Persoonlijke drijfveren & Teamdynamiek

 

Inzicht in persoonlijke drijfveren, teamdynamica en potentieel.

 

Persoonlijke drijfveren

 

Waarom functioneert de ene afdeling goed en zijn er meer strubbelingen in de andere? En hoe komt het toch dat een goede werknemer niet uit de verf komt in een nieuwe functie?

 

Profile dynamics® is een instrument dat mensen typeert in een zevental kleuren die elk staan voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen, drijfveren en gedrag. Een persoonlijk profiel op deze zeven kleuren wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige vragenlijst. Dit vormt de basis voor training en coaching.

 

 

Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Als we die vraag kunnen beantwoorden, hebben we een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor de organisatie te vergroten.

 

 

Profile Dynamics biedt inzicht in de onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en die grotendeels hun denken en gedrag bepalen, maar dat is niet het enige. Het geeft tevens de mogelijkheid om deze praktisch te benutten. Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen die er werken beter op elkaar af te stemmen, teamontwikkeling te bevorderen en de organisatie op een hoger plan te brengen.

 

 

Kijk op de website van Profile Dynamics voor meer informatie, whitepapers en theorie.

 

Dare! heeft de 'PD-Drijfveren Team Training' ontwikkeld om op boeiende wijze een grondige start te maken met teamontwikkeling op basis van persoonlijke drijfveren en teamcultuur.

 

Teamdynamica

Het enneagram is een instrument dat mensen typeert in een negen sub types die elk staan voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen, drijfveren en gedrag. Een persoonlijk profiel op deze negen sub persoonlijkheden wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige vragenlijst. Dit vormt de basis voor training en coaching. Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Als we die vraag kunnen beantwoorden, hebben we een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor de organisatie te vergroten.

Het enneagram biedt inzicht in de onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en die grotendeels hun denken en gedrag bepalen, maar dat is niet het enige. Het geeft tevens de mogelijkheid om deze praktisch te benutten. 

 

Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen die er werken beter op elkaar af te stemmen, teamontwikkeling te bevorderen en de organisatie op een hoger plan te brengen.

 

 

Potentieel

 Een team is zo sterk als de zwakste schakel! Wat is het potentieel binnen het team en wat zijn de verborgen kwaliteiten van je team? Waar kan iemand naar toe groeien. Een ander in zijn of haar kracht zetten zodat er oprecht een samenwerking kan ontstaan.  

 

Dare! kan ondersteunen in de zoektocht naar een aanvulling binnen het team. Een assessment uitvoeren en de gehele werving & selectie op zich nemen.
Wat zijn de kwaliteiten zoals analytisch denken, creatief probleem oplossen en besluitvaardigheid. Anderzijds wordt de zogenaamde emotionele intelligentie van een persoon gemeten. Componenten hierbij zijn: doelgericht handelen, flexibiliteit en mensgerichtheid. Ook loopbaan coaching kan een onderdeel zijn het inzichtelijk maken van de drijfveren binnen het team.


Dare! zorgt dat er beweging ontstaat binnen mens en organisatie.