· 

Hoe ga ik om met mijn lastige collega?

Heb je even, Wouter is er wat wat klaar mee, dat interne getrut onderling. 'Ga eens aan het werk en maak het elkaar niet zo lastig.'
Hij is nu 3 maanden in zijn positie als leidinggevende van een team IT professionals.

Heerlijke mensen met oog voor details en een hoog IQ maar soms mogen ze de handschoenen der voorzichtigheid wel uittrekken.

 

“Ik wil dat mijn team elkaar beter leert kennen en waarderen op elkaars talenten.” 

 

Dat kan Wouter maar volgens mij begint het met het vergroten van de veiligheid in je team.  Dus het begint bij jou.

De 5  vijf aspecten van vertrouwen:

• Geen verborgen agenda

• Betrouwbaarheid

• Commitment

• Competentie

• Vertrouwen op het proces

foto Unsplash: simon-berger

Hoe je als leidinggevende de veiligheid in je team kunt vergroten

 

Als je een supertanker wilt laten functioneren als een stel 

speedboten kom je er niet met de boot in stukjes hakken;
Elk bootje 
zal toegerust moeten zijn om zelfstandig koers te houden.

 

Algemene tips

1. Geef als leider het goede voorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat volgers het gedrag van hun leiders kopiëren, dus daar heb je alvast een mooie manier mee in handen om betrouwbaarheid te creëren.

2. Maak het thema veiligheid eens bespreekbaar. Veiligheid ontstaat als je elkaar kunt vertrouwen. Begin met wat uitleg te geven over de elementen van vertrouwen zoals je verderop in dit blog kun lezen. Daarna geef je jouw eigen mening over hoe jij de veiligheid ervaart in het team. Vervolgens nodig je de teamleden uit om met elkaar en met jou in gesprek te gaan. Kijk of je tot slot samen intentie- of werkafspraken kunt maken om het vertrouwen te vergroten. Evalueer regelmatig (bijvoorbeeld elke drie maanden) hoe het gaat.

 

Tips met betrekking tot de 5 elementen van vertrouwen

Geen verborgen agenda

Wat je zegt stemt overeen met wat je denkt.

Maak je boodschappen kloppend en check regelmatig bij jezelf of dat wat je denkt en dat wat je verkondigt overeenstemt. Dat is niet altijd evident. Enkele voorbeelden:

• Vertel wat je wèl weet. Een voorbeeld: er zijn bezuinigingen op komst en dat wordt over een poos centraal gecommuniceerd. Jij bent al op de hoogte, maar kunt hier nog niets over zeggen. Als jouw team daar vragen over heeft, zorg dan dat je weet wanneer de directie er iets over zal communiceren en vertel wat je wel al kunt vertellen.

• Eerlijk zijn. Je bent het niet eens met een besluit van hogerhand. Vertel dat je daar zelf ook moeite mee hebt en geef je team een inkijkje in wat er speelt in de hoofden van de directie of de ketenpartner die dit besluit heeft genomen. Daarvoor moet je natuurlijk zelf eerst begrijpen hoe en waarom men tot dit besluit is gekomen. Wees helder en genuanceerd. Als je teamleden zien dat openheid kan en mag zullen zij jouw voorbeeld volgen.

• Dubbele boodschappen. Kijk ook of je teamleden zeggen wat ze denken. Heb je het gevoel dat ze iets anders denken dan ze verkondigen? Zie je ze dubbele boodschappen geven? Check of het klopt wat je denkt te zien. Vraag op een uitnodigende manier door naar wat ze werkelijk bedoelen.

Betrouwbaarheid

 

Foto Unsplash: robert-collins


Betrouwbaarheid

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

• Nakomen wat je belooft. Dit lukt niet altijd. De realiteit is weerbarstig en soms vergis je je. Biedt in dat geval je excuses aan. Fouten maken is geen probleem maar het moet niet elke week gebeuren, dan loopt het vertrouwen deuken op.

• Nakomen wat de organisatie belooft. Soms heeft jouw manager of de directie iets beloofd dat hij of zij niet kan waarmaken. Er blijkt een kink in de kabel te zijn. Een apparaat wordt niet aangeschaft op de afgesproken datum of systeemverbeteringen zijn niet op tijd gerealiseerd. Communiceer daar eerlijk over naar je team. Mensen hebben doorgaans begrip voor onverwachte tegenvallers. Geef indien terecht feedback aan de partij die zich niet aan de afspraak houdt, zodat je laat merken dat dit niet zonder consequenties is voor jou en je team.

• Terugkoppeling: in de waan van de dag wordt dat nog wel eens vergeten. Het is van cruciaal belang. Het team kan zien wat er met hun inspanningen om input te geven gebeurt en wat de resultaten zijn van gemaakte afspraken.

 

 

Het mooie van problemen oplossen,

Is dat je steeds mooiere problemen krijgt

 

 

Blijf teamwork organiseren vanuit focus, flow én dynamiek!

Zodat teamleden vanuit eigenaarschap op de eigen werk- en interactieprocessen, kunnen werken aan meer flow en focus en tegelijkertijd kunnen omgaan met diverse soorten van dynamiek in de klantvraag of het werkaanbod.

Beweging krijg je door in beweging te komen

Als het een paar drukke Italiaantjes lukt zonder computer, mobiel en al die andere communicatie middelen van  nu, dan kan het vandaag ook.

Samenwerken loont!

Bron;

you tube 

Awesome teamwork

Elisabeth Hoffs