· 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!

Iedereen ziet de werkelijk uit vanuit zijn eigen perspectief. Lekker makkelijk maar het is niet de enige ‘waarheid’.

Het mag je talent worden als teamleider om het perspectief leren te verbreden en verbinden met die van anderen. Zo kom je tot een gezamenlijk perspectief. Dat creëert dat een stevige basis voor collectieve actie. De  flexibiliteit neemt toe en het team kan sneller en effectiever inspelen op nieuwe situaties. Deze blog focust daarom op de kracht van een meervoudige werkelijkheidsfocus.

Ook wel het referentiekader. Want iedereen kijkt door dit gekleurde kader naar de werkelijkheid.
Kijk eens buiten de kaders en werk eens aan het een perspectiefverbreding in je team.

In iedere samenwerking kijken alle betrokkenen met een eigen bril naar de situatie. Iedereen participeert in de samenwerking vanuit zijn eigen referentiekader en logica en met verschillende argumenten, overtuigingen en drijfveren.

 

 

 

 

 

foto:  zulmaury-saavedra-R5v6nFL0Csc-unsplash


De een stelt het probleem centraal en gaat ervan uit dat iedereen zijn perceptie van het probleem deelt. Een ander heeft al precies voor ogen wat de oplossing tot een betere situatie is. Gelukkig omdat dat juist de oplossing waarin die speler of die partij gespecialiseerd is.

 

Weer een ander denkt bij uitstek in termen van de kansen de yes man/ woman.  Want juist door die samenwerking kunnen kansen benut worden die hij/zij niet alleen kan realiseren. En dan zijn er nog mensen die direct denken in vormen van samenwerking, zoals een convenant, alliantie, coöperatieve vereniging, etc.

Iedere partij hecht een verschillend belang aan ieder puzzelstukje. Vooral zijn eigen kekke puzzelstukje, aanleggen is vaak zo moeilijk. En toch lost dat niks op. Het is een puzzel met vier stukken die samen gelegd moet worden. Alleen dan ontstaat een gezamenlijk beeld en de daarbij horende gezamenlijke taal, kunnen we zowaar resultaten samen gaan neerzetten.

Anders leren kijken is best moeilijk

Anders leren kijken is nog best moeilijk als je heel erg gelooft in de werkelijkheid die je kent.
Maar ja, klopt die werkelijkheid?

De werkelijkheid

De werkelijkheid zoals jij die kent is gebaseerd op de kennis en de ervaring die je hebt. Dus hoe eerlijk is dan die waarheid? Je bent geen gekkie als blijkt dat de ander een andere werkelijkheid zegt te hebben.

Weet je.....Net als jij baseert die ander zich ook op ervaring en kennis die is opgebouwd. Maar kennis en ervaringen lopen nu eenmaal uiteen. Ergens weten we dit wel.

 

De bakker, de slager en het tapijt. 

Een bakker heeft van andere dingen verstand dan een slager. Maar in een team, als het gaat om onderwerpen gaat waar we allemaal verstand van lijken te hebben, dan vergeten we soms wel dat kennis en ervaring tussen mensen verschillen. Dan duiken we snel weer achter onze eigen jampot glazen. We kijken allemaal vanuit onze eigen bril/ perspectief naar de wereld. De een vindt dit belangrijk een ander iets anders. We hebben niet alleen verschillende voorkeuren, beelden, vooroordelen maar zien hierdoor ook een andere werkelijkheid.
Heb je een kantoorbaan dan wil je met vakantie zeker iedere dag wel zon. Een boer kan echter naar zijn land kijken, zien dat het te droog is, en regen verlangen.

 

Wat is het verschil tussen een bakker en het tapijt?

De bakker moet vroeg op, en het tapijt kan blijven liggen.

 

foto:  v2oskunsplash

Leren waarderen

Elkaar leren waarderen in elkaars zienswijzen kan alleen als je je inleeft in de wereld van de ander. Je gaat dan anders kijken. Dat hoeft niet ten kosten van je eigen normen en waarden te gaan. Wat levert het op?
Elkaar beter begrijpen levert meer respect op en de bereidheid om samen een oplossing te vinden die een ieder tevreden stelt. Dat begint met eerst jezelf beter begrijpen. Duhhuh...

De brilglazen oppoetsen

Denk eens terug aan een situatie die je lastig, irritant of vervelend vond. Hoe voelde jij je daarbij? Wat had jij nodig? 

Leef je daarna eens in de ander in, soms al een uitdaging op zich. Hoe denk je dat deze zich voelde? Heb je een idee van wat die ander nodig had? Als je nu met deze duidelijkheid opnieuw naar de situatie kijkt, zou je dan een ander gesprek hebben dan je had? Door anders te kijken ga je anders denken en van daar uit weer anders doen.

TEAMCOACHING/ TEAMONTWIKKELING

In veel (zorg)organisaties verdwijnt er energie en tijd in gebrekkige communicatie en strijdige belangen. Er is sprake van eilandjes en wij-zij denken. Dat gaat direct ten koste van de klant en de te behalen resultaten. Bovendien heeft het een negatieve impact op ieders werkplezier en motivatie.

 

 

Goede samenwerking is daarom cruciaal. Ook al zijn ieders persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent nog niet dat het resultaat of de kwaliteit optimaal is. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen is nodig. Net als goede communicatie, heldere taakverdeling en het managen van verwachtingen.

 

 

foto:  bruno-nascimento-PHIgYUGQPvU-unsplash

Van individuen teams maken

Met teamcoaching kan een groep professionals transformeren in een echt team. Een team dat in staat is om constructief om te gaan met conflicten en verschillende belangen. Een team dat elkaar op een positieve manier aanspreekt. Een team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het beoogde resultaat en daar met energie en bevlogenheid aan werkt.

 

Bent u op zoek naar een programma dat zich uitsluitend richt op individuele en samenwerkende medewerkers?

 

"Eigenlijk doe ik niets anders dan de verbinding herstellen.”

 

Ruim vijftien jaar begeleid ik specialisten en leiders op het gebied van persoonlijk leiderschap en samenwerking. Wat mij drijft is de overtuiging dat gezonde, gelukkige en goed functionerende medewerkers cruciaal zijn voor onze organisaties. En dat aandacht voor de mens in daarom heel hard nodig is. 

 

Ben je als leider of specialist op zoek naar meer innerlijke rust, meer energie en werkplezier?

BRON: bridging spaces