· 

Succes met je team!

Succesfactoren voor een goede leidinggevende richting zijn/ haar team!

In deze blog lees je hoe je jezelf positioneert als leidinggevende een teamcoach. En hoe je vanuit een coachende grondhouding opereert.

Welke vaardigheden laat je dan zien?

Want pas als je weet hoe je het moet, weet je wanneer je het goed doet.

Belangrijk is ook dat je weet wat je juist niet moet doen en ook dat je vooral niet teveel tegelijk moet willen. Met deze blog kun je dus heel goed je startsituatie inschatten. Kijk eens naar de succesfactoren van de kwaliteiten en capaciteiten die je al hebt. Bepaal aan welke ontwikkelpunten je wilt werken om je functioneren als leidinggevende/ teamcoach te versterken.

Je geduldspier oprekken kan je best veel opleveren...

 

Waarin gaan wij botsen?

Zomaar een vraag van de leidinggevende aan zijn manager. Dat is gek. Uitgaan van botsen In de samenwerking!

Ga uit van de ambitie, niet van problemen.

Misschien heb je last van problemen in je team en je zoekt oplossingen. Een hele goede reden. Je kan ook kiezen om uit te gaan van verlangens, ambities en waarden. In plaats van problemen. Die geven namelijk positieve energie. Bovendien zit een achter het probleem altijd verlangens en ambities verborgen: de dingen die je wel wilt. Ambities als uitgangspunt nemen geeft dan ook meer kracht en focus dan wanneer je je door problemen laat leiden.

 

foto:  jaime-lopes-0RDBOAdnbWM-unsplash

Positioning en Benadering

Een team is geen optelsom van de teamleden. Elk team heeft een eigen kleur. Net als een orkest of een schilderij, vormt een team een geheel eigen beeld waarin de vermenging van de delen iets unieks laat horen of zien. Benaderen ze als een eigen systeem, een eigen entiteit en laat in die benadering een specifieke aanpak en vaardigheden zien die gericht zijn op het team.
Dan ga je voor team ambitie, teamkracht (1+1=3) en het teamresultaat.

Soms opereer je in het teamsysteem. En soms sta je 'erboven' als leidinggevende. Dat is afhankelijk van de bekwaamheden en het zelf reflecterend en zelfsturend vermogen van het team. Je focust in je benadering op het collectieve team ontwikkeltraject en volgt daarnaast met iedere teamlid een individueel ontwikkeltraject. Je coacht je team op een manier die bij jou, je team en de situatie past.

Doe wat je  zegt!

Wat moet je vooral niet doen?

Succesfactoren voor een goede leidinggevende richting zijn/ haar team!

Slim doen, hard werken, de kartrekken, adviezen geven, zelf op de voorgrond willen staan, je verantwoordelijk voelen, je op de inhoud richten, oordelen, je macht misbruiken, altijd aardig zijn, onduidelijk zijn, jezelf zielig vinden, dat delen met je team.

Geen vertrouwen hebben, nooit vragen stellen en je kwetsbaarheid tonen, doorgaan zonder echt contact, doorgaan zonder overeenstemming, doorgaan zonder de verlangens en krachten van het team te benoemen, doorgaan zonder te benoemen wat je mist of niet effectief vindt.

 

En heb je al eigenschappen herkent die niet zo handig zijn?

Het zijn allemaal zaken die je vooral niet moet doen.

Realiseer je dat teamleden zich eerder eigenaar voelen en zich als zodanig gaan gedragen als jij het roer niet overneemt. Je vergroot de kans dat ze actief aan optimale resultaten gaan werken als je al die dingen niet doet.

Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan en het gaat ongetwijfeld af en toe mis, want dat hoort nu eenmaal bij leren. Het is aan jou om hier dan samen met je team daadwerkelijk leermomenten van te maken door tips uit te halen voor de toekomst.

 

Heb jij de ballen om dit vandaag te gaan ondernemen?

 

 

foto: elimende-inagella-4ApmfdVo32Q-unsplash

Succesfactoren van een leidinggevende teamcoach


Gebruik de succesfactoren voor je eigen ontwikkeling als leidinggevende team coach.

Zoals gezegd, kun je je team ook zo coachen dat ze zelf deze succesfactoren ontwikkelen.
‘Ik onderken en gebruik de kracht van een verschillen van teamleden’ wordt dan: 'ik coach het team zo dat het zelf de kracht van de verschillen van teamleden onderkent en gebruikt. ’Ik werk permanent aan verbetering en innovatie’ wordt dan: ‘ik coach het team zo dat het zelf permanent aan verbetering en innovatie werkt.
Goed voorbeeldgedrag doet volgen, maar laat vooral ook ruimte aan het team om zelf te ontdekken hoe het bijvoorbeeld ‘permanent kan verbeteren en innoveren’. 


👉 Checklist/ Vinklijstje/ Aan de bak...

