· 

Als een vogelverschrikker in het doolhof

Heb jij dat ook? 

Dat je op je werk eens

rondkijkt en dan denkt…

Nu nog een clown erbij 

En het circus is compleet

 

Hoe ga je daar dan mee om als leidinggevende en als je dan toch kritisch kijkt naar het circus in je team. Hoe gaat het met je eigen doelen, je leiderschap? Gerard kijkt me wat dolend aan, tuurlijk hij weet ook dat het een #kak jaar was, dat hele 2020, snel doorspoelen en klaar.

 

Hoe hou je jezelf scherp als leidinggevende, het kan al met een paar vragen per dag.

Unsplash: Joran Quinten

Welk pad in het doolhof leidt naar het doel?

Dat het kiezen van het juiste pad best moeilijk is laten de Amerikaanse onderzoekers Minsky en Papert zien met deze test. Kijk naar de afbeelding en probeer puur door te kijken, dus zonder je vingers te gebruiken, te bepalen welk pad naar het doel leidt.

Kijk naar de afbeelding en probeer puur door te kijken, dus zonder je vingers te gebruiken, te bepalen welk pad naar het doel leidt. Je zult zien dat je echt even de tijd moet nemen om het doolhof te doorlopen, simpelweg omdat je niet alles in één oogopslag kunt waarnemen. De figuur is een metafoor voor ons leven: we weten niet altijd van tevoren hoe we ons doel moeten bereiken omdat we gewoonweg niet alles kunnen overzien en weten. Hoe meer tijd je echter besteedt aan informatievergaring, hoe beter het lukt om keuzes te maken die leiden tot het doel.

Als je een doel voor ogen hebt, ga je er vaak vanuit dat je het ook kunt bereiken!

Groeien in leiderschap is verandering van je gedrag als leidinggevende. Nou is veranderen best simpel…..maar niet eenvoudig.  Je kent ze wel, de 4 letters: KISS, keep it simple stupid.  En toch, als het vanzelf ging, deed je nu al wel wat je eigenlijk zou moeten doen. 


Leiderschap en het veranderen, is simpel maar niet eenvoudig

 

Ome Marshall Goldsmith roeptoetert altijd zijn 3 kenmerken rondom goed leiderschap:

Moed, bescheidenheid en discipline zijn drie must-have kenmerken voor goed leiderschap. Maar dat niet alleen. Uit onderzoek van Dr Marshall Goldsmith blijkt ook dat leidinggevenden met een hoge bereidheid tot het tonen van moed, bescheidenheid en discipline, de grootste groei in leiderschap laten zien.

 

De heilige graal is daarbij “hoge bereidheid tot het tonen van….” Dus niet de vraag of je moedig, bescheiden en gedisciplineerd bént, maar of je bereid bent om dat expliciete gedrag ook consequent te laten zien in je rol als leidinggevende.

Om het te kunnen laten zien, moet je voor jezelf expliciet gedrag hebben omschreven dat voor jou staat voor moed, bescheidenheid en discipline. Hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld uit?

 

“Anybody can change, but they have to want to change.” – Marshall Goldsmith

 

 

Unsplash: Josh Calabrese

Moed

Moed hebben gaat over jezelf. Moed hebben betekent niet dat je elke dag uit een vliegtuig springt.  Moed betekent juist dat je de nodige dingen doet ondanks het feit dat je het heel spannend vindt.

Hoe toon je in deze context moed? Bijvoorbeeld door:

•Feedback te vragen over je functioneren

•Durf te constateren dat niemand wijzer wordt van touwtrekken over feiten. Wil je geluk of wil je gelijk

•Strategieën te bedenken om aan je tekortkomingen te werken

•Nieuwe dingen of suggesties uit te proberen

•Kwetsbaarheid tonen naar jezelf en naar de ander

•Met mensen te delen wat je aan het leren bent

•De bereidheid en het vermogen risico’s te nemen, successen te delen en fouten te erkennen

 

Duidelijk maken hoe moed tonen er voor jou persoonlijk uitziet, is al moedig, en het helpt je bij het tonen ervan. Anderen durven vragen om je te herinneren aan dat gedrag, of je aan te spreken bij het niet tonen ervan…….dat is nog moediger! 

