· 

Hé, wat zeg je?!

Luisteren zonder interpretaties te koppelen aan wat ik zie of hoor zijn één van de moeilijkste dingen in de rol als leidinggevende. Het is zoals gewoon niet mogelijk om je eigen ervaringen, opvattingen, gevoelens, uit te schakelen, als de ander je iets vertelt.

Het minste wat je dan moet doen is jezelf van je eigen context bewust te zijn, en te proberen door de bril van de ander te bekijken wat hij of zij beschrijft.

Laatst vertelde een leidinggevende over een aanvaring die hij had met een van zijn teamleden. Hij trok behoorlijk van leer over wat zijn collega in zijn ogen allemaal fout had gedaan, terwijl het mij om een relatief onbelangrijke kwestie leek te gaan. De emotie die ik voelde bij de leidinggevende vertelde me echt dat dit voor hem kennelijk belangrijk was. Waarschijnlijk was er meer aan de hand.

 

Waarom had dit voorval op hem zo’n impact gehad? Toen ik hem daarover doorvroeg, begon ik het beter te begrijpen. Het was niet de eerste keer geweest dat deze collega de fout in was gegaan. En juist op dit punt had hun beider leidinggevende er al een paar keer op aangedrongen dat het team secuurder moest gaan werken, omdat er klachten van klanten waren geweest.


Bovendien was deze leidinggevende in zijn vorige werkkring over precies zo'n voorval ook al eens gestruikeld…

 

                                                                                                                                                                                                                        foto kyle-smith-SIZ66vF4FKA-unsplash

Luisteren

Luisteren volgt vaak op het stellen van een vraag, zeker als we op zoek zijn naar informatie. Het is goed om te weten dat de andere bij het beantwoorden van een vraag een aantal vaste stappen doorloopt. Kennis van dit proces vergemakkelijkt het luister. Denk dan aan:

 • onthoudend luisteren
 • Begrijpend luisteren
 • invoelend luisteren
 • procedureel luisteren
 • contextueel luisteren
 • ontdekkend luisteren

 

Valkuilen & Tips bij het luisteren

Goed luisteren begint bij het (her)kennen van de valkuilen. Weet als leidinggevende wanneer je hierin dreigt te stappen en doe dan je voordeel met de volgende tips!

 

👉Je kunt niet niet denken: je bent vaak ook nog bezig met andere dingen, waardoor je niet geconcentreerd bent. Luisteren heeft voornamelijk te maken met het hebben van een focus, die alleen op de ander is gericht.

Tip| Houd je focus op de ander!

 

👉Je kunt niet niet horen: er zijn altijd omgevingsgeluiden die ervoor kunnen zorgen dat je uit je concentratie wordt gehaald. Neem bijvoorbeeld een telefoon die gaat. Niet alleen het geluid van de telefoon, maar ook je blik op het scherm om te kijken wie heeft er gebeld, verstoort het luisteren. Je wordt gemakkelijk door van alles en nog wat afgeleid. Ook hier geldt dat een goede concentratie een belangrijke voorwaarde is voor het luisteren.
Tip| Blijf geconcentreerd op de informatie van de ander.

 

👉Je hoort het wel en luistert niet: echt luisteren is een attitude en geen truc. Het vergt een soort 

punt-concentratie: Ik wil alleen met jou bezig zijn met niemand anders. Ook al kom je met je gedachten op andere dingen, bedwing jezelf en concentreer je op de ander.
Tip| Houd contact en blijf geconcentreerd op de andere en de lijn van het verhaal!

 

                                                                                                                                                                                                            foto severin-candrian-RU-Uiz7cWos-unsplash

👉Je luistert niet kom maar je oordeelt: het grootste gevaar van luisteren is dat je denkt het al te weten. Je oordeelt dan te snel, terwijl je eerst had moeten doorvragen of je mond dicht had moeten houden. Oordeelloos luisteren is heel moeilijk om maar wel een kwaliteit die Die je als leidinggevende moet ontwikkelen.

Tip| luister Zonder oordelen!

 

👉Je kunt niet omgaan met stiltes:  kun je als leidinggevende stilte verduren? Dan gun je de ander denktijd. Als leidinggevende moet je kunnen omgaan met het feit dat de andere tijd nodig heeft om na te kunnen denken. Het grootste gevaar is dat je als leidinggevende hebt denk- en ontwikkelingsproces verstoord door er doorheen te praten.
Tip| laat je werknemer uitpraten, maak gebruik van stilte en denk aan HUMmen: hou je mond!

 

👉Je luistert graag naar wat je wilt horen:  als je met jezelf bezig bent, en niet met de ander, luister je niet. Dan ga je vragen stellen die meer te maken hebben met wat jij wilt horen dan met wat de ander zegt.
Tip| Niet oordelen, maar vragen stellen.

 

👉Je luistert graag naar wat je zelf zegt: een valkuil is dat je teveel gaat zenden, omdat je teveel ik gericht bent.
Tip| verdiep je echt In de ander, verdrink niet in jezelf

 

👉Je kunt niet twee dingen tegelijk: dus houd de focus op alleen maar luisteren. En formuleer je vraag pas als de ander klaar is met praten en niet tijdens het gesprek.
Tip|  neem de tijd om te luisteren, en bedenk daarna pas je volgende vraag.

 

                                                                                                                                                                                                            foto  dex-ezekiel-fg8tdcxrkrA-unsplash

Redenen voor een ondernemerscoach?!

 

 • Een stagnerende of tegenvallende omzet
 • Je wilt ondernemen, maar je weet niet hoe te starten.
 • De situatie vraagt om keuzes maken, maar je loopt vast.
 • Je wilt uitbreiden of groeien, maar je weet niet hoe.
 • In je omgeving heb je niemand om mee te klankborden over je ideeën
 • De waan van de dag belemmert je (druk, druk, druk).
 • Je mist focus in je leven
 • Je piekert meer dan normaal
 • De balans werk/ privé is niet okay
 • Je hebt last van stress, vermoeidheid of andere klachten
 • Je vertelt anderen wat je graag wilt, maar je doet het niet 

Wat je van mij kunt verwachten?

 

 • Een ervaren business coach.
 • Het contact is 100% vertrouwelijk en discreet.
 • Formules & modellen waarmee je direct aan de slag kunt.
 • Een spiegel van jouw gedrag en keuzes.
 • Hulp bij het formuleren van jouw doelen.
 • Indien nodig een schop onder je kont.
 • Iemand die goed luistert en doorvraagt.
 • Bekend met zowel privé als zakelijke vraagstukken.
 • Flexibiliteit t.a.v. tijd, locatie en soort contact (evt. bellen/ Teams).
 • Bekend met fysieke klachten en bevorderen gezondheid.
 • Frisse ideeën en tips voor vernieuwing en innovatie.
 • Wanneer nodig een goede wandeling met hond Noa....in beweging blijven als ondernemer!

 

Zin in een ondernemend gesprek mét koffie of thee?!

 

bron:appeltaart voor managers Donatus Thöne