· 

Zacht ei van buiten

Persoonlijk ga ik voor zo’n lubber ei, zacht op een bruine boterham en veel zout, slecht "I  know", maar ik rook en drink niet. Dus dat is mijn excuus.

Marc vindt het allemaal wat lastig tegenwoordig en heeft het gevoel dat hij op eieren moet lopen in het team.

Het thuiswerken, de controle, maar ja, controle is ook weer het verkeerde woord. Dus wat hij als Teamleader ook doet of zegt, het wordt toch in de appjes onderling tussen de collega’s anders verwoord.

 

Tja, dan blijf je in eieren communiceren.

 

 

Foto: Unsplash Brett Jordan

Hoe communiceren we dan?

 Ach kind, dat heeft bijna niks met woorden te maken…

 

Onze communicatie bestaat slechts voor 7 % uit woorden, de overige 93 % van onze communicatie is non-verbaal, waarbij 38 % bepaald wordt door de tonaliteit van de stem en 55 % door lichaamstaal. 

 

 

Meer dan de helft van onze dagelijkse communicatie wordt dus bepaald door onze lichaamstaal. Je zal maar een open boek zijn zoals mij, kak lastig in sommige situaties. Maar ook makkelijk, hoef ik alleen maar eerst te luisteren naar mezelf voordat ik me uit naar de ander.

 

Ook het feit dat een eerste indruk van iemand reeds binnen de eerste 4 tot 7 seconden wordt gevormd is voor velen bepalend om te beslissen zich meer op hun lichaamstaal toe te leggen.
 

Bovendien blijft de eerste indruk in niet minder dan 70 % van de verdere contacten behouden en valt bijgevolg nog moeilijk om te buigen.  Opdat u weet en niet vergeet.

‘Never get a second change

to make a first impression’ 

Tekenaar Fokke & Sukke: Jean Marc van Tol


Mensen en organisaties die zich de taal van het lichaam eigen maken, sluiten sneller en betere deals; kunnen de onderliggende beweegredenen van hun gesprekspartners detecteren en ontwaren in hoeverre zij hun gesprekspartner kunnen vertrouwen.

 

Maar dan de eieren en Marc…

Zacht op de relatie, hard op de inhoud

Foto Unsplash: Limor Zillemayer

 

Hoe bewaar je de vrede in je team als: 

• je het helemaal oneens bent met je collega of leidinggevende? 

• je je beledigd en beschuldigd voelt? 

• jouw grenzen overschreden worden? 

• je aan bepaalde wensen van je opdrachtgever niet tegemoet wil komen? 

• je jouw collega of leidinggevende aanwijzingen wil geven hoe hij of zij iets moet aanpakken of oplossen? 

 

Onderstaande zaken zijn volkomen kansloos:

1. Zwijgen 

2. Ja en amen zeggen 

3. Logisch uitleggen 

 

 

Misschien heb je 1 van deze opties al vaak succesvol toegepast om ruzie te voorkomen. Op de korte termijn lijkt dit te werken: geen gedoe. 

Op de lange termijn ontstaat er echter een groot nadeel: er treedt een verarming op in het diepere gevoelscontact. Dit kan een proces van jaren zijn wat zich uiteindelijk wreekt in onvrede en negatieve communicatiecirkels. 

GEDOE!

Wat altijd goed was om te doen, keert zich nu tegen je. Je collega/ leidinggevende pikt het niet meer, of jij pikt het niet meer. Je stelt elkaar teleur, terwijl je dit tegelijkertijd niet wilt. Gevolg is dat er een heel andere dynamiek tussen jullie ontstaat. 


Bij de 3 strategieën maakt het niks uit of: 

• je zwijgt uit angst of wrok 

• je met alles instemt uit een pleasebehoefte of om er maar vanaf te zijn 

• jouw logische argumenten nu heel kalm of heel emotioneel over en weer gaan 

• jouw logische argumenten nu over praktische zaken, gevoelens of jullie communicatie gaan 

 

Het effect op jullie dynamiek is uiteindelijk exact hetzelfde: negatieve communicatiecirkels zonder gevoelscontact en geen veilige verbondenheid. 

