· 

Transactionele Analyse in Organisaties

Wanneer werkt het?

 

Binnen organisaties kan Transactionele Analyse (TA) antwoord geven op veel vragen:

 

• Hoe bouw je een psychologisch veilige         

        organisatiecultuur?

• Hoe voer je goede gesprekken over 

        cultuurverandering?

• Hoe bouw je sterke teams?

• Hoe ga je om met weerstand binnen een 

        organisatie?

• Hoe herken je disfunctioneel gedrag bij jezelf of een ander en hoe je ermee omgaan?

 

Wij werken graag met TA omdat het vol zit met zeer herkenbare en praktisch toepasbare concepten en inzichten. Het biedt precies de juiste verdieping om met teams en individuen de onderstroom te onderzoeken en bespreken die nodig is om de bovenstroom succesvoller te laten zijn.


Oorsprong Transactionele Analyse

Theorie door Eric Berne

Transactionele Analyse is een theorie over de persoonlijkheid, communicatie en psychologische ontwikkeling die is ontwikkeld in de jaren 1950-1970 door Eric Berne.

Het is een psychotherapeutisch denk- en werkmodel dat veel ontleent aan de psychoanalyse, maar dat daar ook belangrijk van verschilt door het gebruik van gewone omgangstaal, en door de nadruk te leggen op waarneembaar sociaal gedrag en de keuzevrijheid van mensen.

 

In contact met anderen komen we onszelf tegen. We lopen tegen onze eigen onvermogens aan zonder te beseffen wat de dieperliggende oorzaak hiervan is. Transactionele Analyse (TA) geeft je hierop antwoord, geeft je inzicht in gedrag, gedragspatronen en achterliggende oorzaken. Door je hiervan bewust te worden leer je hoe je deze kunt veranderen.

 

Met de grote verscheidenheid aan concepten uit de Transactionele Analyse leer je over jezelf, je eigen communicatie en de onderlinge interacties. Zeer waardevol dus voor organisatie- en teamontwikkeling.

Basisgedachten van Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse vertrekt van enkele filosofische uitgangspunten over mensen, het leven en het doel van verandering.

 

Mensen zijn OK. 

Of anders gezegd: Ik ben OK, jij bent OK. 

 

Deze basisgedachte geeft aan dat alle mensen waarde en waardigheid hebben. Soms kun je wellicht niet waarderen of accepteren wat andere mensen doen, maar je kunt wel accepteren wie ze zijn. Het ‘ik ben OK, jij bent OK’-uitgangspunt maakt ook dat alle mensen van hetzelfde niveau zijn, ook als ze verschillend presteren of van een verschillend ras, leeftijd of religie zijn. Met andere woorden, als ik OK ben en de ander ook, dan sta ik niet boven de ander en de ander staat niet boven mij.

(Image: Vitaliy Deynega)