· 

Sterke teams

 

 

En soms is het smakelijk meelachen…

 

 

 

Geniet van deze stralende dag en neem jezelf én je collega eens wat minder serieus!

Kenmerken van teamwerk

Verbinding en samenhang in het samenwerken in teams ontstaat als zoveel mogelijk van de volgende kenmerken aanwezig zijn:

o Een herkenbaar gezamenlijk belang: iedereen heeft er baat bij dat de gezamenlijke doelstellingen behaald worden. Tegelijkertijd is ieders individuele bijdrage nodig om het eindresultaat te behalen en die bijdrage wordt ook door iedereen gezien en onderkend. Dit kenmerk is de bestaansreden van het team.

o Het team beschikt over de juiste middelen, zowel materieel (tijd, geld, mensen en materialen) als immaterieel (bevoegdheden, informatie, draagvlak). Om zinvol invloed uit te kunnen oefenen en om te kunnen beslissen, moeten teamleden bevoegdheden krijgen en beschikking over informatie.

o Teamleden hebben voldoende ruimte voor een eigen invulling en krijgen feedback over hun prestaties. Bovendien dient er speelruimte te zijn: teamwerk vraagt oefenruimte, leertijd en de mogelijkheid om te leren van fouten.

o Er is regelmatig contact tussen de teamleden. Dit kenmerk verdient in virtuele teams speciale aandacht – daar blijkt contact, ook al is die niet face to face, uitermate essentieel.

o Teamleden hebben een onderlinge taakafhankelijkheid en deze taken hangen op een bepaalde samen.

o De werkzaamheden in het team zijn verschillend, zodat afstemming en samenwerking nodig is. o Teamleden kunnen indien nodig elkaars werk opvangen.

o De omvang van het team is beperkt (met uitzondering van een symfonie orkest). o De teamleden zijn gemotiveerd om als team te werken. Teamwerk vraagt om eigenschappen als elkaar vertrouwen, plezier hebben in sociale contacten, kunnen improviseren, flexibel zijn, om kunnen gaan met verschillen, elkaar iets gunnen en ruimte geven voor andere manieren van oplossen. Sommige mensen zijn daar makkelijker in dan andere mensen die liever op zichzelf zijn.

o Teamleden beschikken over teamvaardigheden, zoals hierboven opgesomd.

o Teamleden zorgen samen voor een sfeer waar ze mogen verbinden, elkaar uitdagen en lachen!

bron:

poster canva/ you tube 

Stan Laurel infectious laughing!