· 

Win, Winnaar, Winst!

Samenwerken aan succes 

Topprestaties kunnen geleverd worden door een enkel individu of door een team van individuen. In dit team zitten onze collega-sporters of collega-werknemers. 

In de Cirkels van Invloed op succes onderscheiden we het individu, het team van collega’s en het team van ondersteuners, deze laatste noemen we de support-staf.

In de sport zien we, meer dan in het bedrijfsleven, topprestaties die behaald worden op individuele basis. 

Denk aan de hardloper, de tennisser en de snowboarder. Zij doen het echter niet helemaal alleen. Zij worden hierin ondersteund door de support-staf, waarover later meer in dit hoofdstuk. Is succes behalen een kwestie van samenwerken of samen werken? Welke vorm leidt denk je tot het grootste succes?

 

foto: steven-lelham-atSaEOeE8Nk-unsplash

Ego’s in het team

Binnen het bedrijfsleven zien we minder topprestaties die louter door een individu worden geleverd. Wanneer dat wel zo is, wordt dat vaak geassocieerd met een eenzaam individu aan de top of deze personen worden betiteld als ego’s, ofwel ‘ik-georiënteerd’.

 

De ik-georiënteerde manier van presteren kan belemmerend werken binnen een team. Er ligt namelijk meer nadruk op eigen gewin dan op de effort van het team en de winst hiervan. Toch hebben we in ons werk, in ons team, met de ik-georiënteerde speler of werknemer te maken.

In het team moeten we samen alert zijn op de mogelijkheid van het ontstaan van een agressieve, competitieve subcultuur. Teamsuccessen worden namelijk niet behaald door het verslaan van teamleden. Het is een frustrerende aangelegenheid: een zeer competitieve collega die er met je idee vandoor gaat of een speler die gaat voor eigen succes.

 

neknedmO | Omdenken

 

Het ego heeft een meedogenloze wil om te winnen en is berekenend. Door deze drive ligt er een duidelijk (aanvals)plan. Ondanks de negatief geadresseerde eigenschappen van het ego kunnen we ook van hem of haar leren. Door bijzaken van hoofdzaken te kunnen scheiden, zal het ego alleen hard werken als het nodig is en bespaart daarmee de nodige energie. Het ego viert zijn succes, geniet van de topprestatie en laat zich graag bewonderen.

 

Vragen aan onszelf:

  • Zijn wij af en toe niet te bescheiden?
  • Willen wij eerder de ander ‘pleasen’ dan onszelf?
  • Wat brengt een positie op de achtergrond ons?

Optimalisatie van het team

Om iedereen binnen het team tot zijn recht te laten komen moet de leider van het team werken aan de team- en taakcohesie. Deze leider noemen we in het bedrijfsleven de manager en in de topsport de coach.

 

foto: Orkun Asap-unsplash

Laat je niet uit het veld slaan maar zet een stap voorwaarts

De teamcohesie is het groepsgevoel en de taakcohesie is het verbonden worden door het doel. Het zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvol team. 

 

Als er voldaan wordt aan deze randvoorwaarden, hebben we meer plezier in het uitvoeren van onze taak en in het behalen van het resultaat. Het geeft ons meer zelfvertrouwen, een gevoel van veiligheid en daarmee meer ruimte voor reflectie en verbetering.

 

Naast de team- en taakcohesie zijn de volgende zaken van belang/een voorwaarde:

• Een helder omschreven doel waar alle teamleden zich verantwoordelijk voor voelen.

• Per teamlid duidelijke taken, aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden (een passende rolverdeling).

• Teamleden met de juiste kennis en vaardigheden om hun taak te verrichten.

• Gebruikmaken van ondersteuning van specialisten en het hebben van de juiste ondersteunende middelen.

• Effectieve communicatie, eerlijkheid en veiligheid.

• Positief coachen, benoemen van elkaars kwaliteiten en hier gebruik van maken.

• Wederzijds respect en ruimte voor reflectie.

 

Samenwerken doe je!

 

Om een topprestatie te leveren moeten alle teamleden samenwerken. Ze zijn, als het goed is, door het doel met elkaar verbonden. Elk lid van het team heeft zijn eigen taak, kwaliteit en expertise.

 

Als één onderdeel van het team hapert, heeft dit direct en indirect invloed op de andere teamleden en op de prestatie. Als de één verzaakt, moet de ander harder werken om het gestelde doel te behalen.

 

Er zijn veel overeenkomsten maar ook nog wel wat verschillen tussen de topsport en het bedrijfsleven qua individuele ondersteuning en helderheid in taak(verdeling) en doelstelling.

 

 “Great things in business are never done by one person. 

They’re done by a team of people”

Steve Jobs

 

 

foto:ahmad-odeh-pzROAHbOS5I-unsplash

Je support-team

Topsporters hebben een uitgebreide support-staf. Dit is een team van specialisten en experts dat hen adviseert en ondersteunt bij het zo goed mogelijk uitvoeren van hun taak en behalen van hun doel. Persoonlijke ontwikkeling en verbetering en focus op het doel staan hierbij voorop. 

