· 

Ik zie een loopvogel in ons team!

 

Woensdagochtend 9:30, de volgende vergadering staat op de agenda en Emma zit er doorheen. Ze wil graag haar punt maken in dit overleg. Te vaak worden haar agendapunten verplaatst en daar waar het echt om draait wordt niet benoemd.

Dan kan ze wel janken, we hebben afgesproken dat als ze dat punt bereikt ze me altijd mag bellen. Tijdens een prachtige wandeling in het Twentse veld begint James Brown te zingen, nou ja, James als ringtone met: ‘I feel good’. Mijn manier om altijd met een goed humeur de telefoon op te pakken. Voor me zie ik een kievit vaag hinkelend weg strompelen het weiland.

 

Emma blaast van zich af en ik benoem de kievit die ik vaag zie paraderen. Opvallend is dat deze soort geen nestjes bouwt maar de eieren gewoon in het zicht op de grond legt. Een gemakkelijke prooi voor nestrovers, zoals vossen. Maar als de potentiele rovers in de buurt van eitjes komen, komt er een opmerkelijk aanvalstechniek kijken. Ze worden weggelokt door opvallend gedrag dat de kievit ineens laat zien. De vogel poseert als een gemakkelijke prooi door een lamme vleugel of een gebroken pootje te simuleren. De rover wordt weggelokt en op het juiste moment vliegt de kievit weg.

 

Mama veilig, eitjes veilig.

Emma is klaar met haar gedoe en ik vraag haar of ze zich herkent in het verhaal van de kievit? Herken je je eigen gedrag in zo’n vergadering, of bij de ander, of bij jezelf? Men vertoont ontwijkgedrag om het gesprek af te wenden van pijnlijke feiten of een confronterende realiteit. Hoe we dit doen? Precies zoals de kievit de rover weglokt. We zorgen ervoor dat de aandacht wordt verlegd door een (slechte) grap te maken, door te spreken in vaag taalgebruik, door naar de ander te wijzen of zelfs door simpelweg van onderwerp te veranderen. Dit is een valkuil voor teams: het lijkt alsof alles goed en leuk loopt, maar het échte gesprek wordt niet gevoerd.


Dit is een valkuil voor teams: het lijkt alsof alles goed en leuk loopt, maar het échte gesprek wordt niet gevoerd.

Emma gaat met deze inzichten het volgend overleg in, ik adviseer een bingo kaart mee te nemen. Bij elk kievit gedrag mag ze een stempel zetten.
Wens haar ergens een volle bingokaart toe, of een vol rijtje!

Kan ze eindelijk haar stem laten gelden in het overleg door keihard BINGO te roepen.

Of gun je collega's eens een oprecht compliment

 

#teamontwikkeling #fuck-ups #focus #groei #darebeweegt

 

Bron: Foto Harrie Cox, kievitverhaal, House of performance