Coaching & Intervisie

Coaching kan snel een oplossing bieden!

Kies nu voor verandering!

Vind jezelf steeds opnieuw uit. Zet de volgende stap. Experimenteer. Ontdek. Geloof in je dromen. Overwin het onbekende. Blijf vragen stellen en leef bewust. Zo is elk moment een nieuw begin. 


Er komt een moment waarop je je afvraagt of je bent waar je wilt zijn en of je doet wat je wilt doen.

-Paulo Coelho

 

Wat zijn je wensen op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Wil je makkelijker communiceren, assertiever worden, zaken delegeren of juist loslaten, de verbinding aangaan, aanvallen of verdedigen, in je kracht komen te staan, leiding geven of nemen. Beweging creëren of meer stil staan en overzien.
Wij zien coaching als een vorm bewegen waarbij de coach de gecoachte op weg helpt een  proces van leren en zelfontwikkeling, bewustzijn creëren zodat er een betere versie van zichzelf gaat ontstaan.

 

Persoonlijke effectiviteit

 

Wil je:

·       makkelijker communiceren,

·       assertiever worden,

·       zaken delegeren of juist loslaten,

·       de verbinding aangaan,

·       aanvallen of verdedigen,

·       met nog meer plezier je kwaliteiten inzetten en jezelf uitdagen?

·       leiding geven of nemen?

·       beweging creëren of meer stil staan en overzien?

 

Coachen is bewegen

 

Coaching is een vorm van bewegen. De coach helpt je op weg door een proces van leren en zelfontwikkeling. Samen creëer je bewustzijn zodat er een nog betere versie van jezelf ontstaat.

 

Waarom coaching?

Mensen kiezen voor een coachingstraject om tot betere resultaten te komen en natuurlijk om gezond en vitaal te blijven. bijvoorbeeld:

-        meer verdieping (in jezelf)

-        beweging na verlies van een baan

-        de uitgang vinden bij een burn-out

-        een burn-out voorkomen door nieuwe manieren van denken en kijken leren van je inzichten en deze toepassen

 

De coaching

Verheldering, verwerking, transformatie en visieontwikkeling. In die volgorde gaan we de coaching aan. We spiegelen en confronteren. Dat doen we met grote nieuwsgierigheid naar het waarom en het effect van je gedrag. En we moedigen je aan tot actie en beweging.

Een coachingstraject is resultaatgericht. En tijdelijk. Vaak zijn – na een intakegesprek - vier tot zeven sessies van ongeveer twee uur effectief.

 

Want daar is waar het leven begint, aan het einde van je comfortzone.

 

 

De motivatie

Elk coachtraject begint met het uitspreken én managen van verwachtingen. Openheid en vertrouwen tussen coach en gecoachte is essentieel voor succes. Voeg daar LEF aan toe. Niet voor niets onze bedrijfsnaam. Want het lef om in actie en in beweging te komen brengt jou én je omgeving verder.

 

Een intrinsieke motivatie van de gecoachte is uiteraard van groot belang. We bespreken wat wel en niet werkt en spelen daarop in.

 

 

Soorten coaching

Loopbaancoaching
Als je werk niet goed (meer) voelt.
 

Tussen het begin en het einde van je loopbaan werkt je zo’n 70.000 uur. Er zijn weinig dingen waar we meer tijd in steken dan ons werk. Natuurlijk wil je dat je werk prettig is. Maar wat doet je als dat niet zo is? Als je het gevoel hebt dat het werk of de organisatie niet bij je past? Of als je je werk kwijt raakt?

Via loopbaancoaching kom je sneller achter de oorzaak van je probleem of vraag en weet je beter wat je eraan moet doen.

 

Relatiecoaching
Hoe gelukkig ben je met jezelf en met je relatie? Ben je onderweg wat ‘blind’ geworden voor elkaar? Eigenlijk gaat het over elke denkbare relatie, van werk tot privé. Waar wil je versnellen en verbinden?

 

Businesscoaching
Sparren en coachen lopen nauw samen in businesscoaching. Zit je als ondernemer nog op koers? Hoe staat het met je persoonlijke doel in het leven? En sluit dit (nog) aan bij de werkelijkheid in je onderneming?

 

Team coaching
Een goed team heeft structuur en plezier. En kent de teamdoelen.

Hoe gaat het eigenlijk met jullie als team? Is er een open cultuur, kun je elkaar aanspreken op gedrag? Wie pakt welke verantwoordelijkheid? We helpen je (weer) bezieling te vinden en vanuit je kwaliteiten een bijdrage aan het team te leveren.
Laat je stem horen en zet je talenten in voor wat je het meest laat bewegen.