Het vergroot je kans op succesvolle verandering en groei ook nog eens enorm.

Het helpt daarbij om alert te zijn op valkuilen als alleen feedback vragen aan mensen die het altijd met je eens zijn, geen tijd of prioriteit maken voor je eigen ontwikkeling of je eigen tekortkomingen goedpraten.

 

“Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.” (James Baldwin)


Bescheidenheid

Terwijl moed over jou gaat, gaat bescheidenheid juist niet over jou. Bescheidenheid gaat over de erkenning dat juist anderen het soms beter weten dan jij. Het gaat over het accepteren dat je nog kunt groeien als leidinggevende en dat de hulp van anderen daar een grote bijdrage aan kan leveren.

Hoe toon je in deze context bescheidenheid? Bijvoorbeeld door:

•Te erkennen dat je niet perfect bent

•Te erkennen dat verandering nodig is om te groeien

•Naar feedback te luisteren, ook van mensen die niet beter in jouw vak zijn dan jijzelf.

•Het toegeven van je eigen fouten of falen

•Hulp accepteren van anderen of van een structuur om je verandering te ondersteunen.

 

Gebrek aan bescheidenheid toon je bijvoorbeeld door te denken dat jij beter bent dan anderen en het wel zonder structuur of discipline redt, feedback afdoen als andermans probleem, je ego altijd het woord laten voeren, focussen op de fouten van anderen of als leidinggevende geen hulp accepteren.

 

“When we presume that we are better than people who need structure and guidance, we lack one of the most crucial ingredients for change: humility.”


Discipline

Marshall Goldsmith en Howard Morgan hebben onderzoek gedaan naar de impact van leiderschapsontwikkelingsprogramma’s, zoals beoordeeld door de medewerkers van de deelnemers.

 

Ze ontdekten dat leidinggevenden die geen structurele follow-up doen, geen vooruitgang boeken. Hun deelname aan zo’n leiderschapsprogramma is dan vrijwel waardeloos.

 

Tegelijkertijd blijkt dat leidinggevenden die direct consequent in de praktijk gaan toepassen wat ze hebben geleerd, het geleerde ook bespreken met collega’s, en regelmatige voortgangscontroles doen, steeds effectievere leiders worden.

 

Daar heb je discipline voor nodig. Hoe toon je dat in deze context?

 

Bijvoorbeeld door:

• Direct toe te passen wat je leert of wat je je voorneemt.

• Met anderen bespreken wat je hebt geleerd of je voor hebt genomen.

• Meetbaar bijhouden van je voornemens

• Tijd en energie te reserveren voor je voornemens en je daar ook aan te houden

• Consequent vasthouden aan nieuw gedrag, totdat het een gewoonte is geworden.

• Een structuur bouwen, die het je gemakkelijk maakt om vol te houden.

Gebrek aan discipline toon je door altijd iets anders belangrijker laten zijn, excuses en smoezen verzinnen, de omstandigheden de schuld geven, al na een dag, week of maand opgeven omdat het nog niet vanzelf gaat of ja zeggen, nee doen.

 

“Great leaders encourage leadership development by openly developing themselves.”

 

 

Unsplash: Thao le Hoang


Op weg naar effectiever leiderschap

Op welk gebied je ook wilt groeien als leidinggevende, de kans dat je dat daadwerkelijk gaat doen, wordt groter als je je houdt aan je eigen bereidheid om moed, bescheidenheid en discipline te tonen.

Het geeft niet dat het af en toe niet lukt. Jezelf hier hard om veroordelen, voegt geen waarde toe. Het gaat er om of je je best wilt doen, en je best hebt gedaan, ongeacht het resultaat.

