· 

7 eigenschappen voor succes in je leven - S. Covey (samenvatting)

In ‘De zeven vaardigheden voor succes in je leven’, welke overigens gelijk zijn aan de 7 eigenschappen voor effectief Leiderschap, beschrijft Stephen Covey (1989) een model over behalen van succes. Dit model bestaat uit 3 gedeelten, waarin 7 persoonlijke eigenschappen behandeld worden die de afgelopen 200 jaar in de literatuur worden beschreven als factoren voor succes.

Het eerste deel beschrijft het streven naar onafhankelijkheid, deel twee beschrijft het kiezen voor wederzijdse afhankelijkheid en het derde deel het scherp houden van de zaag, ofwel succesvol te blijven.

                                                                                                                                                           foto: the-blowup-UN4PadDppAU-unsplash

7 eigenschappen & succes

Alvorens de zeven eigenschappen te ontwikkelen die in deze drie gedeelten besloten liggen beschrijft Covey de algemene behoefte van het leven naar fundamentele principes, het principiële paradigma, in plaats van een pragmatische levenshouding.

De basis van principiële paradigma kan ook beschreven worden als het ik-paradigma, waarin je er vanuit gaat dat jij het zelf voor het kiezen hebt, zelf dingen doet en het belangrijkste: zelf verantwoordelijk bent voor je eigen succes. Dit boek is geschikt voor een ieder die zich wilt verdiepen in zijn of haar eigen gedrag op het werk of in het privé leven.

 


De eigenschappen voor succes die Covey beschrijft zijn van invloed op je gedrag en zullen daarmee impact hebben verschillende relaties die je met andere mensen hebt.

 

Foto Franklin Covey Benelux

Ons gedrag is afhankelijk van onze keuzes

Eigenschap 1: Proactief handelen wordt beschreven als het maken van je eigen keuzes. Ons gedrag is afhankelijk van onze keuzes, niet van onze omstandigheden. De manier waarop je reageert op elke stimulus die je krijgt bepaald waar je in de nabije toekomst zult zijn. Andersom geredeneerd: “wat ik vandaag ben, daar heb ik gisteren voor gekozen”. 

Cirkel van betrokkenheid

De cirkel van betrokkenheid met daarin de cirkel van invloed kan het verschil tussen reactieve en proactieve personen verduidelijken. Een reactief persoon zal zich focussen op zijn cirkel van betrokkenheid en zich focussen op omstandigheden waar hij/zij zelf niets aan kan doen. 

 

Proactieve mensen richting zich op hun cirkel van invloed. Ze spannen zich in voor zaken waar ze zelf iets aan kunnen veranderen, met als gevolg dat hun cirkel van invloed groeit

Tot slot...

Tot slot kan het verschil tussen een reactief en een proactieve persoonlijkheid gekenmerkt worden door de werkwoorden hebben en zijn. De cirkel van betrokkenheid wordt gekenmerkt door hebben: “Had ik maar wat meer tijd voor mijzelf”, of, “als ik eenmaal mijn diploma heb….”. De cirkel van invloed is gebaseerd op zijn en beschrijft de principiële houding: “misschien kan ik in het vervolg wat geduldiger zijn”.

 

Streven naar onafhankelijkheid

De tweede stap in het streven naar onafhankelijkheid is het definiëren van je eigen doelstellingen (eigenschap 2). Wat voor persoon wil je zijn? Covey beschrijft de oefening om je je eigen begrafenis voor te stellen. Wat wil je dat mensen over je zeggen in hun speech? Ieder mens vervuld meerdere rollen in zijn leven. Zo kun je een vader zijn, maar ben je ook een kind, een vriend of een collega. Het is goed om voor elke rol voor jezelf op te schrijven wat voor persoon je wilt zijn.

 

Dit noemt Covey je persoonlijke missie. De basis van de persoonlijke missie ligt in je persoonlijke manier van handelen, je cirkel van invloed. De meeste mensen handelen vanuit een kern-paradigma. Zoals eerder beschreven word succes op de lange termijn volgens Covey behaald als men zich gedraagt naar een paradigma van principes.

De meeste mensen handelen naar een meer oppervlakkig centrum, een centrum van genot, van geld of een centrum van gezin waarin je beslissingen laat afhangen van het resultaat op één van deze factoren. Wanneer je handelt vanuit het centrum van principes tellen niet zozeer de resultaten met betrekking tot behoefte bevrediging, een financiële beloning of het welzijn van je gezin, maar de mate waarin je leeft naar je eigen overtuigingen. Twee vragen die dit verschil verduidelijken is: Doe je dingen juist? (resultaat) of doe je de juiste dingen (principe)?

 

                                                                                                                                                                foto armand-khoury-Ba6IlmAzl-k-unsplash

Groeien naar onafhankelijkheid

De derde eigenschap die behoord tot het groeien naar onafhankelijkheid wordt beschreven door het credo: belangrijke zaken eerst, ofwel het prioriteiten stellen. Covey beschrijft het kwadrant met op de assen belangrijk – niet belangrijk, en dringend – niet dringend.

Succesvolle mensen werken doorgaans aan activiteiten in kwadrant II: belangrijke en niet urgente zaken. Dit zijn activiteiten als het werken aan relaties, nieuwe mogelijkheden onderzoeken, plannen, sporten, voorbereiding van een vergadering en ontspannen. Bewustwording van wat je doet in je vrije tijd kan een valkuil worden. Zo kan televisie kijken erg ontspannend zijn (belangrijk), maar is drie uur per dag (Nederlands gemiddelde, CBS 2010) of zelfs vijf uur per dag (Amerikaans gemiddelde, CNN 2009) nog wel effectief? De belangrijkste manier om te sturen op kwadrant twee zaken is het maken van een planning, en je daar natuurlijk ook aan te houden.

