· 

Durf te klooien en raak te schieten

Misschien vertelden de stiltes in het gesprek met Harold nog wel meer dan de woorden die hij wél zei. Hij vertelde breeduit over zijn werk als directeur van een zorginstelling, de huidige regelgeving en de werksfeer. Over dat laatste vertelde hij, dat hij binnen zijn team de energie en flexibiliteit miste die er voorheen wél altijd was. De lange stiltes in het gesprek vertelden vooral dat hij al enige tijd zoekend was, naar hoe hij hier weer verandering in kon krijgen. Zijn vraag was kort ‘Kun jij er als teamcoach voor zorgen, dat het weer wordt als voorheen?’

Foto Unsplash: Scott Sanker

Waarom teamcoaching?

Teamcoaching is het smeermiddel (de verbinding/ lijm) van een personele organisatie. Het brengt bedrijven en instellingen verder als het gaat over conflicten, onderlinge communicatie, besluitvorming, productiviteit, het nemen van verantwoordelijkheden en samenwerken.

 

Want samenwerken loont...

 

De cijfers liegen er niet om!

 

Werknemers kampen door langdurige coronacrisis met steeds meer (psychische problemen. Uit CNC-onderzoek onder ruim 1500 leden blijkt dat:

 

  • 29% van de werkenden meer werkstress ervaart dan voor de corona-uitbraak
  • 39 % doet zijn/ haar werk met minder plezier.
  • 21% zegt dat de sfeer op het werk grimmiger wordt
  • 10% hangt aan tegen een burn-out aan
  • 1 op de 3 signaleert meer verzuim
  • Mensen werken minder goed samen.
  • Zijn minder betrokken bij organisatie
  • Stress loopt op, de eenzaamheid valt ons toe
  • Meer verzuim en een verloop onder de 'goede' mensen

(bron: PWC, 2020)

 

“None of us is as smart as all of us.”
– Ken Blanch


Durf te klooien en raak te schieten

Na het afnemen van de teamscan en de intakegesprekken met de 9 collega’s van het team in deze zorginstelling, waarvan de meesten er al langer dan 10 jaar werkten, kwamen de steeds hogere werkdruk en oplopende irritaties naar voren. Er waren geen rustigere periodes meer en beslissingen werden meegedeeld zonder enige toelichting. En op kritische vragen stellen, werd geen prijs gesteld.

 

Aan het begin van de teamcoaching gaf ik aan het team terug, wat ik in grote lijnen had gehoord tijdens de intakegesprekken. De overeenkomsten en ook tegen welke onderwerpen binnen het team verschillend werd aangekeken. Ik gaf aan wat naar mijn idee de rode draad was en wat de onderwerpen waren waarover gesproken moest worden en vroeg hen hierop te reageren.

 

De team coaching startte vervolgens stroef. Iedere keer als er een kritisch punt op tafel kwam, werd dit door een van de teamleden ontkracht, door bijvoorbeeld te zeggen; ‘Het valt eigenlijk wel mee. Er gaat ook heel veel wél goed’. Zo open als iedereen in de 1 op 1-gesprekken was geweest, zo gesloten was iedereen opeens tijdens de teamcoaching. 

 

Het grote verstoppertje spelen was onverwacht gestart

 

foto Unsplash: Josh Calbrese

Het onzichtbare, zichtbaar maken

Dit veranderde, toen ik na een uur de vraag voorlegde ‘Wat mag er in dit team niet gezegd worden?’ Even onderduiken in de systeem dynamiek van dit team.....

Het bleef lang stil. Tot één van de medewerkers zei ‘dat je het ergens niet mee eens bent’. Toen ik haar vroeg dit toe te lichten, vertelde ze dat ze snapte dat er soms zaken waren die moesten gebeuren. Dat ze vooral het waaróm erachter wilde weten. 

 

Omdat het heel frustrerend was als je een ontevreden klant niet uit kon leggen waaróm iets veranderd was. Ook voelde het soms alsof haar 12 jaar ervaring er niet toe deed. Hierna durfden meer teamleden zich te uiten. Er werden irritaties uitgesproken over en weer én er werd duidelijk waaróm bepaalde zaken voor de teamleden zo belangrijk waren. Ook de directeur gaf aan wat hij in het team miste. Stap voor stap werden niet alleen de irritaties gedeeld, maar gaf ieder ook aan waar hij of zij in het vervolg behoefte aan had. Zo konden ze toewerken naar een samenwerking die niet was zoals voorheen, maar naar een nieuwe manier van samenwerken.

 

Bad leaders care about who’s right.

Good leaders care about what’s right

Simon Sinek

Vaak gaat het goed, soms niet

Ervaren dat je de samenwerking anders wilt, is een eerste stap. Vervolgens kun je samen (met of zonder teamcoach) gaan onderzoeken wat maakt dat de samenwerking niet goed loopt. Om zo ervoor te zorgen dat niet steeds meer zaken ‘onder water’ verdwijnen. Dat vraagt om een open gesprek. Zodat belangrijke zaken niet onuitgesproken blijven en er weer ruimte komt. Om daaropvolgend met elkaar als team te bespreken hoe je het anders zou willen. Lukt dat niet zelfstandig binnen het team, dan kan een teamcoach daar doelgerichte ondersteuning bij bieden.

 

Als team heb je elkaar nodig. Om elkaar aan te vullen met specifieke kennis. Om creatiever en groter te denken, bij het zoeken naar oplossingen in richtingen waar jijzelf niet zo snel aan zou denken. Om elkaar te ondersteunen in onzekere, stressvolle periodes. En niet onbelangrijk; een goed functionerend team is ook nog eens heel prettig om in te werken! Het geeft ook energie, brengt je op nieuwe ideeën en verlegt grenzen!

 

Deel deze ideeën, maak samen verhalen en zorg voor (ver)binding binnen je team en je organisatie. Soms kan je gewoon weer even op zoek gaan naar de ‘stoffige’ visie van je organisatie. Als we nou eens gaan doen wat we buiten aan de klanten vertellen.

 

Wij geloven dat we altijd het beste uit onszelf moeten halen. Onszelf steeds opnieuw moeten uitdagen. En zo de hoogste – en meest interessante, boeiende en succesvolle - bijdrage kunnen blijven leveren.

 

Dat betekent in beweging blijven, lef tonen, effectief zijn en soms nieuw gedrag vertonen.

 

 

”Great things in business are never done by one person.

They’re done by a team of people.”

– Steve Jobs

 

En dan ga je genieten van Els in je team!