· 

Van Feedback naar Feedforward

De feedforward methode is er op gericht om gevraagde adviezen of tips met elkaar te delen met als doel er samen beter van te worden. Het werd bedacht door Marshall Goldsmith, een Leiderschapscoach in Amerika, Feedforward gaat over de toekomst, niet over het verleden. En daarom is het zo enorm effectief. In dit artikel leg ik uit hoe je de feedforward methode toepast.

 

 

Het verschil tussen feedback en feedforward

Simpel eigenlijk toch? Maar wat is het geheim en hoe werkt dat in de praktijk?

Het geheim van de feedforward methode. Feedforward gaat uit van het Hier en Nu. Waar we nu staan is wat het is. Laten we geen energie verspillen over waar we hadden willen staan want:

 

Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst maak je samen.

Feedforward methode: de stappen

Hieronder hebben we beschreven hoe je een begin kunt maken met Feedforward in jouw team:

 

Stap 1: Toegevoegde waarde helder hebben

Ten eerste moeten we natuurlijk weten wat de toegevoegde waarde van ons team is. Dit is stap 1. Hierover spreek ik uitgebreid in het boek Waardecreatie en het maken van resultaatafspraken. Vanuit de gezamenlijke bedoeling kan je vervolgens kijken naar ieders individuele bijdrage.

 

Stap 2: Positieve Growth-mindset creëren

Stap 2 bestaat uit twee simpele vragen: Ten eerste vraag je aan de teamleden of ze zichzelf willen ontwikkelen; of ze iets willen leren. En vervolgens vraag je of ze bereid zijn elkaar te helpen. Hiermee zorg je ervoor dat medewerkers hun mindset instellen op groei. Carol Dweck heeft hier veel onderzoek naar gedaan en beschrijft in haar boek het verschil tussen een zogenaamde fixed-mindset en een growth-mindset.

 

Stap 3: Waar wil jij beter in worden?

Nu nodigen we de teamleden uit om na te denken over waar ze in willen groeien, dit kunnen kleine of grote dingen zijn, als het maar oprecht is en als er maar energie op zit.

 

Stap 4: Feedforward ophalen

Vervolgens gaan de teamleden bij elkaar feedforward ophalen. Wat voor tips hebben de collega’s om een stap verder te komen?

 

De ervaring heeft geleerd dat hierdoor veel positieve energie ontstaat en dat de deelnemers zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen ontwikkeling. En daarmee zijn we samen niet meer gericht op het zoeken naar schuldigen. We gaan niet meer herkauwen op wat er in het verleden niet goed ging. Nee, we zijn er juist op gericht om samen verder te komen.

 

Als je dit goed begeleidt dan heb je door middel van deze vier stappen een start gemaakt. Natuurlijk is het daarmee niet klaar, maar het begin is er en dit geeft veel energie en zet feedback in een totaal ander daglicht. De kunst is om daarna op frequente basis feedforward sessies met elkaar te houden.

Voor leidinggevenden kan dit overigens ook in 1:1 gesprekken. Waar wil jouw medewerker beter in worden? En hoe kan je hem helpen, als hij dat wil, om te groeien?

 

Is dan alles zo makkelijk?

Als het heel makkelijk was dan deden we het natuurlijk allemaal al lang. Natuurlijk zal je af en toe toch de confrontatie op moeten zoeken met een collega, als je last van zijn gedrag hebt. En natuurlijk blijven we zoiets graag uit de weg gaan. Maar als er een feedforward-cultuur is dan scheelt dit al de helft. Als je daarnaast hebt leren omgaan met de spanning die er soms nu eenmaal bij hoort dan scheelt dat nog eens 40%. De laatste 10% is en blijft absoluut buiten je comfortzone. Maar ja…dat is het leven. Ook dat kun je leren accepteren.

 

Hoe gaan we dit bij ons op het werk invoeren?

 

Daar kunnen we jou bij helpen, dat is ons vak namelijk. Als jij in jouw organisatie de principes van feedforward methode wil toepassen en wilt bouwen aan een lerende organisatie, dan helpen we hier graag bij.

Bijvoorbeeld door middel van een nieuwe training die wél effect heeft. De training van Feedback naar Feedforward: hoe je de methode toepast is pas gelanceerd. In deze incompany training leren we de deelnemers de principes van Feedforward toe te passen, maar ook leren we ze hoe het is om met de spanning om te gaan die er nu eenmaal soms bij hoort. Hiervoor zetten we bijzondere werkvormen in, want ons motto is; als je het niet voelt, dan onthoud je het ook niet.

 

N.b. Als je iets wilt lezen van Marshall Goldsmith, lees dan zijn veelvuldig bekroonde managementboek “What got you here, won’t get you there”