· 

Maak keuzes vanuit bezieling

Vaak is een besluit nemen lastig, omdat we niet helder hebben wat we willen of wat we belangrijk vinden. Daardoor stellen we onze keuzes uit. We zetten onszelf op de automatische piloot en in plaats van even afstand te nemen om een juiste afweging te maken, gaan we door met wat we aan het doen zijn. 

 

Je hebt niet meer tijd nodig,

je hebt betere keuzes nodig 

 

Als we onze tijd optimaal willen besteden en stress willen voorkomen, is het dus van belang dat we het gemakkelijker voor onszelf maken om de juiste keuzes te maken. Want hoe meer bewuste keuzes we maken, hoe helderder ons leven en ons werk worden. 

 

Om de juiste keuze te kunnen maken, moet je wel weten wat je belangrijk vindt, waarvoor je kiest. Het gaat erom dat je duidelijk krijgt wat je wilt, wat je drijft. De sleutel hiervoor is: weten wat je bezielt. 

 

foto Unsplash: mohammad-metri

Hoe krijg je helder wat je bezielt?

We hebben, zoals eerder al beschreven, misschien niet altijd de vrijheid om te bepalen wat ons overkomt, maar wél hoe we hierop reageren. Als we weten wat ons bezielt, weten we ook beter welke keuzes en reacties de juiste zijn. Het leven wordt daardoor eenvoudiger en overzichtelijker, en we houden meer tijd over voor de dingen en mensen om wie we geven. 

 

Hoe krijg je helder wat je bezielt? 

 

We kunnen hier zicht op krijgen door deze vier vragen te beantwoorden: 

1. Wat vind ik belangrijk? (waarden) 

2. Wat wil ik bereiken? (missie) 

3. Hoe ziet dat er concreet uit? (doelen) 

4. Wat ga ik vervolgens doen? (activiteiten) 

1. Waarden

De eerste stap om erachter te komen wat ons bezielt 

is het vaststellen van onze persoonlijke waarden. Dit 

betekent dat we bedenken waar wij als mens voor willen 

staan en wat we belangrijk vinden.

 

Zoals kwaliteiten aangeven wat we kunnen, geven waarden aan wat we willen. Ze geven richting aan ons leven, ons gedrag en onze handelingen. Voorbeelden van waarden zijn integriteit, plezier, betrokkenheid,  rechtvaardigheid, liefde, gezondheid, creativiteit en vrijheid. 

 

Wat zijn jouw persoonlijke waarden?

Ga eens voor jezelf na welke waarden jij nastreeft. Welke zijn voor jou het meest belangrijk? Bedenk vervolgens of je deze waarden terugziet in je leven. Komen ze tot uiting in je werk? En in je privéleven? 

2. Missie

De volgende stap om keuzes te maken vanuit bezieling is het formuleren van je missie. Een persoonlijke missie geeft antwoord op de vraag: Wat wil ik bereiken in mijn leven? 

 

Een heldere missie zorgt ervoor dat je een duidelijke koers kunt varen en dat je de lange termijn in de gaten blijft houden. Missies hoeven ook helemaal niet ingewikkeld te zijn, de kracht zit juist in de eenvoud. Het is een inspiratiebron waardoor je goed blijft zien wat er in jouw ogen echt toe doet, wat jij belangrijk vindt en waar jij je energie in wilt stoppen. 

 

Voorbeelden van persoonlijke missies zijn: 

‘Ik geef leiding vanuit respect, integriteit en openheid’ 

‘Ik ondersteun mensen volledig in het ontwikkelen van hun talenten’

‘Ik ontwikkel mij tot de beste op mijn vakgebied’ 

‘Ik leef ontspannen in het hier en nu’ 

‘Ik draag bij aan een duurzame samenleving’ 

 

Het gaat erom dat je helder krijgt wat je wilt,

wat jou drijft, wat je belangrijk vindt 

 

Missies zijn bij voorkeur kort en bondig geformuleerd, en makkelijk te onthouden. Bovendien bestaan ze uit positieve woorden. 

 

Wat is jouw persoonlijke missie? 

Neem eens de tijd om hierover na te denken. Pak bijvoorbeeld pen en papier en schrijf de woorden op die in je opkomen. Dit kunnen losse woorden zijn of hele zinnen, de vorm doet er niet toe. Het gaat erom dat de woorden uit jezelf komen. Wat drijft jou? Wat zou jij willen bijdragen in je werk, in je naaste omgeving, aan de wereld? Wat inspireert jou en waarmee inspireer jij anderen?

 

Als je merkt dat je klaar bent en de woordenstroom stopt, kijk dan eens of je er korte zinnen mee kunt maken. Gebruik hierbij positieve woorden, dus in plaats van ‘Ik ga niet meer…’ schrijf je juist ‘Ik ga…’ 

 

3. Doelen

Om onze missie concreet en ‘tastbaar’ te maken, zetten we deze vervolgens om in doelen. We kunnen onze aandacht dan duidelijk richten op datgene wat we in de praktijk willen bereiken. 

 

Het voordeel is meteen dat we minder tijd zullen besteden aan dingen die we niet willen of niet belangrijk vinden, of die ons eigenlijk alleen maar afleiden zonder dat we er echt plezier aan beleven. Denk bijvoorbeeld aan zappen of doelloos surfen op internet. 