 • Ik heb zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentiek en transparante werkwijze.
 • Ik heb een doorleefde visie op een succesvol zelflerend en zelfsturend team en op de rol van leidinggevende teamcoach stelling.
 • Mijn visie draag ik uit via mijn woorden en gedrag. Hierin positioneer ik mijn krachtig, betrouwbaar en onafhankelijk.
 • Ik ken mijn mogelijkheden en beperkingen. Ik bewaak mijn grenzen. Zo nodig maak ik gebruik van externe hulpbronnen, zoals een externe coach.
 • Ik heb kennis over teamcoaching. Dat is zichtbaar in de verschillende vaardigheden, modellen en methoden die ik inzet. Ik blijf mezelf evalueren en ontwikkelen, waarbij ik opensta voor en gebruik maak van feedback
 • Ik heb vertrouwen in het vermogen van het team om keuzes te maken en zijn eigen koers uit te zetten, te leren van ervaring en zelf oplossingen te vinden.
 • Het team staat centraal, niet ikzelf.
 • Ik werk aan het vergroten van het team zelf lerend, zelfsturen en zelf oplossend vermogen van het team en aan het verstevigen van zijn eigenaarschap voor de inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling resultaten.
 • Ik werk resultaatgericht en geforceerd via stappenplannen. Daarbij zie ik de weg ook als doel.
 • Ik stel met het team vast welke (team)competenties gewenst zijn om de overeengekomen team resultaten te realiseren. Ik koppel daar individuele en collectieve ontwikkelplannen en -trajecten aan. Ik coach het team hierbij en stimuleer de teamleden om elkaar daarbij te coachen.
 • Ik heb zicht op de taakvolwassenheid(kunnen en kennen, willen en durven) van de teamleden en de ontwikkelfase waarin ze zich bevinden en die stemt daar mijn coaching interventies op af.
 • Ik ben heel helder bij disfunctioneren, onderzoek wat nodig is en geef grenzen en consequenties aan.
 • Ik werk door niet te weten en niet te werken. Dat wil zeggen: ik laat de koers en de inhoud over aan het team binnen overeengekomen inhoudelijke en ontwikkelresultaten, waarbij ik helder ben over de eindkaders.
 • Ik werk op basis van gelijkwaardigheid en heldere wederzijdse verwachtingen over doelen, taken/rollen,  werkwijze en de omgang met elkaar

foto: glenn-carstens-peters-RLw-UC03Gwc-unsplash (1)


Heb je een succesfactor gekozen, concretiseer dan vooraf eerst nog met welk gedrag je aan de slag gaat. Bijvoorbeeld ‘ik onderken en gebruik de kracht van het verschillen tussen teamleden;  dit ga ik doen door het volgende gedrag…… te laten zien.’

 

Kies wat je aanspreekt en ga weer aan de slag tot het werkt. Dat het werkt, weet je als het een positief effect heeft op de beoogde inhoudelijke en ontwikkelresultaten van het team.

 

 

Selecteer 3 tot maximaal 5 gewenste resultaten en ga daarmee aan de slag.

Heb je een gewenst resultaat bereikt, kies dan pas een volgend. Zo blijf je jezelf uitdagen en ontwikkelen.

TEAMONTWIKKELING

 

In veel (zorg)organisaties verdwijnt er energie en tijd in gebrekkige communicatie en strijdige belangen. Er is sprake van eilandjes en wij-zij denken. Dat gaat direct ten koste van de klant en de te behalen resultaten. Bovendien heeft het een negatieve impact op ieders werkplezier en motivatie.

 

Goede samenwerking is daarom cruciaal. Ook al zijn ieders persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent nog niet dat het resultaat of de kwaliteit optimaal is. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen is nodig. Net als goede communicatie, heldere taakverdeling en het managen van verwachtingen.

 

Met teamcoaching kan een groep professionals transformeren in een echt team. Een team dat in staat is om constructief om te gaan met conflicten en verschillende belangen. Een team dat elkaar op een positieve manier aanspreekt. Een team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het beoogde resultaat en daar met energie en bevlogenheid aan werkt.

 

Bent je op zoek naar een programma dat zich uitsluitend richt op

individuele en samenwerkende medewerkers?

 

 FOTO bekky-bekks-Fd5B3nn3TpM-unsplash

Al vijftien jaar begeleid ik specialisten en leiders op het gebied van persoonlijk leiderschap en samenwerking. Wat mij drijft is de overtuiging dat gezonde, gelukkige en goed functionerende medewerkers cruciaal zijn voor onze organisaties. En dat aandacht voor de mens in daarom heel hard nodig is. 

 

Ben je als leider of specialist op zoek naar meer innerlijke rust, meer energie en werkplezier?

 

Wij bespreken graag de mogelijkheden.

 

Dare! brengt graag mens én organisatie in beweging!