· 

Hoe herken ik de signalen van stress en burn-out?

 

Als je lange tijd hoge werkdruk en weinig controle over je werk ervaart, kan dat op den duur te hoge werkstress opleveren.
Stress is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen de eisen die iemand ervaart ( de belasting, draaglast) én de mogelijkheden om hiermee om te gaan (belastbaarheid, draagkracht).

 

 

Factoren die de draaglast vergroten hebben te maken met eisen en verplichtingen op zowel het werk als privé. Variërend van alledaagse beslommeringen en irritaties, tot ingrijpende (levens) gebeurtenissen zoals een reorganisatie waarbij je mensen moet ontslaan of het overlijden van een dierbare. Het kan ook om langdurig problematische situaties gaan, zoals slepende conflicten of chronische ziekten. Hoeveel draagkracht iemand heeft is persoonlijk en hangt af van een aantal factoren, zoals aanleg, geestelijke kracht, lichamelijke gezondheid, ervaren regelmogelijkheden en ervaren steun uit de omgeving, waaronder ook het thuisfront.

 

foto: jametlene-reskp-gVfGGb62Fpo-unsplash

Stress herkennen

Stress verloopt in een aantal fasen:

-zolang je enthousiast met veel inzet je uitdagingen tegemoet treedt, is er niets aan de hand. Hier loopt nog niet tegen je grenzen aan, maar verbruikt wellicht al wel teveel energie.

-Als deze situatie langer aanhoudt kan 'kortdurende stress' optreden, wat je merkt aan afnemende energie, lichte klachten zoals sneller geïrriteerd zijn, slechte slapen én afnemende efficiency. vaak kun je nog redelijk normaal functioneren.

 

-Stress kan overgaan in chronische stress als de overbelasting aanhoudt. Je kunt geen grenzen meer aan geven en ervaart onvoldoende controle. Je krijgt negatieve gedachten over jezelf en wordt prikkelbaar of cynisch. Klachten zijn chronische vermoeidheid, toenemende fysieke klachten en sneller ziek worden.

 

-En laatste stadium is burn-out. Je ziet geen mogelijkheden om de situatie op te lossen en verlies je zelfvertrouwen en zelfwaardering. Je kunt niet meer normaal functioneren.

 

Het is van belang om vroegtijdig je eigen specifieke reacties te herkennen, zodat je maatregelen kunt treffen die jou helpen om de stress te baas te blijven. Lees meer over de mogelijkheden hiervoor en schakel zo nodig hulp in.

Stress verminderen

Oefening|

Denk eens terug aan een stressvolle periode In het verleden, waarin je onder (grote) druk standpunt:  'Hoe reageerde je, wat merkte je aan jezelf? Welke reacties kreeg je in die tijd uit je omgeving? Dit helpt je om je eigen ‘alarmbellen’ ze herkennen.

 

Stress verminderen

Hoe kun je voorkomen dat je last krijgt van overmatige stress hieronder beschrijven we 4 verschillende mogelijkheden :

 

1. je gedrag aanpassen:

-de manier waarop je je werk organiseert: bijvoorbeeld prioriteiten stellen, delegeren en realistische plannen;

-de manier waarop je met anderen omgaat: bijvoorbeeld beter grenzen stellen en vaker nee zeggen.

2. hier leefwijze aanpassen:
je gezondheid verbeteren door goede voeding, meer beweging kom aan voldoende ontspanning in zo weinig mogelijk roken en drinken.

3. ondersteuning regelen zowel praktische steun (zoals je takenpakket herzien of minder werken) alles emotionele steun.

4. Je psychologische veerkracht vergroten door anders te denken over de situatie pas je je beleving aan en kun je jezelf beter ontspannen en minder stress ervaren. Een combinatie van de 4 invalshoeken is uiteraard het meest effectief.

 

FOTO: mahmud-ahsan-D5Ue4nxQ81c-unsplash

Wat je lichaam (ook) zegt

Het is niet je keel die pijn doet,

het zijn de woorden die je niet durft uit te spreken.

 

Het is niet je kies die pijn doet,

het is de pijn om te kiezen voor jezelf.

 

Het zijn niet je benen die pijn doen,

het is het gevoel niet op eigen benen te kunnen staan of het gevoel ergens voor weg te willen rennen.

 

Het zijn niet je ogen die het niet goed zien,

het is je blik naar de wereld die wazig is of iets waar je liever je ogen voor sluit.

 

Het is niet je buikpijn waar je het meeste last van hebt,

het zijn je opgekropte gevoelens.

 

Het zijn niet je darmen die niet in orde zijn,

het is wat je allemaal hebt moeten verteren.

 

Het zijn niet de emoties die je moe maken,

het is je verzet ertegen.

 

Het is niet je gal waar het probleem zit,

het is dat je je gal nooit hebt kunnen spuwen.

 

Het zijn niet je oren die het niet goed doen,

het zijn de dingen die je niet wilt horen of de dingen die je hebt moeten horen.

 

Het is niet dat je duizelig bent,

het is het gevoel dat je heen en weer geslingerd wordt door je verstand en gevoel.

 

Het is niet je hoofd die voor pijnen zorgt,

het zijn je gedachtes.

 

Het zijn niet je schouders die pijn doen,

het is de last die je op je schouders draagt.

 

Het is niet je rug wat voor ongemak zorgt,

het is wat je elke dag meesleept in je rugzak.

 

Het is niet je hart wat voor pijn zorgt,

het is dat je hard bent geworden voor jezelf.

 

Jouw lichaam is elke dag keihard aan het werk voor jou.

 

Dus mocht je niet verder komen met je huisarts, specialist of je pillen, dan helpt het je om ook naar deze signalen te kijken.

 

FOTO: conscious-design-IbsgfRJslEc-unsplashBron: Leidinggeven doe je zo, gedicht over lichaam bron onbekend