 

Wat is het eerste dat je kunt doen om jezelf te veranderen?

‘Twee dingen. Vraag de mensen om je heen hoe je je kunt verbeteren als collega, echtgenoot, ouder, of wat het ook is dat je wilt aanpakken. Kies de suggesties die je belangrijk vindt, en blijf regelmatig de mening van je omgeving vragen. Maak daarnaast een lijst met verbeterpunten. Noteer ze als actieve vragen, en geef elke dag antwoord. Maak een rapportje aan het eind van de week. Als je, zoals ik, niet mans genoeg bent om jezelf zo bij te sturen, vraag dan iemand anders om je de vragen te stellen.’

Wat zijn ‘actieve vragen’?

‘Vragen die uitgaan van wat je zelf kunt doen. Niet: “Hoe positief ben je met anderen omgegaan?”, maar: “Heb je je best gedaan om positief met anderen om te gaan?” Bij de eerste vraag kun je de omstandigheden nog de schuld geven. Belangrijker is of je ergens je best voor hebt gedaan, of niet. 

 

Waarom heb je iemand nodig om jezelf vragen te stellen?

‘Omdat het makkelijker is jezelf voor de gek te houden dan om tegen iemand te liegen. Als ik voor mezelf spreek: ik heb het echt nodig. Mijn zelfdiscipline is niet sterk genoeg. Ik doe sinds een paar weken, iemand belt me elke dag op en stelt tientallen vragen. Ik moet wel zeggen dat ik niemand anders ken die het zo doet.’


5 Vragen die irritant zijn voor jezelf!

‘Vragen die uitgaan van wat je zelf kunt doen. Niet: “Hoe positief ben je met anderen omgegaan?”, maar: “Heb je je best gedaan om positief met anderen om te gaan?” Bij de eerste vraag kun je de omstandigheden nog de schuld geven. Belangrijker is of je ergens je best voor hebt gedaan, of niet. 

 

 

Waarom heb je iemand nodig om jezelf vragen te stellen?

‘Omdat het makkelijker is jezelf voor de gek te houden dan om tegen iemand te liegen. Als ik voor mezelf spreek: ik heb het echt nodig. Mijn zelfdiscipline is niet sterk genoeg. Ik doe sinds een paar weken, iemand belt me elke dag op en stelt tientallen vragen. Ik moet wel zeggen dat ik niemand anders ken die het zo doet.’

Dit kan met of zonder coach maar weet dat dit een waardevol proces. 

 

Je vraagt jezelf iedere avond of je je best hebt gedaan om (in dit geval) moed, bescheidenheid en discipline te tonen in je groeiproces. Dus weer ongeacht het resultaat.

 

Die vragen of je je best hebt gedaan, kun je ook toepassen op ander gedrag dat je wilt veranderen. Of op de waarden waar je naar wilt leven. Gebaseerd op Marshalls voorbeeld:

1. Heb ik mijn best gedaan om duidelijke doelen te stellen?

2. Heb ik mijn best gedaan die doelen te bereiken?

3. Heb ik mijn best gedaan om gelukkig te zijn?

4. Heb ik mijn best gedaan om waarde toe te voegen?

5. Heb ik mijn best gedaan om moed, bescheidenheid en discipline in mijn leerproces te tonen?

 

Maak hier vooral jouw eigen belangrijke vragen van.

 

Als je iedere avond consequent kunt antwoorden, dat je je best hebt gedaan (zonder excuses), dan blijf je consequent en duurzaam groeien.

 

En moet je concluderen dat je een dag niet je best hebt gedaan? Dan heb je jezelf nu een prima reminder gegeven om het morgen weer te proberen!

 

Blijf koers houden in het veld van belangen en invloeden, dromen en obstakels!

Volle kracht vooruit, Ahoy!

 

Foto Unsplash: Ryan Johns


Inspiratie, blog samen naar resultaat