Heel veel teams worstelingen hiermee omdat mensen zich niet herkennen in het feit, dat zij de relatie en de inhoud over 1 kam scheren. Dat doen zij op 2 ineffectieve manieren:

 

 

Ineffectieve manier 1: Zacht op de relatie en zacht op de inhoud 

Voor de goede vrede maar koffie blijven halen, al is dat digitaal een stuk eenvoudiger geworden.

 

Ineffectieve manier 2: Hard op de relatie en hard op de inhoud 

Bam, vuurwerk in de tent. Jij ook altijd en dan los gaan op de ander….En een gezicht zo gezwollen als een rode aardbei!

 

Zacht op de relatie en hard op de inhoud 

Een belangrijke hint is de vaardigheid om zacht op de relatie en hard op de inhoud te kunnen zijn. 

Dit is geen kwestie van: 

• “Nee” tegen je collega/ leidinggevende zeggen en grenzen stellen als in hard op de relatie en hard op de inhoud. 

• “Nee” tegen jezelf zeggen en over je grenzen heengaan als in zacht op de relatie en zacht op de inhoud. 

Het is wel een kwestie van: 

• “Ja” tegen jezelf zeggen, en 

• “Ja” tegen je collega/ leidinggevende zeggen, en 

• Afhankelijk van de context “ja” of “nee” tegen de inhoud zeggen. 

In de communicatie met de ander, de werkrelatie, vertaalt dit zich naar een diep besef van zowel je eigen zwakke kanten en werkelijke behoeften als die van je collega/ leidinggevende. 

 

 

En dat het er van beiden mag zijn. Zonder dat je werkrelatie eraan onderdoor gaat. 

In de communicatie met je collega/ leidinggevende is het belangrijk om hardop uit te spreken dat je zacht op de relatie wilt zijn en (eventueel) hard op de inhoud. Want ook al vind jij dit vanzelfsprekend, dat is het meestal niet. Er spelen nu eenmaal verborgen triggers waardoor je collega/ leidinggevende iets heel gemakkelijk als een verwijt, een aanval of een afwijzing kan ervaren. 

Unsplash: Isaac Queseda


En kijk eens naar onderstaand verhaal, hoe stap jij de ruimte in?

There is a story of two dogs.

Both at separate times walk into the same room.

One comes out happily wagging his tail while the other comes out growling.

A women watching this goes into the room

to see what could possibly make one dog so happy and the other so sad.

To her surprise, she finds a room filled with mirrors.

The happy dog found a thousand happy dogs looking back at him

While the angry dog saw only angry dogs growling back to him.

What you see in the world around you is just a reflection of who you are…

 

Dus wat laat jij de wereld zien waar geloof jij in en wie ben je?

 

 Maak jezelf (nog meer) zichtbaar. Je kunt het!

 

Foto: Unsplash Chewy


Zin in teamontwikkeling?!

Teamontwikkeling is bedoeld voor teams in de breedste zin van het woord. Denk aan salesteams, directies, managementteams of zelfsturende teams in de zorg.

De training is interessant voor jouw team als:

• Je team de gestelde doelen niet behaald, ondanks individuele kwaliteiten

• Je team niet optimaal samenwerkt

• Er niet voldoende synergie is

• Er onderling een gebrek aan vertrouwen is

• Er een gebrek is aan wendbaarheid en flexibiliteit

• Teamleden moeite hebben met elkaar aanspreken

• Feedback geven lastig is

• Je team vooral reactief in plaats van proactief is

• Er communicatieproblemen zijn

• Verantwoordelijkheden en rollen niet duidelijk zijn

• Een team moeite heeft met zelfsturing