Wederzijdse afhankelijkheid

Deel twee van het model beschrijft het bereiken van GEKOZEN WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID, op basis van principes vier tot en met zes: het creëren van win-win situaties, eerst begrijpen dan begrepen worden en synergie.

Een belangrijk uitgangspunt voor het creëren van win-win situaties (eigenschap vier), is dat geluk en succes overvloedig zijn. Dit betekent dat niemand hoeft te compenseren voor jou geluk, of dat slechts één iemand een bepaalde hoeveelheid succes kan halen. Er in alle relaties naar streven dat alle partijen winnen levert niet alleen winst op de korte termijn, maar is ook goed voor de relatie; de lange termijn. Bij het onderhandelen richt men zich dan ook op de belangen van de andere partij en niet op oorspronkelijke standpunten.

De vijfde eigenschap beschrijft het leren empathisch luisteren naar anderen. De clou voor effectieve communicatie is volgens Covey dat je de ander eerst probeert te begrijpen alvorens je eigen punt duidelijk te maken. De Grieken beschrijven deze eigenschap in de filosofie als Ethos, Pathos, Logos. Deze woorden beschrijven persoonlijkheid, betrokkenheid en rationaliteit in deze volgorde. De meeste mensen echter, neigen in eerste instantie vanuit hun logica te beredeneren.

De zesde eigenschap, synergie, beschrijft de meerwaarde van het gebruiken van de voorgaande vijf eigenschappen. Het resultaat is meer dan de som der delen. Wanneer meerdere mensen de voorgaande eigenschappen beheersen ontstaat er een zeer effectieve manier van samenwerken gebaseerd op vertrouwen waar beslissingen worden genomen op basis van belangen en principes.


foto toa-heftiba-rdoRdjOk-OY-unsplash

Het scherp houden van de zaag

Het derde deel van het model van Covey beschrijft HET SCHERP HOUDEN VAN DE ZAAG.

Daarin beschrijft hij als zevende eigenschap de vier dimensies van persoonlijke vernieuwing.

Wanneer een kip gouden eieren legt is het belangrijk dat de kip zelf goed verzorgt wordt om te garanderen dat er ook in de toekomst nog gouden eieren gelegd worden. Voor persoonlijk succes is het daarom ook van belang dat je goed voor jezelf zorgt.

De vier dimensies zijn Lichamelijk, zoals voeding, sport en stressbeheersing, Sociaal-emotioneel: zoals empathie, synergie en innerlijke zekerheid, Spiritueel: zoals toewijding, studie en meditatie, en Geestelijk: als lezen, plannen en schrijven.

Blijven groeien in elk van deze dimensies heeft volgens Covey de grootste impact op je persoonlijke groei, en daarmee succes.


alex-block-R-vEolhiyAY-unsplash

Goed, fout?!

Het kiezen van de juiste activiteiten aan de hand van het kwadrant van urgent en belangrijk kan je vooral veel rust geven in je werk, en thuis. Timothy Ferris (2007) beschrijft het journaal kijken en verschillende nieuwssites bijhouden als grootste verspilling van tijd. Er is altijd wel een collega of vriend is die het leuk vind om je te vertellen wat hij of zij gisteren heeft gezien of gelezen. Belangrijk nieuws bereikt je toch wel, alleen iets later.

 

Voor de meeste mensen kan het actief volgen van nieuws geclassificeerd worden als een activiteit in Covey’s cirkel van betrokkenheid omdat de meesten van ons geen persoonlijke invloed hebben op politieke of economische omstandigheden in de wereld. Daarmee wordt het actief volgen van het nieuws een niet belangrijke – niet urgente zaak, kwadrant vier.

 

Overigens zijn Covey (1989) en Ferris (2007) het er over eens dat alle andere televisie ook in kwadrant vier thuis hoort omdat het over het algemeen weinig toevoegt aan je persoonlijke groei of leercurve. En niet leren is volgens Liker en Hoseus (2008) de grootste verspilling in de people value streem, in een mensenleven. Uitzonderingen zijn programma’s die direct te maken hebben met je persoonlijk doelstellingen (eigenschap 2).

 

De tijd die men op het werk besteed aan nieuwssites bezoeken kan veel beter in belangrijke niet urgente zaken van het werk gestoken worden. Wanneer je een paar minuten van ontspanning nodig hebt kun je die minuten besteden door te werken aan je relaties met collega’s (eigenschap 4/5). Het elimineren van de gemiddelde drie uur per dag televisie kijken levert tijd op voor activiteiten met je gezin (relaties) of zelfontplooiing (eigenschap 7) door te lezen, schrijven of bijvoorbeeld muziek maken.

 

week 50 cdd20-MYwtNqVjC7o-unsplash

Ook leuk: deze Engelstalige video over de 7 eigenschappen voor succes in je leven:

Bron covey Mudamasters

BRONNEN:

Covey, S. 1989, De zeven eigenschappen voor succes in je leven, Amsterdam: Business Contact. 

Ferris, T., 2007, The four hour work week, New York: Crown Publishers 

Liker, J., Hoseus, M., Toyota Culture, The Heart and Soul of the Toyota Way, New York: McGraw-Hill.