Elke dag met net wat meer lef!

 

Mediation

Dare! helpt bij het op gang brengen van de communicatie, het begeleiden van de gesprekken en het proces. Kortom: de noodzakelijke ondersteuning om voor beide partijen een passende oplossing te vinden.
-           conflictsituatie, het uit de weg gaan van een gesprek

-           onwetendheid, angst, gedoe, geweldloze communicatie

-           bijdrage aan sfeer, lager ziekteverzuim, minder ongewenst verloop en   betere productiviteit

E-coaching
Onze E-coaching aanpakt versnelt de natuurlijke manier waarop mensen leren, vaardigheden eigenmaken en gedragsveranderingen realiseren. Deze aanpak combineert de mogelijkheden van internet met traditionele face-to-face coaching en maakt 24/7 begeleiding mogelijk. Op afstand en dichtbij en zo kom je snel weer in beweging!
Maak je keuze:
Start pakket e-coaching (6-pack)
Focus pakket e-coaching (12-pack)
Groei pakket e-coaching (24-pack)
Meer info nodig, stuur ons een bericht! https://www.darebeweegt.nl/contact/

 

Intervisie

 

Versterk de relaties binnen een team en verbeter individuele vaardigheden. Dat kan op een dynamische manier. In groepen van vier tot zes personen werken we – op basis van eigen praktijksituaties – aan nieuwe inzichten en een optimaal leervermogen van de individuen en het team:

 

De zeven tips voor succesvolle intervisie:

1.     Zorg allereerst voor een veilige en respectvolle omgeving.

2.     Wees als deelnemer open en zelfkritisch. Alleen wanneer je open staat voor een andere kijk op de situatie kun je daadwerkelijk nieuwe inzichten krijgen.

3.     Laat de probleeminbrenger zelf de regie over zijn eigen probleem houden. Niet is dodelijker dan dat de andere deelnemers met jouw probleem aan de haal gaan!

4.     Werk aan de hand van een methode, zodat je effectief met de tijd omgaat en meerdere problemen tijdens een bijeenkomst kan behandelen.

5.     Wees aanwezig. Dat lijkt misschien een open deur, maar vaak wordt prioriteit aan andere afspraken gegeven. Intervisie werkt alleen als er voldoende mensen zijn om vanuit andere perspectieven te kijken.

6.     Maak ook buiten de bijeenkomsten gebruik van elkaars kennis

7.     Zorg – tot slot – voor begeleiding, dan kunnen alle deelnemers optimaal aan het leerproces deelnemen

 

Kwaliteitsborging voor opdrachtgevers
Is coaching een black box voor u? Heeft u vragen over het rendement van coachtrajecten? Wilt u (meer) inzicht in de werkwijze van de coaches die u contracteert? De NOBCO Coaching Monitor geeft antwoord op al deze vragen.
De Coaching Monitor biedt aan inkopers van coaching meer zekerheid over de kwaliteit van de coach en het rendement van het coachtraject.

Bekijk hieronder in het kort (1½ minuut) de Coaching Monitor

 

 

Dare! vervult de rol van coördinator voor de NOBCO Intervisiegroep Oost

 

Dit is een samenwerkingsverband tussen professionele coaches.
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij coaches een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en praktijk gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen coachpraktijk. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

 

Kernwaarden: vertrouwen, respect, kwaliteit, professie, energie, eigen wijsheid & humor

 

Wat is het doel?
Op het niveau van de coaching is intervisie een krachtig instrument voor het verbeteren van de coach.
Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de praktijk wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het coachen.


 

Voor wie is de NOBCO Intervisiegroep Oost interessant?

 

Voor coachen die zichzelf willen ontmoeten, die opgewassen zijn tegen een ongezouten mening, of een stelling om jou als coach verder te ontwikkelen. Een goede coach boekt resultaten als hij of zij zelf ook open staat voor feedback en professionele ontwikkeling.

Als onze kernwaarden aansluiten bij wie jij bent benader dan onze coördinator van de NOBCO intervisiegroep Oost voor meer informatie.

-        Ik heb veel aan de ontwapende manier, de speelsheid van de methodieken, de heldere verwoording. Gecombineerd met alle processen die je uitstekend en praktisch uit de doeken doet, dank!

 

-        Ik geef haar negens voor verhelderend, betrokkenheid, enthousiasme, aansluiting op leven en werk, en waardevolle feedback.

 

-        Ina is een goede luisteraar en gaat recht naar de kern. Geeft helderheid en rust. Geeft goede hulpmiddelen mee waarmee ik jaren vooruit kan. Dit alles in een  sfeervolle setting met humor en luchtigheid. Van harte aanbevolen.