· 

Vol gas gaan en durven remmen!

Ooit coachte ik een managementteam van 6 mensen die allemaal tussen 50 en 70 uur werkten. Ze wilden een timemanagement training om met nog minder mensen in minder tijd meer winst te behalen.
Appeltje-eitje.

Vanuit de harde kant van timemanagement over plannen en prioriteren kwamen we uit op waarden en gevoelens. Vanuit die voor hen ongewone zijnstand ontstond er een nieuwe balans en verschoof de focus in het managementteam. Ze hadden een buitenstaander nodig om zich bewust te worden van hun eenzijdige doe patroon. De kracht van hun doestand was mijn ingang.

 

In het moment zijn we met elkaar deed de rest. ‘Niet meer, maar slimmer doen’ werd hun nieuwe motto. Twee maanden later gingen 3 managers twee dagen per week om vijf uur naar huis en twee niet meer elke zondag naar het bedrijf. De resultaten verbeteren en het thuisfront was zeer content. Samen hadden ze een betere balans gevonden tussen hun favoriete actiegerichtheid en rust & reflectie.

 

 

foto: john-cameron-qcY8VBe7Wcc-unsplash

Balans tussen actie en niet-doen

De toestand voelt vaak zo vertrouwd dat we ook in actie komen, aanpakken en problemen gaan oplossen als dat niet effectief is. De zijnstand -niet – doen, niet-weten, stilte- is vaak vechten zoeken.

 

Je team wordt krachtiger als het de waarde van de doe -én de zijnstand onderkent en deze afwisselt.

Want geen actie zonder rust, geen rust zonder actie.

Doe stand versus Zijnstand

Doestand

Zo snel mogelijk je doel bereiken.
Oplossen. Controleren. Oordelen.
In automatische gedachte- en gedragspatronen schieten. Lijstjes afwerken. In de actie.

 

Zijnstand

 

De weg is ook het doel.

Aandachtig. Opmerkzaam. Bewuste keuze.

Zonder oordeel. Iets laten voor wat het is, er niet direct met denk- en doe-acties op ingaan.

 

foto: piret-ilver-98MbUldcDJY-unsplash

Afstand nodig voor reflectie

Het team heeft op zijn tijd stilte & afstand nodig om terug te halen wat het echt belangrijk vindt en te controleren of het deze kernwaarden nog wel voldoende voelt en uitdraagt. Vaak stellen we te snel vragen als: ‘Wat moeten we doen? Welke acties gaan we uitvoeren? Hoe moeten we dit aanpakken?’

 

Dan willen zoveel doen dat er geen tijd overblijft om de dingen met aandacht en compassie te doen, zodat de kwaliteit ervan omhoog gaat. Zeker als we ons kwetsbaar of onzeker voelen, schieten we nogal eens te snel in de doestand. We gaan extra hard werken of nog meer praten. Op die momenten is het vaker effectiever - hoewel niet altijd prettiger- om even een pas op de plaats te maken.

 

Even afstand nemen en stilstaan bij wat er echt gebeurt: 'Hoe zit Iedereen erbij? Wat speelt er? Welke belangen zijn er? Hoe werken gebeurtenissen en processen in op het eigen willen, voelen en denken van het team?'

 

Aan die vragen kom je alleen toe als je de tijd neemt om te reflecteren. Waarderen wat goed gaat en leren van missers vanuit een breder perspectief. De stilte en impasse die dan ontstaan met alle emoties die erbij horen, door leven en omarmen. Daardoor kun je doelgerichter, vrijer en krachtiger reageren. die stilstand is dus zeker geen verloren tijd, maar levert op de lange termijn juist veel winst op.

 

Zeker bij lastige momenten zal het team af en toe stil moeten staan in plaats van doorvliegen, zodat het team zich bewuster wordt van wat er gebeurt en weloverwogen keuzes kan maken.

