· 

Succesfactoren voor groei van je bedrijf

Als iemand wat kan vertellen over bedrijfsgroei dan is het Han de Groot (46). Het door hem opgerichte Merixlab dat hij in 2014 fuseerde met het Japanse Macromill, groeide in 17 jaar tijd uit naar een bedrijf met 250 miljoen euro omzet en 1800 medewerkers. Wij vroegen hem naar de succesfactoren van groei.

 

Wat steek je hiervan op?

 

  • Stel je als ondernemer dienstbaar op, daarmee bevorder je de groei van je bedrijf
  • Stel duidelijke doelen, maar maak die doelen behapbaar

 

De Groot richtte in 1999 internet-marktonderzoeksbureau MetrixLab op. “Er waren veel websites maar er ontbrak eigenlijk goede informatie over websites”, zegt hij over de start van de onderneming. Het bedrijf verkoopt consumenteninformatie over de kwaliteit van websites en groeide daarmee onder leiding van De Groot uit tot een bedrijf met een kwart miljard omzet en 1800 medewerkers. MetrixLab fuseerde met het Japanse Macromill en werd door de opvolger van De Groot naar de Japanse beurs gebracht. Tegenwoordig houdt de ondernemer zich als investeerder bezig met bedrijven met groeipotentie.

Groei

Han de Groot is ervan overtuigd dat alle bedrijven moeten groeien. “Het is net als bij bloemen. Als ze niet groeien dan verwelken ze. Maar het draait niet allemaal om verdubbeling van de omzet of het aantal medewerkers en dat soort parameters. Groei kan ook een beter en unieker product betekenen. Stilstaan vind ik verwelken van de onderneming.”

Tempo

In welk tempo een bedrijf groeit is afhankelijk van de ondernemer, het product of de investeerder. “Snel groeien is vaak een persoonlijke keuze van ondernemer en/of investeerder. Snelle groei was bij mijn bedrijf ingegeven omdat ik zag dat mijn klanten behoefte hadden aan een leverancier die wereldwijd actief was. Die kans zag ik en ik wist dat iemand die plek ging innemen en toen zijn we als een dolle gaan internationaliseren. Veel landen aandoen betekent per definitie snelle groei”, zegt De Groot.

Belemmeringen

 

De grootste belemmeringen voor groei zijn volgens de Groot ego's. “Daar is echt geen ruimte voor in snel groeiende ondernemingen. Ondernemers moeten zich ongekend dienstbaar opstellen ten opzichte van het bedrijf, het team en de klanten.” Belangrijk aandachtspunt bij snelle groei is de gezondheid van de ondernemer. De Groot vergelijkt snelle groei dan ook met topsport. “Je wordt er doodmoe van en ik denk dat er weinig ondernemers zijn die een snelgroeiend bedrijf leiden die niet doodmoe zijn of zijn geweest. Ik zat er halverwege de rit ook behoorlijk doorheen.”

Succesfactoren

 

Snelle groei van een onderneming begint bij de ondernemer zelf. “Het eerste daarin is dat je grote en duidelijke doelen durft te stellen. Die doelen hak je in stukjes die haalbaar zijn voor jezelf en voor je team”, zegt de Groot. Het is noodzakelijk om jezelf en je bedrijf schaalbaar te maken. Volgens De Groot klinkt dat ingewikkelder dan het is: “Wat je vandaag de dag doet moet je eigenlijk volgende week niet meer zelf doen. Als je dat systematisch herhaalt krijg je een lege agenda waarin ruimte is voor groei.”

MEER BEREIKEN MET FOCUS!

Graag nodig ik je uit voor een nadere kennismaking.
Neem hiervoor contact op met mij via:

06- 23 92 09 84 info@darebeweegt.nl

bron: de ondernemer 9-2-18