· 

Er was eens een mug, een olifant en een ijsberg...

Ze zal maar in je team zitten. Marianne, alias de mug van het team. Ze komt voor de zoveelste keer met allerlei bedenkingen. Het team luistert en gaat er inhoudelijk in, maar het patroon blijft terugkomen, dus laten ze het maar. In zo'n geval kun je het team ook vragen wat ze zien bij Marianne en wat ze daarvan vinden. Mega spannend.

 

Wat maakt dat ze niks met dat patroon doen? Wat is er voor nodig om met Marianne te onderzoeken hoe ze haar’ bedenkingenpatroon’ kan doorbreken wat het team hierin kan betekenen? Misschien is meer actief begrip voor hoe zij het beleeft wel de sleutel tot verandering in plaats van er weer inhoudelijk op ingaan of weer passief te luisteren naar het gezoem van die irritante mug.

 

Het team van Emile is behoorlijk gefrustreerd geraakt. De oorzaak: de manier van communiceren van hun leidinggevend. Iets met zo lomp zijn als een olifant, met z'n slurf zwaaien i.p.v. communiceren.

Hij informeert zijn medewerkers uit zichzelf onvoldoende en onvolledig en komt niet uit zichzelf tijdig terug op toezeggingen en afspraken. Funest is ook dat hij zo op het resultaat gericht is dat hij geen oog heeft voor de impact van de veranderingen op het team. Zijn team ervaart hem als onbetrouwbaar.

 

Veel erger kan het niet worden, want zeker in roerige tijden hoor je als leidinggevende een rots In de branding te zijn in plaats van een zwalkende olifant in een hok met verse eieren.

 

foto: noaa-lilN8M8uTRE-unsplash

De kracht van volledige aandacht

Een goede leidinggevende (teamcoach) opereert effectief In het hier en nu. Je hebt benoemt en verbindt adequaat de onder- en bovenstroom. Maar dat is tevens kak lastig. Je bent niet alleen bezig met wat voor iedereen zichtbaar is (de bovenstroom), maar ook met de onzichtbare gevoelens, gedachten en belangen die op de achtergrond spelen( de onderstroom).

 

Die hebben namelijk veel invloed op wat er in het moment gebeurt. Als je denken, voelen en handelen krachtig wilt integreren, zul je daar snel en adequaat op moeten reageren.

Zo boven zo beneden

De bovenstroom is de zichtbare buitenkant: de dingen waarover het team spreekt, hebt zichtbaar gedrag en daaraan gekoppelde doelen komen afspraken, procedures, plannen, methodieken, modellen en notities.

 

Over de onderstroom heeft het team er niet vaak, maar hij is wel aanwezig en van invloed.

 

De onderstroom zit aan de binnenkant: gevoelens kom maar aan gedachten kom aan verlangens, belangen, bevlogenheid, verbondenheid, Energy, normen en waarden, innerlijke belemmeringen.

 

 

 De onderstroom dicteert vaak de bovenstroom.

Met andere woorden: wat we niet zien of bespreken, bepaalt vaak wat we doen. Het is dus belangrijk dat het team ook aandacht schenkt aan de onderstroom met deze steeds opnieuw in verbinding brengt met de bovenstroom. Dit is niet Zonder risico's.

 

Dingen worden vaak niet voor niks onder de mat gehouden. Wel zo lekker. Mensen zijn zich er niet van bewust of ze willen, kunnen of durven er niks mee.

 

Mee aan de slag gaan vergt enig lef van jou en je team en stevige communicatieve vaardigheden. Waarin het hier en nu werken aan het verbinden van boven- en  onder stroom levert de krachtigste leermoment op.

 

foto: nonsap-visuals-ZcDNTnTShCg-unsplash

Typisch bovenstroom: controle- en waarderings systeemen

Kritische prestatie-indicatoren ( KPI’s) en andere controle- en waarderings systemen om de kwaliteit en productiviteit te meten zijn typische dingen uit de bovenstroom. Deze harde feiten zijn onmisbaar.

 

Maar mensen zijn geen machines.

 

Het is telkens de verbinding van boven- en onderstroom die de effectiviteit bepaald. Daarbij gaat het om de combinatie van geconcentreerd en aandachtig je taak doen en tegelijkertijd adequaat signaleren wat zich in en rond de team afspeelt en hoe dat elkaar beïnvloedt.


Binnenkant ( onderstroom), Buitenkant (bovenstroom) en overkant (context)