· 

Het mooie van problemen oplossen, is dat je steeds mooiere problemen krijgt.

“Er verandert veel in onze werkwijze en de organisatie, hoe kunnen we de medewerkers en teams hierin zo goed mogelijk begeleiden op het gebied van teamontwikkeling?”

 

‘Nou Hans, kijk eens vaker naar de Kaketoes!’

Hij is me kwijt en kijkt me vragend aan.

 

Kaketoes worden klikokrakers

 

 

 

foto Unsplash Mark Stoop

Je snavel in andermans zaken steken

Sydney heeft te maken met een nieuwe plaag: kaketoes die je kliko komen kraken. De zwafelkuifkaketoes, een witte kaketoe met gele kuif, hebben zichzelf de afgelopen jaren aangeleerd om deksels van afvalcontainers te openen, waardoor ze toegang kregen tot een breed scala aan voedselkliekjes.

 

De techniek werkt als volgt: de kaketoe tilt met zijn snavel de voorste hoek van het klikodeksel op. Hij houdt deze open, ondertussen schuifelend naar de scharnieren, en geeft het deksel vervolgens een flinke zet, zodat dit openklapt.

Wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar deze containervaardigheden, hebben ontdekt dat de kaketoes dit trucje aan elkaar leren. In 2018 waren er nog maar 3 wijken in Sydney waar bewoners kaketoes containers zien openen, in 2019 waren dit al 44 wijken. Of de 'gevederde dumpster divers' zich verder zullen verspreiden moet nog blijken.*

 

Dus leren van de Kaketoe als leidinggevende, want het team kan prima elkaar met snavels en poten bijstaan.

Kwestie van open staan om van elkaar te leren, omdat we niet ziek hoeven te zijn om beter te worden.

Dus zin in het oplossen van teamproblemen?

Probleem oplossen, klieren of Kaizen

Doel:

Is om gezamenlijke oplossingen voor problemen, met voldoende aandacht voor de echte oorzaken en leidend tot concrete acties.

 

Werkwijze:

  • Teken de vier kwadranten op een flap (zie figuur)

  • Begin in de rechterbovenhoek en word het eens over het onderwerp/ issue.

  • Ga naar rechtsonder, word het eens over de (echte) oorzaken. Stel vragen: hoe is de afwijking ontstaan? Wat is er precies gebeurd, waardoor het niet is gelukt? Wat is de achterliggende oorzaak (eventueel aan de hand van de 5 x why)? Vat samen en trek conclusies.

  • Ga naar linksonder en vraag bijvoorbeeld: wie heeft een idee hoe we dit kunnen oplossen? In welke eerdere situaties waren we wel succesvol?

  • Ga naar linksboven en bespreek de volgende vragen: Wat gaan we doen? Welke afspraken maken we hierover? Wie? Wanneer? Welke hulp hebben we hierbij nodig? Wanneer zijn we tevreden? Hoe/ wanneer gaan we evalueren?

 

foto Unsplash: Karla Hernandez

TIP!

Gebruik het model niet met een probleem, maar met een kans als startpunt: hoe kunnen we nog beter…

- Behoed de groep voor het te snel doorlopen van de kwadranten. Het is prima als driekwart van de tijd besteed wordt aan de rechterkant van het model.

Individuele aandacht

Naast je teamoverleg is het belangrijk om individueel met je teamleden in gesprek te zijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en historie in het team, met de organisatie en vorige leidinggevenden. Ook die verhalen willen gezien en gehoord worden. Voor deze gesprekken geldt hetzelfde als voor je teamoverleg. Erken het verleden, wees duidelijk over je intenties en verwachtingen en doe geen beloften die je niet na kunt komen. 

 

‘Focus op resultaat leidt niet tot verandering.
Focus op verandering leidt wel tot resultaat.'

*Bron volkskrant Lisette Horst

de 10 principes van Agile-Lean teamcoaching, aty boers/ marijke lingsma

tekening Imke Companje