· 

Simpel teams aansturen

 

Je kracht ligt In de vrijheid om te kiezen wat je doet In het hier en nu.

Het is je roeping.

Deze vrijheid. Als ik het kan, kun jij het ook!

~ Dr Edith Eger

 

In teams werken kan een enorme bron van energie zijn. Als het lukt om die energie te mobiliseren, is dat geweldig. Uit samenwerking kan namelijk een collectieve ambitie en kracht ontstaan die je alleen nooit bereikt, want de kracht van diversiteit kan in teamverband tot ongekende successen leiden.

 

Maar teams en relaties zijn ook complex. Onderlinge verschillen kunnen veel kracht genereren, maar ook blokkeren en frustreren. Mensen verschillen nu eenmaal in denken, doen en voelen en hebben verschillende belangen die overal tussendoor sijpelen. Die groepsdynamiek is voelbaar in de onderstroom en zichtbaar in de bovenstroom. En dan is er nog het krachtenveld buiten het team dat continu van invloed is op het functioneren van het team.

 

foto: edward-paterson-YuR4iKgPOGA-unsplash

Alleen of samen?

Veel mensen hebben mooie herinneringen aan teams waarin ze met veel plezier en energie hebben samengewerkt. Teams waarin ook - of juist - in tijden van tegenstellingen en tegenslagen een stevige verbondenheid, loyaliteit en een wij-gevoel duidelijk aanwezig waren. In deze teams ontstaan relaties en inhoudelijke resultaten die je alleen nooit zou hebben bereikt.

Tegelijkertijd zijn veel problemen op het werk te herleiden tot een niet-optimale samenwerking, vaak binnen teams. Samenwerking vergt namelijk altijd extra tijd en aandacht. Daarom willen mensen de meerwaarde van die samenwerking zien en voelen.

 

Zeker op het inhoudelijke vlak maar ook op persoonlijk gebied. Bovendien hebben veel mensen een eigen kleur die ze niet zomaar prijsgeven voor een gemeenschappelijke kleur. Als ze de meerwaarde niet zien, doen ze het net zo lief zelf. Want dat geeft ook energie en plezier. En is vaak ook succesvol!

 

Team samenwerking moeten starten met de vraag naar de meerwaarde van samenwerking. Want als die meerwaarde klein is, kun je de samenwerking beter beperken of moet je er misschien niet eens aan beginnen.

Vraag je dus altijd af of samenwerken wel de beste weg is!

Samen muziek maken

  

We laten ons graag inspireren door het voorbeeld van de dirigent van een koor of orkest. Hoe kan het toch dat je bij hetzelfde koor of hetzelfde orkest met een andere dirigent zo een andere uitvoering te horen krijgt?

 

Dirigeren is meer dan alleen met een stokje zwaaien. Leiding geven is meer dan vertellen hoe je het wilt. Dirigeren en leiderschap hebben met elkaar gemeen dat ze vragen om de bereidheid en het vermogen om te volgen en te luisteren.

 

Dat leidt tot de ultieme uitkomst van verbinding en dialoog, waarbij er voor iedereen een eigen plek is om de eigen unieke inbreng te hebben, het eigen geluid te laten horen, de unieke klank.

 

Wanneer iedereen de eigen plek inneemt, zoals in een koor of een orkest, ontstaat er harmonie. Harmonie ontstaat echter niet zonder conflict. De leider die bereid is zijn roeping te leven door de weg langs de breuklijnen van zijn persoonlijke levensverhaal te gaan, zal onherroepelijk conflict ontmoeten.

 

Conflicten kunnen onder meer’ voortkomen uit de spanning tussen wie je wilt zijn en wat je kunt doen, tussen verschillende persoonlijke en professionele rollen of uit de zoektocht naar rechtvaardigheid of vergeving.

 

foto:  mark-williams-9bNmhMKQM1Q-unsplash

De manager met het kussentje

Ja ja ambitieus. Dat issie. Vol gas door donderen in de organisatie op naar de volgende positie. Maar onderweg wel alles doen voor zijn mensen. Magazijn aanvegen, spellingscontrole check, sales aanjagen/ najagen/ overnemen, telefoon opnemen bij de receptie. Hij was onmisbaar. En toch wilde hij een directeur worden.

  

Gerard was overduidelijk een betrokken leidinggevende. Hij kende ‘zijn mensen’ van haver tot gort. Ze hoefden maar te zuchten of hij wist al wat er speelde. Dat dacht Gerard.

 

Zijn teamleden werden moe van zijn betuttelende gedrag - sommige noemden hem achter zijn rug ‘gretige Gerard’. 'Het is alsof overal een warme kleffe deken overheen komt te liggen.’

 

Het team werd in een aantal sessies begeleid om de onderlinge verbindingen te herstellen, nadat de organisatie met een grote fraudezaak was geconfronteerd die bijna dagelijks in het nieuws was geweest. Er was door de jaren heen een sfeer van onderling toedekken en ontwijken ontstaan.

