· 

De ballen klaarleggen

Ben geen biljarter maar weet wel dat voordat je gaat beginnen al die kleurrijke ballen in zo'n kek driehoekje passen. De ballen klaarleggen om succesvol te kunnen spelen.
Proberen om niet door het groene kleedje te gaan. Maar dat was toch al nooit de bedoeling?

 

 

In een optimaal prestatieklimaat wordt het leveren van topprestaties positief gewaardeerd en gestimuleerd. De iedereen (medewerkers/spelers in dienst of zzp’ers, sponsoren, supporters, bestuur en management) dragen dit uit, werken samen en kunnen zich aanpassen aan een veranderende omgeving. Iedereen in dit klimaat oefent positieve invloed uit en draagt bij aan het succes.

 

In een optimaal prestatieklimaat word je gestimuleerd om succesvol te zijn

 

jyothi-kumar-BLaTy14tR4U-unsplash

De conciërge en de president

Een iconisch voorbeeld van “iedereen draagt bij aan het succes” is die van de conciërge bij NASA.

 

Het verhaal

gaat als volgt: President John F. Kennedy bezocht in 1961 het NASA hoofdkantoor voor het eerst. Tijdens de rondleiding maakte hij kennis met alle medewerkers. Hij stelde zichzelf voor aan een conciërge, die de vloer aan het moppen was. Kennedy vroeg hem wat hij deed bij NASA. De conciërge antwoordde:
“I’m helping to put a man on 
the moon!”

 

Iedereen hetzelfde doel

Naast eerdergenoemde belanghebbenden zijn er nog andere stakeholders, zoals eigenaren, aandeelhouders,

(vak)bonden en leveranciers die invloed hebben op het prestatieklimaat. Tevens zijn het politieke klimaat,

cultuur en historie van invloed op het prestatieklimaat.

 

Een toppresteerder steekt zijn hoofd boven

het maaiveld. In een ideaal prestatieklimaat

word je daarvoor gewaardeerd en wordt je

hoofd er niet afgemaaid.

 

Een kijkje in de keuken

Een aantal overeenkomstige kenmerken en activiteiten binnen het bedrijfsleven en de topsport zijn het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talenten (individuen). Zowel in bedrijven als in de topsport ligt de focus op gaan voor het succes en (de) winst en de concurrentie willen verslaan. Naast het mooie van deze verbindende overeenkomsten is het ook nog eens zo dat er geen concurrentie of conflicterende belangen bestaan tussen de topsport en het bedrijfsleven. Er kan met een gerust hart in elkaars ‘keuken’ worden gekeken.

 

Zoek elkaar op en leer van elkaars

uitdagingen, falen en successen

 

Vanuit verschillende gesprekken met mensen uit het bedrijfsleven en de topsport zijn we gekomen tot een

top drie aan aanbevelingen om het prestatieklimaat te verbeteren voor zowel de sportwereld als het

bedrijfsleven.

 

 foto: mark-harpur-mQC6mT51tzA-unsplash

Kijken, overnemen en doen

 

Top 3 aanbevelingen voor de sportwereld

Toen we een coryfee uit de topsport vroegen om drie aanbevelingen te geven voor een beter prestatieklimaat

in de topsport, antwoordde hij: “Eén: minder emotie, twee: minder emotie en als derde... minder emotie!” Oké,

minder emotie dus…

 

1. Meer ratio minder emotie

Meer zakelijkheid en striktheid betrachten in besturing en governance door de ratio meer te laten overheersen

dan de emotie. Voorbeelden vanuit de voetbalwereld van emotie gestuurde governance:

  • Een trainer kan worden weggestuurd na drie verloren wedstrijden en onder druk van de emoties (teleurstelling en boosheid) van de fanbase/supporters.
  • Bestuurders die meer gedreven worden door het gevoel van ‘erbij (bij hun club) willen horen’ of belust zijn op aandacht van de media, dan door inhoudelijke interesse.

 

2. Van ad-hoc beslissingen naar strategisch plan

We zien bij teamsporten dat het bestuderen van de tegenstander (concurrenten) voornamelijk gebeurt

per of vóór de wedstrijd. Dit is enkel gericht op het speltechnische aspect en daardoor vooral gefocust op de

korte termijn. Op het laatste moment worden spelers in of uit de basisopstelling gehaald. Door deze vele variaties is het moeilijker om je als team te ontwikkelen en een sterk ‘eigen spel’ te spelen.

 

Het zou dienen om van ad-hoc beslissingen naar een meer strategische aanpak te gaan, waarmee je

meerdere concurrenten kunt verslaan. Vasthouden aan succesformules en weloverwogen verbeteracties vastleggen in een plan voor de lange termijn draagt hieraan bij.

 

3. Benchmarking van het totaal

Benchmarking in de sport wordt nu voornamelijk gebruikt voor het identificeren van de kenmerken die

talenten (individuen) succesvol maken. Benchmarken is breder: het is kijken naar het totale succes, om te

leren en zo de eigen prestaties te verbeteren. Onderzoek daarom alle elementen die van invloed zijn op het succes: organisatorische aspecten, spelers, bestuur, coaches en trainers, trainingsmethoden, materialen en middelen, sponsoren et cetera.