De support-staf staat in dienst van je ontwikkeling 

 

De support-staf in de topsport bestaat uit:

• De trainer (begeleidt het team voor, tijdens en na de trainingen)

• Een kracht- en conditietrainer

• Een voedingsdeskundige/diëtist

• Een fysiotherapeut

• Een leefstijlcoach

• Een sportpsycholoog 

• Een sportarts

• Een materiaaldeskundige

• Een innovatiespecialist

• Een data-analist

De multidisciplinaire support-staf van de sporter is zichtbaar en over het algemeen goed op elkaar ingespeeld.

 

Tip: hier en daar kan het soms nog effectiever, door verbetering in onderlinge communicatie, door bij elkaar aan te sluiten in onderlinge afstemming van activiteiten en verslaglegging te delen. Het regelmatig beleggen en bijwonen van een multidisciplinair overleg (MDO) is een must. Ook hier geldt: “Het geheel is meer dan de som van de delen.”

 

De support-staf in het bedrijfsleven bestaat uit:

• Human Resource: personeelsadviseur, re-integratieadviseur, verzuimbegeleider, opleidingsadviseur

• ICT- en facilitaire dienstverlening

• Een arbodienst: bedrijfsverpleegkundige, bedrijfsarts 

• Een vertrouwenspersoon, in sommige gevallen

• Juridisch advies

• Loon- en salarisadministratie

• Marketing en communicatie

• Financiële administratie

 

We merken vaak dat de support-staf binnen het bedrijfsleven een stuk diffuser is dan in de topsport. Wellicht komt dit door de, vaak voorkomende, centrale dienstenstructuur in plaats van een meer persoonlijke aanpak. “Wie moet je benaderen?” of “Waar moet je zijn als je als werkende professional ondersteuning wilt?” 

 

Deze zoektocht naar de juiste specialist of afdeling kost vaak veel tijd en dat is echt zonde.

 

 

Samen naar de top🚀

 

Ook zien we in het bedrijfsleven dat de manager een grote sturende rol heeft bij het inzetten van persoonspecifieke ondersteuning. Als de manager vasthoudt aan het standaard beleid of geen budget wil vrijmaken en daarmee de specifieke ondersteuning onthoudt, werkt dit mogelijk belemmerend op het succes van de professional.

Stel je eigen support-staf samen

 

Duurzame inzetbaarheid

We zien wel een trendverschuiving binnen bedrijven: er is meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Een aanpak die meer van het individu uit gaat.

Duurzame inzetbaarheid heeft verscheidene focusgebieden: vitaliteit, gezondheid (fysiek en mentaal), persoonlijke en professionele ontwikkeling, fysieke belasting, werk/privé-balans, betrokkenheid en tevredenheid. Steeds meer bedrijven zetten duurzame inzetbaarheid als speerpunt hoog op de agenda.

 

Op maat gemaakt

Wij zien een mooie ambitie voor bedrijven om de werkende professional zélf zijn of haar support-staf samen te laten stellen. Een bijkomend voordeel voor de manager is dat deze, geleefd door ‘de waan van de dag’, meer tijd heeft voor zijn eigen (kern)taken.

Creëer je support-staf, intern of extern, op maat door jezelf de vraag te stellen:

“Welke ondersteuning heb ik nodig om een topprestatie te kunnen leveren?”

 

Verzamel de mensen om je heen die jou het beste kunnen ondersteunen en adviseren.

Stel vragen,

wees proactief

en maak je successen

en topprestaties zichtbaar

 

 

foto:spacex-uj3hvdfQujI-unsplash

In veel (zorg)organisaties verdwijnt er energie en tijd in gebrekkige communicatie en strijdige belangen. Er is sprake van eilandjes en wij-zij-denken. Dat gaat direct ten koste van de klant en de te behalen resultaten. Bovendien heeft het een negatieve impact op ieders werkplezier en motivatie.

 

Goede samenwerking is daarom cruciaal. Ook al zijn ieders persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent nog niet dat het resultaat of de kwaliteit optimaal is. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen is nodig. Net als goede communicatie, heldere taakverdeling en het managen van verwachtingen.

 

Met teamcoaching kan een groep professionals transformeren in een echt team. Een team dat in staat is om constructief om te gaan met conflicten en verschillende belangen. Een team dat elkaar op een positieve manier aanspreekt. Een team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het beoogde resultaat en daar met energie en bevlogenheid aan werkt.

Bent je op zoek naar een programma dat zich uitsluitend richt op individuele en samenwerkende medewerkers?

 

Ruim vijftien jaar begeleid ik specialisten en leiders op het gebied van persoonlijk leiderschap en samenwerking. Wat mij drijft is de overtuiging dat gezonde, gelukkige en goed functionerende medewerkers cruciaal zijn voor onze organisaties. En dat aandacht voor de mens daarom heel hard nodig is. 

 

Ben je als leider of specialist op zoek naar meer innerlijke rust, meer energie en werkplezier?

 

Meer info:

 

Dare! brengt graag mens én organisatie in beweging!