 

 

80% - 20%

Wat ook vaak helpt, is de 80/20- regel in acht te nemen. Die gaat voor vele zaken op.

 

Zoals 20% van het werk is bepalend voor 80% van het succes, 20% van de medewerkers veroorzaakt 80% van de problemen. Dit inzicht helpt op zijn tijd afstand en stilte en rustmomenten te nemen!

 

Je team wordt vaak effectiever Als het eerst constateert, beschouwt en onderzoekt. Als je te snel oordeelt of te snel tot actie over gaat, verval je al gauw in ineffectieve denk- en gedragspatronen.

 

Kortom kom maar afstand en reflecties zijn nodig om zowel In de doestand als In de zijn stand te kunnen zijn. Het is de enige manier om contact met de bovenstroom én de onderstroom te houden.

 

foto:  jonny-gios-AnggdamhD8M-unsplash

👉Zes tips om vol gas te gaan, of om aan de handrem te trekken

  1. Werk voor jezelf en met je team uit welk belang jullie hechten aan de balans tussen de doe- en zijn stand en wat dit jullie als team kan opleveren. Ga na hoe het zit met de balans tussen ‘doen’ en ‘zijn’. werk met je team aan het erkennen en gebruiken van de doe- en zijnstand.
  2. Las in een team overlegt momenten van reflectie en momenten van stilte in.
  3. Doe eens een aandacht oefening (met aandacht ademen kom maar luisteren naar geluiden kom maar iets maken, iets tekenen). laat je hierbij niet tegenhouden door belemmerende overtuigingen. Veel van nature rationele Mensen blijken er positieve ervaringen aan over te houden als ze over hun weerstand heen stappen.
  4. Vraag soms aan het team: ‘zitten we nu in de doe- of zijnstand? Wat zou het andere deel nu toevoegen en hoe kunnen we dat doen?’
  5. Vraag naar positieve ervaringen met de doe- en de zijnstand en wat de team kan doen om die balans goed te bewaken. Werkt dit uit in concrete acties.
  6. Doe soms het tegenovergestelde als het teampatroon te eenzijdig de doe- of zijnstand laat zien. Kijken hoe het team reageert en stel vragen die het team bewust maken van de manier waarop het actie en rust afwisselt.

foto: pquino-al-dhGFLj3rI0Q-unsplash (3)

In veel (zorg)organisaties verdwijnt er energie en tijd in gebrekkige communicatie en strijdige belangen. Er is sprake van eilandjes en wij-zij denken. Dat gaat direct ten koste van de klant en de te behalen resultaten. Bovendien heeft het een negatieve impact op ieders werkplezier en motivatie.

 

Goede samenwerking is daarom cruciaal. Ook al zijn ieders persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent nog niet dat het resultaat of de kwaliteit optimaal is. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen is nodig. Net als goede communicatie, heldere taakverdeling en het managen van verwachtingen.

 

Met teamcoaching kan een groep professionals transformeren in een echt team. Een team dat in staat is om constructief om te gaan met conflicten en verschillende belangen. Een team dat elkaar op een positieve manier aanspreekt. Een team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het beoogde resultaat en daar met energie en bevlogenheid aan werkt.

 

Bent u op zoek naar een programma dat zich uitsluitend richt op individuele en samenwerkende medewerkers?

Ruim vijftien jaar begeleid ik specialisten en leiders op het gebied van persoonlijk leiderschap en samenwerking. Wat mij drijft is de overtuiging dat gezonde, gelukkige en goed functionerende medewerkers cruciaal zijn voor onze organisaties. En dat aandacht voor de mens in daarom heel hard nodig is. 

 

Ben je als leider of specialist op zoek naar meer innerlijke rust, meer energie en werkplezier?

 

Wij bespreken graag de mogelijkheden.

 

Dare! brengt graag mens én organisatie in beweging!

GEINSPIREERD DOOR hOE COACH IK MIJN TEAM EN HET TEAM ZICHZELF, JOOST CRASBORN