 

Stel de vragen: “Waarom zijn zij de beste? Wat kunnen we van hen leren?” En daarop aansluitend: “Wat hebben we nodig om daar te komen?”

 

Een mooi voorbeeld van breder kijken is: laat voetballers een keer meetrainen met korfballers. Korfballers hebben een totaal andere manier van verdedigen dan voetballers, de focus ligt op de tegenspeler naast je en minder op de bal.

 

Van grasmat naar werkvloer

 

Zou het dan ook betekenen dat de topaanbeveling voor het bedrijfsleven méér emotie is? Misschien wel. We kunnen het vertalen naar: meer ons gevoel van vreugde uiten bij het behalen van een succes. Maar ook ons gevoel van verdriet delen en stilstaan bij ons falen. Over dat laatste stappen we maar al te graag snel heen. Daarnaast hebben we de volgende aanbevelingen:

 

1. Beoordelen in termen van goed of fout

Een topsporter wordt afgerekend op zijn prestaties en

als die niet goed zijn, zit hij of zij niet meer bij de selectie.

Als een speler te laat is voor de training, mag hij een

plekje op de tribune uitzoeken. In de topsport worden

sporters direct beoordeeld in de zin van goed of fout

en heeft de beoordeling een consequentie:

“you’re in or you’re out.” Er zit weinig ruis in de communicatie en de sporters weten wat er van hen verwacht wordt.

 

In het bedrijfsleven zien we regelmatig managers die

werknemers niet direct (of helemaal niet) aanspreken

op gedrag of achterblijvende prestaties. ‘Wangedrag’

heeft niet altijd duidelijke consequenties. Nu hoeft

een manager in het bedrijfsleven niet zo ‘zwart-wit’ te

werk te gaan als in de topsport, maar het is zeker een

verbeterpunt.

 

2. Het winnende team kent veel diversiteit

“Wij willen de beste speler voor het leveren van de

topprestatie!”

In de topsport staat dit gegeven voorop en speelt afkomst, nationaliteit, etniciteit, geslacht of

geloofsovertuiging niet mee bij de werving en selectie.

En het mooie is, er is ontzettend veel diversiteit binnen de sport.

 

Het aantrekken en behouden van diversiteit binnen het team vraagt soms ook om aanpassingen van het

prestatieklimaat zoals bijvoorbeeld: flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken, werken in het

weekend en op de vastgestelde feestdagen in Nederland.

 

Emotie of ratio? We hebben beide nodig om succesvol te zijn

 

3. Coaching on the job

Zoals de coach zijn spelers ‘pointers’ geeft tijdens een wedstrijd of korte feedback op de prestatie van

een speler tijdens de rust, zo kan ook een manager in het bedrijfsleven zijn teamleden coachen tijdens de

dagelijkse werkzaamheden. Door korte (1 á 2 minuten) coachingsmomenten in te zetten die inspirerend,

motiverend, confronterend of complimenterend van aard zijn. Gewoon even tussendoor bij het koffieapparaat of

aan het bureau.

 

Door een combinatie van het werken aan innovaties en ontwikkelingen ten behoeve van het verbeteren van

de prestaties kan er een waardevolle bijdrage geleverd worden aan het prestatieklimaat. Hoe doen jullie dat in de organisatie?

 

 

 foto:mohamed-sadiq-SYYn1v0WkNI-unsplash

TEAMCOACHING

 

Teamcoaching

In veel (zorg)organisaties verdwijnt er energie en tijd in gebrekkige communicatie en strijdige belangen. Er is sprake van eilandjes en wij-zij-denken. Dat gaat direct ten koste van de klant en de te behalen resultaten. Bovendien heeft het een negatieve impact op ieders werkplezier en motivatie.

 

Goede samenwerking is daarom cruciaal. Ook al zijn ieders persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent nog niet dat het resultaat of de kwaliteit optimaal is. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen is nodig. Net als goede communicatie, heldere taakverdeling en het managen van verwachtingen.

 

Met teamcoaching kan een groep professionals transformeren in een echt team. Een team dat in staat is om constructief om te gaan met conflicten en verschillende belangen. Een team dat elkaar op een positieve manier aanspreekt. Een team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het beoogde resultaat en daar met energie en bevlogenheid aan werkt.

 

Bent je op zoek naar een programma dat zich uitsluitend richt op individuele en samenwerkende medewerkers?

 

 

 

Ruim vijftien jaar begeleid ik specialisten en leiders op het gebied van persoonlijk leiderschap en samenwerking. Wat mij drijft is de overtuiging dat gezonde, gelukkige en goed functionerende medewerkers cruciaal zijn voor onze organisaties. En dat aandacht voor de mens daarom heel hard nodig is. 

 

Ben je als leider of specialist op zoek naar meer innerlijke rust, meer energie en werkplezier?

 

Meer info

 

 

Dare! brengt graag mens én organisatie in beweging!

 

BRON cmi, leveren van topprestaties