· 

Sneller ruzie met de baas!

Daar werd ik in week 37 mee wakker, een krantenkop die via andere media mijn speakers uit knalt. 

 

 

Het knettert op de werkvloer en niet alleen vanwege de coronadiscussie. Ook een enorme krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een snel oplopend aantal arbeidsconflicten, “Veel werknemers checken ook niet precies meer wat hun rechten zijn, maar gaan meteen het conflict met hun baas aan.” 

 

 

Zo begon het vijf maanden geleden:

 

Ja, we hebben een heel goed team. We zijn altijd positief, zetten samen de schouders eronder en bereiken goede resultaten. En we zijn steeds vernieuwend bezig. Maar ik snap er niks van! De energie en kracht zijn eruit. We hebben minder plezier en zijn minder bereid tot extra acties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto Unsplash: Simon Berger

Zo ging het de afgelopen vijf maanden:

In ons team ging het jaren goed totdat zich tegenstellingen en daarmee spanningen manifesteerde. Dit kenden wij niet. De meesten schrokken. ‘Ik vind het niet meer veilig’,  ík heb er geen vertrouwen meer in’ was wat velen dachten en soms uitspraken. We hadden niet geleerd hiermee om te gaan. Onze gezamenlijke ambitie en kracht sloegen in een mum van tijd om in een heel andere gevoel. Angst en jezelf beschermen werden opeens drijfveren voor het eigen handelen. We gingen oordelen in plaats van begrijpen, afstand nemen in plaats van verbinden, en wantrouwen in plaats van vertrouwen.

Aan de bak met het team

Gelukkig kwam een van de teamleden op het idee om er iemand bij te halen die ervaring had met het begeleiden van teams. Zij kreeg de opdracht om onze leidinggevende te helpen ons zo te coachen dat we weer in onze kracht kwamen.

 

Zij liet ons al snel zien dat we nooit echt geleerd hadden om met tegenstellingen en conflicten om te gaan. We hadden altijd energie gestoken in het vermijden ervan en waren daatr inmiddels ook zeer creatief in. Onderhuids echter, ofwel in de onderstroom, speelden er regelmatig zaken die niet werden benoemd of uitgesproken. Die gingen een eigen leven leiden, maar zolang we deze onder de mat konden houden en hard werken aan goede resultaten, werd de impact daarvan niet helder.

 

Maar nu ging de onderstroom de bovenstroom dicteren en bleken wij niet in staat om creatief in te spelen op de tegenstellingen en spanningen. Na vier bijeenkomsten om de drie weken hebben we al geleerd om meer accepterend, krachtiger en creatiever met tegenstellingen om te gaan en er via kleine stappen acties aan te verbinden. We waren al effectief, maar nu zijn we steviger en succesvoller als team. We hebben leren omgaan met spanning en tegenstelling.

 

We hebben geleerd hoe we ons daarbij effectief kunnen verhouden naar elkaar. We voelen ons als team nu veel steviger en autonomer, omdat we ook bij hobbels open communiceren en goed blijven presteren. En ja, soms knalt het weer even, maar daar komen we vrij snel uit.

 

foto Unsplash: Randy Fath


Uitgangspunten die ons hebben geholpen om de tegenstellingen te hanteren:

 • We accepteren dat het met vallen en opstaan gaat. Het vertrouwen dat dit ons wat oplevert, is dé succesfactor.
 • We gaan dit aan, we kunnen dit aan en we worden hier krachtiger van.
 • We accepteren tegenstellingen en spanningen. Dit opent de poort om daar creatief mee om te gaan.
 • We zijn ervan overtuigd dat een krachtig team spanningen niet uit de weg gaat maar er juist mee leert om te gaan.
 • Er is geen goed of fout. Er zijn intense ervaringen. Dat is ons leermateriaal.
 • We laten ons leiden door gezamenlijke ambitie
 • (wat en hoe). Niet door verdriet, angst of kwaadheid, hoewel we deze gevoelens wel serieus nemen.
 • We maken gebruik van elkaar kwaliteiten  om uit de tegenstelling of impasse te komen.
 • We praten in (collectieve) wensen, niet in verwijten.
 • We willen begrijpen in plaats van oordelen.
 • We praten in de ik-vorm, voor onszelf, in plaats van in de derde persoon of in abstracties

 

 

 

 

 

hello-i-m-nik-o*Bron Telegraaf 13-9-21

Hoe coach ik mijn team, joost crabon