· 

De rouwfasen begrijpen

Voordat je jezelf en anderen kunt steunen bij het rouwen, moet je inzicht hebben in het rouwproces. De inmiddels overleden dr. Elizabeth Kübler-Ros was een van de eersten die de fasen bij rouw beschreef.

Hoewel ze oorspronkelijk gebruikt werden in het kader van het omgaan met de dood van een geliefde, zijn de fasen net zo relevant voor andere vormen van verlies. Ze zei:

Eén van de problemen in de maatschappij is dat ons geleerd wordt om al onze natuurlijke emoties te verdoven met als resultaat dat deze emotie onderdrukt worden en leiden tot onnatuurlijke emoties. Onderdrukte angst kan in paniek omslaan. Onderdrukte boosheid in razernij.’


Het werk van Kübler-Ros maakt dat we beter het nut begrijpen van het uiten en benoemen van onze emoties in de omgang met verlies* In de aangepaste curve in onderstaande figuur worden de fasen die zijn ontwikkelde voor rouw en verlies, uitgelegd voor organisaties en het leven in het algemeen. Energie, zelfvertrouwen en het vermogen het aan te kunnen, nemen in de eerste helft van het proces af en in de tweede helft weer gestaag toe. Deze fasen kun je bij elk verlies zien, maar de voortgang is zelden lineair. Met name bij de omgang met ingrijpende verliezen is het best mogelijk dat delen van de rouwcurve vaker terugkomen alvorens voltooid te kunnen worden. In dergelijke situaties zou de intensiteit van de emoties telkens iets af moeten nemen en de cyclus tekens iets sneller moeten gaan.

Vergeving en dankbaarheid zijn de laatste fasen van het rouwproces. Je weet dat he de rouwcurve hebt afgerond als  je jezelf en anderen kunt vergeven en weer levensvreugde kunt voelen.
Hoe je iemand helpt om te rouwen om een verlies

 

Bron: foto: Unsplash, Michael Held

Care tot Dare *Gallup study (2014). Poll reveals germans are just working to live

Rouwfasen