Onder begeleiding werd gekeken naar de bestaande dynamiek. Gerard hoorde voor het eerst de rechtstreekse feedback over zijn persoonlijke effect op de ander. Maar ook Gerard was voor het eerst In de gelegenheid om te zeggen hoe teleurgesteld hij was, doordat hij al lang voelde dat er iets speelde en dat er gebrek aan moed was geweest om een rechtstreeks aan te spreken. ‘

 

Ik wil me er alleen niet achter verschuilen, het doet pijn het te horen zei hij, maar het lucht ook op. Ik heb maandenlang slechte nachten gehad.’ 

 

foto:   jude-infantini-gRZmKaFUpBM-unsplash

Kneus of kracht als voorbeeld

Dit is wat je als leider veroorzaakt, zorg dat je effecten positief zijn.

Dan zullen medewerkers zich bekrachtigd, geïnspireerd en uitgedaagd voelen. Ze worden daarmee veel effectiever in het kunnen geven van eerlijke en soms pijnlijke feedback zonder dat de ander de behoefte voelt zich te verdedigen. Als leider moet je eenvoudigweg in staat weg zijn om pijnlijke feedback te geven op een manier die bijdraagt aan groei en ontwikkeling. Dat is op een manier die ertoe leidt dat de medewerker kan zeggen:


‘Dank je wel, ik wil meer weten.’
Dat is niet omdat het ‘leuk’ is, maar omdat je de feedback geeft vanuit een grondhouding van verbinding.  De medewerker ervaart zo dat jouw woorden gericht zijn op leren en het vergroten van ieders ontwikkeling.

Veel leiders zijn ervan overtuigd dat zorgen om je medewerkers - en daarmee het vermogen tot empathie - niet geleerd kan worden. 'Zo ben je nu eenmaal.’                                                                                               Niets is echter minder waar. Onder de oppervlakte van de probleemsituatie waarover de individuele( mens) klaagt- achter de moeilijkheden met studie, partner,  werkgever, achter de uit de hand gelopen gedragingen, vreemde reacties of angstaanjagende gevoelens- gaat een centraal verlangen schuil.                                       Ik geloof dat in de grond van de zaak elk mens vraagt: ‘Wie ben ik werkelijk? Hoe kan ik in contact komen met dat echte zelf dat onder de oppervlakte van mijn uiterlijk gedrag ligt? Hoe kan ik mijzelf worden?’(…)                                                                                                                                                                                          Het doel dat de mens het liefst zou bereiken, het resultaat dat hij bewust en onbewust nastreeft, is zichzelf te worden.                                                                                                                                                                      ~ Carl Rogers

👉KISS more

  

Doordat we niet in simpel geloven, zoeken we het onnodig vaak in moeilijk. De kracht van de eenvoud.

Help je team om het simpel en krachtig te houden.

Alle mooie grote successen starten met kleine eerste stappen. Die kleine acties hebben vaak grote gevolgen. 

Simpele tips:

  • Kan het op een A4'tje? Er is geen verandering die niet gepaard gaat met prachtige nieuwe plannen, modellen of methodieken. Allemaal met de bedoeling om er beter van te worden. Helaas worden de plannen en aanpakken van een A4-tje zelden met applaus ontvangen.
  • Als je artikelen, boeken of plannen leest, kun je vaak veel wegstrepen. Daar wordt het alleen maar sterker van en ook veel aangenamer om te lezen. Minder is meer.
  • Houd acties kort en bondig, doe acties één voor één
  • Spreek elkaar direct aan als het weer eens teveel en te vaag is. ‘Kun hier dit ook in één zin omschrijven? Kun je dit ook in tien i.p.v. in veertig zinnen omschrijven?‘
  • Eerst kijken, dan denken, dan doen
  • Doe wat werkt en waardeer wat werkt
  • KISS (Keep It Simple Stupid)

 

 

foto:   morgan-alley-deq9ni4EGY8-unsplash (1)

TEAMONTWIKKELING

In veel (zorg)organisaties verdwijnt er energie en tijd in gebrekkige communicatie en strijdige belangen. Er is sprake van eilandjes en wij-zij denken. Dat gaat direct ten koste van de klant en de te behalen resultaten. Bovendien heeft het een negatieve impact op ieders werkplezier en motivatie.

Goede samenwerking is daarom cruciaal. Ook al zijn ieders persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent nog niet dat het resultaat of de kwaliteit optimaal is. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen is nodig. Net als goede communicatie, heldere taakverdeling en het managen van verwachtingen.

Met teamontwikkeling kan een groep professionals transformeren in een echt team. Een team dat in staat is om constructief om te gaan met conflicten en verschillende belangen. Een team dat elkaar op een positieve manier aanspreekt. Een team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het beoogde resultaat en daar met energie en bevlogenheid aan werkt.

 

Bent u op zoek naar een programma dat zich uitsluitend richt op individuele
en samenwerkende medewerkers?

Al ruim vijftien jaar begeleid ik specialisten en leiders op het gebied van persoonlijk leiderschap en samenwerking. Wat mij drijft is de overtuiging dat gezonde, gelukkige en goed functionerende medewerkers cruciaal zijn voor onze organisaties. En dat aandacht voor de mens in daarom heel hard nodig is. 

Ben je als leider of specialist op zoek naar meer innerlijke rust, meer energie en werkplezier?

 

Wij bespreken graag de mogelijkheden.

 

Dare! brengt graag mens én organisatie in beweging!


Het kan korter...

you tube omroep max meneer mandje