· 

Moedig Leiderschap

Wat is nou moedig leiderschap, nou het tonen van jezelf, op het scherpst van de snede, omdat de verantwoordelijkheid met zich meedraagt. Verantwoordelijkheid voor de zaak waarvoor je staat. Verantwoordelijkheid voor de mensen met wie je werkt. Het gaat bij leiderschap altijd om meer dan jezelf. Dat je op een verantwoordelijke plek zit, betekent in essentie dat het niet om jou gaat, maar wel met jou. Jouw gedrag heeft een groter effect dan dat van anderen. Het heeft invloed op anderen, op een organisatie, op een proces, op een doel. Dat betekent dat er voortdurende alertheid van je gevraagd wordt hoe je je tot die verantwoordelijkheid, tot jezelf en tot anderen verhoudt.

Deze verantwoordelijkheid kan zwaar wegen, maar is ook mooi.

Het helpt je boven jezelf uit te stijgen. Zolang je leiderschap in dienst staat van dat waarvoor je bent gekozen, gevraagd of werkt, is het potentieel een bron van kracht.

Unsplash: Dalton Touchberry


De regie nemen

Vaak denken we bij leiderschap aan directeuren, politici, managers. Leiderschap begint echter altijd – geen enkele situatie uitgezonderd – bij jezelf. Leidinggeven aan je eigen leven komt overeen met de regie nemen over je eigen leven.

Dat kan soms een harde leerschool zijn.

 

Voorwaarden voor moedig leiderschap:

  • De moed tot zelfkennis en het vermogen tot zelfbewustzijn;
  • De bereidheid en het vermogen verantwoordelijkheid te nemen’
  • Intrinsieke gerichtheid op leren’
  • Een brede interesse;
  • De bereidheid en het vermogen je leiderschap in dienst te stellen van het geheel
  • De bereidheid en het vermogen risico’s te nemen, successen te delen en fouten te erkennen.

Tja en naast voorwaarden zijn er natuurlijk ook onmiskenbare kenmerken. Meer dan wat dan ook doet moedig leiderschap een beroep op waardenintegriteit, (erkenning van) authenticiteit en inclusief denken.

Waardenintegriteit

En hoe zit het met jouw waarden. We bedoelen met integriteit in eerste instantie niet het naleven van regels en gedragscodes. Tuurlijk, die zijn belangrijk. Maar bij moedig leiderschap hoort het vermogen je te realiseren dat deze gedragscodes voorkomen uit waarden en dat het altijd van belang is bij dilemma’s op waardenniveau afwegingen te maken. Het gaat over pal staan voor waarden, in staat zijn hun hiërarchie te bepalen en te kunnen handelen naar bevind van zaken op het uitvoeringsniveau. Het gaat om beter worden in het uitstellen van oordelen, terwijl er bij voorkeur gevraagd wordt om stoere uitspraken.

Authenticiteit

Het is een basishouding, het gaat ons primair om de erkenning dat alles zijn eigen bestaansrecht heeft op een fundamenteel niveau. Of je dat een filosofisch, religieus of humanistisch uitgangspunt vindt, mag je zelf weten. Dat begint met je eigen persoon erkennen, niet groter of kleiner maken. Gewoon jezelf zijn, dan waar kan de ander ‘zien’.

Dat je kan genieten van de verschillen, bang om te soft te worden? Onthoud dan dat het niet het enige fundament is voor moedig leiderschap. Je zult stevig kunnen staan op een menswaardige manier als je ook je verantwoordelijkheid weet te nemen, het doel en belangrijke waarden in het oog houdt.

Inclusief denken

Niet zo moeilijk doen! Het vermogen en de bereidheid de werkelijkheid niet alleen waar te nemen, maar ook te accepteren als uitgangspunt.  Dit geldt naar onszelf toe (goud en stout te zien zonder veroordeling), naar de ander(idem) en de situaties die voorliggen. Het handelen dat hierop volgt, is van een ander karakter, dan het handelen dat de werkelijkheid negeert en vanuit een vertekend wensbeeld vertrekt.

 

Dit moedig leiderschap is nodig in een tijd waarin voorspellen vrijwel onmogelijk is, de kennisdeling oneindig, de waarden en normen pluriform, de chaos groot en we onderling totaal afhankelijk zijn. Mocht je nog denken dat je je kan verstoppen dan heb je het mis. Ga met je leiderschap aan de slag.


Laat de struisvogel gaan en geef de adelaar de ruimte

 

Bron: factor moed, Marinka Lipsius/ Remco Claassen

Foto unsplash: Abhishek Bavaria