppelt losstaande feiten aan elkaar waardoor je bepaalde gebeurtenissen en gevoelens of gedachten labelt als

waardevol.

 

Het risico bestaat echter dat je verkeerde koppelingen maakt en zodoende verkeerde conclusies trekt. Besef dat sociale koppelingen voor de korte termijn werken, maar je op de lange termijn verstikken. Stel dat je een heel goede beoordeling wilt halen om waarde toe te voegen in de organisatie. Of dat je heel zorgzaam wilt worden voor collega’s en daardoor jezelf vergeet. Door deze feiten weer los van elkaar te zien en

er geen automatisch .

 

foto: daniele-levis-pelusi-OgZb4X8-IdA-unsplash

🪢4: Externe factoren loslaten

Vaak wordt vertrouwen opgebouwd uit externe factoren: je persoonlijke brand, uiterlijk vertoon, bezittingen, status of complimenten van anderen. Omdat we ons echter vaak vergelijken met anderen, kan algauw de gedachte ontstaan dat de ander beter en succesvoller is. Het is dus snel schijnvertrouwen. Door die koppeling los te laten en geen oneerlijke vergelijkingen te trekken, kun je je concentreren op jezelf.

 

🪢5: Positief zelfbeeld

Ook kan je zelfvertrouwen groeien door een eerlijk zelfbeeld op te bouwen. Een schitterend personal brand lijkt zelfvertrouwen te geven, maar doet het tegenovergestelde. ‘Keeping up appearances’ kost moeite. Een kwetsbare, maar authentieke identiteit kan je zelfvertrouwen wél laten groeien omdat je onderkent wie je bent, met je eventuele schommelende zelfvertrouwen.

 

🪢6: Je passie volgen

Haringsma (2012), de auteur van het boek Vergroot je zelfvertrouwen, stelt dat als je een gezonde dosis zelfvertrouwen hebt, je meer van jezelf durft te laten zien. Zo neemt de kans toe dat je je doel bereikt en dat vergroot je succes en je toegevoegde waarde.

 

Wie bevlogen is, heeft meestal een groter zelfvertrouwen en presteert daardoor beter!

 

Dus voltanken je dieselmotor en ga vol zelfvertrouwen stappen zetten. Het leven is écht leuker buiten je comfort-zone!

 

foto:  randalyn-hill-Z1HXJQ2aWIA-unsplash