· 

Het lef om te kiezen!

“Kom naar de rand”, zei hij

 Ze zeiden: “We zijn bang”

 “Kom naar de rand”, zei hij

Ze kwamen. Hij duwde ze… 

en ze vlogen 

Guillaume Apollinaire 

 

Wees niet bang 

We kennen het allemaal… Angst voor het onbekende, bang voor gezichtsverlies, spanning om iets nieuws te proberen. We denken veel na over onze keuzes en stellen deze uit omdat we bang zijn om fouten te maken. Maar wees niet bang! Durf fouten te maken. Durf te falen. We hebben achteraf vaak meer spijt van dingen die we niet hebben gedaan, dan van dingen die we wel geprobeerd hebben. 

 

foto Unsplash: pete-nuij

Ach, had ik maar...

De Australische Bronnie Ware werkte als verpleegkundige in de palliatieve zorg. Ze sprak dagelijks met mensen die aan het eind van hun leven waren en vroeg hen waar ze spijt van hadden. Haar gesprekken bundelde ze in het boek Als ik het leven over mocht doen (The Top Five Regrets of the Dying). De meeste mensen hadden vooral spijt van de dingen die ze niet hadden gedaan. Te weinig tijd en aandacht gehad voor vrienden en familie, gevoelens niet geuit, onvoldoende naar zichzelf geluisterd, te weinig aan hun eigen geluk gedacht. Hun belangrijkste levensles? Volg je hart! Ruil je baan in, stap uit die onprettige relatie, reis de wereld rond… Mensen beseffen vaak te laat dat ze eigenlijk andere keuzes hadden moeten maken en krijgen spijt als het al te laat is. 

 

Natuurlijk kun je altijd spijt van een actie krijgen, maar dit leidt zelden tot spijt op de lange termijn. Psycholoog en geluksonderzoeker Ab Dijksterhuis beschrijft in zijn boek Op naar geluk dat we juist van inactie (geen actie) spijt krijgen op langere termijn. We zijn bang om ‘gestraft te worden met spijt’ en zijn daarom voorzichtig bij het maken van keuzes. Ten onrechte! Juist bij echt grote en belangrijke keuzes hebben we spijt als we de stap niet hebben durven zetten. Dus wees niet bang en ga ervoor. Neem die stap! 

 

Johan walter bantz

Gouden kooi

Om aantrekkelijk te blijven voor de werkgevers op de huidige arbeidsmarkt, wordt meer dan ooit gevraagd flexibel te zijn en te blijven. Het kan dan ook nuttig zijn om eens in de paar jaar van baan te wisselen. Dat dwingt je periodiek na te denken over je vervolgstap en jouw toekomst niet enkel af te laten hangen van je werkgever. Het kan overigens ook een uitstekende optie zijn om binnen je huidige bedrijf te wisselen van functie, mits deze stap echt bijdraagt aan jouw ontwikkeling. 

 

Je hoort weleens mensen die al lang bij dezelfde werkgever in dienst zijn zeggen: “Als ik nu wegga ben ik een dief van mijn eigen portemonnee. Ik laat me liever ontslaan, dan krijg ik tenminste nog een aardige ontslagvergoeding mee.”

 

Door deze gedachte zijn er veel medewerkers die niet meer bewegen. Ze blijven zitten waar ze zitten, ook al gaat het ten koste van hun werkgeluk. Sommigen krijgen zelfs zo goed betaald dat ze als het ware gevangen zitten in hun eigen ‘gouden kooi’. 

Uit onderzoek blijkt dat diegenen die zelf de regie nemen over hun loopbaan (dus zelf aan het roer gaan staan) gelukkiger zijn met hun werk, hun vervolgstappen en zelfs hun salariëring. In tegenstelling tot mensen die wachten tot er een keuze voor ze gemaakt wordt. De eerste groep is deze situatie voor.

 

Bovendien is solliciteren vanuit een ontslagsituatie vaak lastiger. Zelfs als medewerkers een ontslag zien aankomen, kan dit een groot effect hebben op hun zelfvertrouwen. Emoties als verdriet, boosheid en achterdocht voeren de boventoon. Het ontslag moet dan eerst verwerkt worden om weer positief de arbeidsmarkt te kunnen betreden. 

 

Dus twijfel je over je huidige werk, of ben je uitgekeken op je werkgever? Kies voor jezelf en wissel van baan! 

 

Keuzes maken doet pijn 

Keuzes maken kan erg lastig zijn. Er zijn soms (goede) alternatieven en we weten van tevoren niet waar we goed aan doen. We twijfelen over wat de beste optie is, zeker als beide opties evenveel voor- en nadelen hebben. Je kunt net zo goed een muntje opgooien en het lot laten beslissen… 

 

 foto Unsplash: clay-banks

Durf te kiezen!

Maar als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, ga je jezelf hiernaar gedragen. Je vereenzelvigt jezelf met de keuze die je hebt gemaakt en past je leven hierop aan. Het mooie aan het menselijk aanpassingsvermogen is dat je zelf de ‘auteur van je eigen leven’ bent. Je keuzes beïnvloeden wie je bent en wordt, maar vergeet niet dat je altijd een nieuwe of andere keuze kunt maken.

 

Durf je toch niet of ben je bang voor de consequenties van je keuzes? Bewust niet kiezen is ook een keuze. Verval dan niet in slachtofferschap, maar accepteer deze keuze voor dit moment. Blijf kansen voor veranderingen aangrijpen, ook al krijg je niet alles direct voor elkaar. Op langere termijn lukt het je misschien wel.

Job crafting

Soms weten we nog niet precies wie we willen zijn of worden. Vraag jezelf dan simpelweg af waar jij enthousiast van wordt. Zoek werk en een werkomgeving op die jou energie geven, op een positieve wijze prikkelen en waar echt je belangstelling ligt. Het is op lange termijn niet vol te houden werk te doen dat niet bij je past. 

 

Misschien heb je weleens gehoord van job crafting. Met job crafting verander je jouw eigen functie aan de hand van jouw eigen kwaliteiten, talenten, waarden en passie. Je reorganiseert je functie tot een baan die beter bij je past. Het is soms lastig je functie volledig aan te passen, maar er zijn vast taken die jij je kunt toe-eigenen. Taken waar je gelukkig van wordt en die je op termijn misschien nog meer kunt oppakken

 

Je staat zelf aan het roer 

Voor het maken van keuzes is durf en moed nodig. Het levert je zelfvertrouwen, trots en groei op. Je neemt verantwoordelijkheid voor je keuze en de consequenties hiervan en ervaart hierdoor een gevoel van vrijheid. Doordat je zelf je keuzes maakt, ervaar je je leven als meer zinvol. Je staat zelf aan het roer en je kiest je eigen, unieke pad. Maak die keuze en zet een volgende stap, ook al weet je niet precies wat deze beslissing je gaat brengen. 

 

foto Uns[plash: KA;EI PEEK

Aristoteles zei het al: “Happiness depends on ourselves”.

 

Volg je hart en durf te kiezen

bron: you tube human dimensions/ CMI