· 

Heerlijk, even niet samenwerken!

Wat zit ik hier te doen?

Samenwerken is niet altijd makkelijk. Je zal er maar inzitten, een team of die projectgroep waar je niet graag naar toe gaat. Teams die je meer energie kosten dan je er energie van krijgt. Waarbij je je terecht afvraagt: Wat doe ik hier? Wat levert dit op? Is dit mijn tijd en energie waard? Hoeveel wil ik hierin investeren?

 

Helaas werken we vaak meer samen dan goed is. De prachtige synergieformule 1 + 1= 3(of meer) gaat niet altijd op. Enne, als je samenwoont met een IT-hoofd kan er bij voorgaande zin weer een ‘écht niet/ klopt niet’ gesprek ontstaan😉 Soms werkt een samenwerking niet, klikt het niet of levert het weinig tot niks op.

 

 

 

foto Unsplash: matthew-essman

Weinig samenwerken is soms heel verstandig

Samenwerken kost tijd & energie. Als daar op de lange termijn weinig voor terugkomt, kun je die energie beter ergens anders insteken. Soms is het heel verstandig om de samenwerking te beperken. Er zijn nu eenmaal klussen die je beter alleen kunt doen, omdat dat meer oplevert en minder extra inspanningen kost dan teamsamenwerking.

Leve het hybride werken! Welkom in het nieuwe, nieuwe normaal!

 

De meerwaarde die samenwerking oplevert voor het realiseren van de gezamenlijke doelen, bepaalt dus de mate van samenwerking.

 

Breng daarom met je team in kaart voor welke taken en opdrachten samenwerken een meerwaarde heeft. Verhelder samen wat dat oplevert en wat dat concreet betekent in taken, acties en tijdsinvestering van de verschillende teamleden. Dan wordt direct helder waarom niet overal zoveel hoeft te worden samengewerkt. Allerlei tijdrovende en energie slurpende overleggen omdat je nu eenmaal een team bent, zijn dan verleden tijd.

 

Moeten, begrijpen, willen

Moeten samenwerken inspireert mensen zelden om er samen wat van te maken. Als ze het begrijpen gaat het misschien al beter.

Maar pas als ze het willen, kan er daadwerkelijk een synergetische kracht ontstaan. Soms is ‘moeten’ voor het resultaat noodzakelijk. Dan is het zinvol om de mate van samenwerking vast te stellen en te kijken hoe vanuit het begrijpen van die noodzaak het willen aangeboord kan worden. Doe je dat niet, dan blijf je oplopen tegen directe of indirecte weerstand tegen de extra energie die het samenwerken kost.

foto Unsplash: jolan-wathelet

 


Niet vrijblijvend!

Het is dan belangrijk en noodzakelijk dat het disfunctioneren team(lid) investeert in de bereidheid en bekwaamheid om samen te werken,. Maar leg niet alleen de schuld bij het teamlid zelf. Jij en de overige teamleden zijn medeverantwoordelijk voor het in stand houden van het disfunctioneren. In die zin disfunctioneerden jullie dan allemaal op dit gebied. ‘Niet vrijblijvend’ geldt dus niet alleen voor het disfunctioneerde teamlid maar voor iedereen die erbij betrokken is. Het is aan iedereen dit patroon te doorbreken, onder andere door het benoemen en ook je eigen aandeel te bespreken.

Onderzoek daarom samen wat er nodig is om die bereidheid en bekwaamheid bij het team(lid) te ontwikkelen. Wat moet iemand zelf doen en wat moeten anderen doen om de samenwerking te versterken (houding, vaardigheden, overtuigingen)?  Welke omgevingsfactoren bevorderen een goede samenwerking of zijn zelfs noodzakelijk (tijd, plaats, geld, systemen en structuren) Bespreek ook wat de consequenties zijn als het vereiste niveau van samenwerking niet binnen een bepaalde periode behaalt wordt.

 

Als het even tegenzit

Je hebt teams die goed samenwerken en enthousiast met elkaar werken en leren, tot ze met tegenstellingen en tegenslagen te maken krijgen. Opeens wordt het samenwerken minder vanzelfsprekend en gaan ze voorzichtiger en meer gedoseerd te werk.

 

Dat heeft te maken met andere belangen, gevoelend en verlangens die in tijden dat het tegenzit naar voren komen. Afstand nemen, de dialoog aangaan en focussen op de hogere collectie ambitie is dan noodzakelijk om het vertrouwen in de samenwerking te herstellen.

 

Samenwerken heeft een inhoudelijke en relationele component. Als op beide niveaus ambitie & kracht worden vrijgemaakt, zal dat veel opleveren.

 

 

 

 

 

 

 

foto Memecenter

Doe het zelf

  • Stel samen vast wat de samenwerking in het team kan opleveren voor de beoogde resultaten, wensen van de klant of voor de neveneffecten als productontwikkeling, promotie, klantbinding en professionalisering.

  • Stel vast wat de samenwerking op zou moeten leveren. Bespreek ook hoe die samenwerking moet verlopen om ervoor te zorgen dat het team de meerwaarde ervan ervaart en er voldoening aan ontleent.

  • Onderzoek wat eraan kan bijdragen dat de teamleden bekwaam en bereid zijn om in de met jou overeengekomen taakgebieden effectief samen te werken.

  • Stel met elkaar vast op welke gebieden en in welke mate het team beperkt samenwerkt omdat het anders meer kost dan het oplevert.

 

Kortom, het getrut uit de hut!!

Hoe wij u helpen deze doelen te bereiken?


Wij coachen organisaties om zich te ontwikkelen tot wendbare, doelgerichte samenwerkingsverbanden.

Daartoe ondersteunen en adviseren we bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Onze focus is een gezamenlijke blik op zowel waarde creatie als op menselijke interactie en de samenhang daartussen.

Onze team coaching richt zich op het teams helpen optimaal bij te dragen aan de klantwaarde waar de organisatie voor (be)staat.

Wij bieden een palet aan trainingen en opleidingen met een voorkeur voor maatwerk. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar versterking van samenwerkingscompetentie of leiderschap? Zou u uw organisatie willen leren om Agile, Scrum of Lean toe te passen? 

Wij bespreken graag de mogelijkheden.Dare! brengt graag mens én organisatie in beweging!

bron: Joost Crasborn, hoe coach ik mijn team