 

Door onze missie om te zetten in duidelijke doelen, geven we concreet richting aan ons dagelijks leven en werk. Doelen bevorderen onze persoonlijke groei en maken het mogelijk om onze dromen echt te realiseren. 

 

Zodra we onze doelen benoemen – en nog beter: delen met anderen – groeit de kans dat we ze ook zullen bereiken. Om succesvol te zijn en koers te houden, helpt het om de doelen vervolgens in kleine stappen op te delen: de tussendoelen

 

Voorbeeld. De persoonlijke missie van Anne is een veelgevraagd expert op haar vakgebied te worden. Een van haar doelen is daarom dat ze zich tot een goede spreker wil ontwikkelen. Als een tussendoel heeft ze gesteld dat ze binnen drie maanden de basis wil kennen voor het geven van een boeiende presentatie. Een ander tussendoel dat ze heeft gesteld is het schrijven van een boek. 

 

Doelen bevorderen onze persoonlijke groei en maken het mogelijk onze dromen te realiseren

 

Door aan de tussendoelen een deadline te verbinden, krijgen we precies inzichtelijk hoe onze weg naar succes gaat lopen. Deadlines stimuleren bovendien om sneller in beweging te komen én geven ons de mogelijkheid om de tussentijds behaalde resultaten te vieren! En hoe meer we onze omgeving hierbij betrekken, hoe meer we zullen worden gesteund, wat ook fijn is als het een keer mocht tegenzitten.

 

Wat zijn jouw doelen?

Wat zou jij willen bereiken op het gebied van werk, gezondheid, financiën, relaties en persoonlijke ontwikkeling? Welke tussendoelen kun je hiervoor formuleren? Hoe en met wie ga je het behalen van je (tussen)doelen vieren? 

4. Activiteiten

De laatste stap om helder te krijgen wat je bezielt, is het plannen van activiteiten. Hierdoor worden je doelen nog een slag concreter en praktischer. Anne uit ons voorbeeld heeft als doel ‘een goede spreker worden’ en een van haar tussendoelen is om binnen drie maanden de basisvaardigheden voor het geven van een boeiende presentatie te kennen. Als activiteiten plant ze daarom het volgen van een presentatiecursus en het bekijken van populaire TED Talks

 

Daarnaast is er nog een techniek die kan helpen. Deze wordt in de wereld van de topsport veel gebruikt en ook wij kunnen er ons voordeel mee doen. 

 

Olympisch goud

Topsporter Ranomi Kromowidjojo was al wedstrijdzwemmer toen ze nog maar vier jaar oud was. Vijftien jaar later had ze al honderden keren de Olympische finale gezwommen. Natuurlijk niet in het echt, maar in gedachten. De meervoudig wereldkampioen en winnaar van verschillende gouden Olympische medailles is mede zo succesvol omdat zij de wedstrijden in haar hoofd al zo vaak heeft gevisualiseerd. Ranomi is een van de vele sporters die deze techniek toepassen en daardoor zulke topresultaten kunnen neerzetten. 

 

Zodra we onze doelen benoemen,

en nog beter: delen met anderen,

groeit de kans dat we ze ook bereiken 

 

Veel wetenschappelijke studies bevestigen het positieve effect van visualiseren. Met visualisatie creëren we beelden waarvan we willen dat ze werkelijkheid worden. Hierdoor kunnen we gemakkelijker onze doelen behalen. De beelden voelen als de werkelijkheid, waardoor we de situatie al kennen als deze zich in het echt voordoet. Als gevolg hiervan voelen we ons zekerder en weten we precies wat we moeten doen. 

 

Dus probeer je eerst in gedachten voor te stellen hoe het zal zijn als je die presentatie geeft, op die netwerkbijeenkomst bent of dat belangrijke verkoopgesprek hebt. En vooral: hoe perfect alles zal gaan. Hoe er geboeid naar je wordt geluisterd, hoe makkelijk je uit je woorden komt, hoe eenvoudig je de order binnenhaalt… 

 

Eigenlijk kun je visualisatie gebruiken voor elke situatie in je leven en daarmee je zelfvertrouwen en succes vergroten. Zoals Walt Disney het mooi verwoordde:

 

‘If you can dream it, you can do it!’ 

 

Veel wetenschappelijke studies bevestigen het positieve effect van visualiseren 

Makkie toch!!?

Tenslotte 

Als we helder hebben wat ons bezielt, wordt het gemakkelijker om keuzes te maken. De dingen die we doen sluiten dan namelijk precies aan op wat wij belangrijk vinden, op waar we onze energie aan willen besteden. Ze komen immers voort uit onze persoonlijke waarden. Bijkomend voordeel is dat we ons minder gauw laten afleiden, omdat we namelijk weten waarom we de dingen doen. En dat stimuleert weer om dingen af te maken. 

 

Neem dus vooral de tijd om te kijken wat jou drijft, wat jou in beweging brengt. Je zult merken dat je makkelijker kunt kiezen, dat je je tijd optimaal gaat benutten en dat je het gevoel krijgt dat jouw werk en leven zinvol zijn. Je zelfvertrouwen zal groeien en je zult meer kunnen genieten van het leven

 

 foto Unsplash: visual-stories-micheile