· 

Excuus Truus

Excuses verzinnen doen we allemaal!

Dat is veel makkelijker dan redenen te bedenken waarom we iets wel zouden moeten doen. Excuses zoals niet genoeg tijd hebben, morgen past het beter in de agenda, ik werd gevraagd voor wat anders of ik weet niet hoe ik dat aan moet pakken. Herkenbaar?

 

Wanneer maak je excuses?

Dat kan zijn omdat je bang of onzeker bent dat het verkeerd zal gaan. Het zijn vaak de mensen met een vaste of statistische mindset die bang zijn om nieuwe dingen op te pakken, die nodig zijn voor veranderingen. 

 

Uit de mindset-theorie van professor Carol Dweck blijkt dat deze mensen daarom ook geen succes hebben. Terwijl mensen met een groei mindset juist wel succes hebben. 

 

Mensen met een vaste mindset zijn ervan overtuigd dat ze volledig gevormde persoonlijke eigenschappen hebben. Met andere woorden: ze hebben een vast pakketje met genen meegekregen, waarin een bepaalde set aan kwaliteiten en intelligentie is opgenomen. En daar hebben zij het mee te doen. Dus je hebt het of je hebt het niet. Je bent er van nature goed in of niet. En daardoor hebben ze het idee dat ze geen controle hebben over wat zij bij henzelf kunnen ontwikkelen. 

 

Consequentie is dat mensen met een vaste mindset minder bereiken en niet al hun potentieel tot wasdom laten komen.

 

Als je meer wilt weten, bekijk dan de TEDtalk van Carol Dweck ‘not yet’. Ze bespreekt daar de twee mindsets die er zijn en hoe je een groeimindset kunt ontwikkelen. Als je geïnteresseerd bent kun je die hier bekijken.

nick-fewings-teUoVzv9sBc-unsplash

bron: you tube Developing a grwoth mindset Carol Dweck, 

mindsinspirations tekst